Pressekonferanse med justisminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø 7. juli klokka 12.00. Stream av departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Pressekonferanse med justisministeren og næringsministeren

Pressekonferanse med justisminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø 7. juli klokka 12.00. Stream av departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.
Video