Folksom opningshelg ved Stryn Sommerskisenter. Video: Roger Oldeide, Fjordingen

Opningshelga ved Sommerskisenteret

Folksom opningshelg ved Stryn Sommerskisenter. Video: Roger Oldeide, Fjordingen
Video