Pressekonferanse fredag 24. juli, klokka 14.00, med landbruks- og matminister Olaug Bollestad, samt assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet. Video av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Pressekonferanse med Landbruks- og matdepartementet

Pressekonferanse fredag 24. juli, klokka 14.00, med landbruks- og matminister Olaug Bollestad, samt assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet. Video av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.
Video