Etter eit år med leiting, fann Tyra Ravn og sambuaren endeleg ei leilegheit tilrettelagd for rullestol.

Video: Dette set Tyra pris på i si nye leiligheit

Etter eit år med leiting, fann Tyra Ravn og sambuaren endeleg ei leilegheit tilrettelagd for rullestol.
Video