Videoen til shorthand. Innledning til artikkel.

Forslag til skolekutt

Videoen til shorthand. Innledning til artikkel.
Video