Hele Ålesund klapper. Innsendt av Torill Standal Eliassen.

Klapper

Hele Ålesund klapper. Innsendt av Torill Standal Eliassen.
Video