Fjordlaks skal sende to tusen tonn klippfisk med ett skip, til Portugal. Her ser vi at klippfisken blir lasta om bord.

Fjordlaks laster opp storlass med klippfisk

Fjordlaks skal sende to tusen tonn klippfisk med ett skip, til Portugal. Her ser vi at klippfisken blir lasta om bord.
Video