Har laga film om havørna

Fotograf Roger Engvik i Sunnmørsposten har laga film om havørna. Filmscenene er tatt opp på Sævollen, i Hessafjorden og i Breisundet.
Video

- «Havørn på Sunnmøre» er en film om havørner som sokner til Breisundet og Storfjorden. Den viser hvor tilpasset havørnene er et liv langs kysten og hvordan de takler værforholdene. Men også om hvor viktig for eksempel Borgundfjordfisket er, for at havørnene skal komme seg gjennom vinteren, sier Engvik.

- I regionen rundt Ålesund hekker nå 15 – 20 ørnepar, men om vinteren er her mange streifende ørner på besøk, ikke minst takket være sildefisket og torskefisket, forteller han.

- I en periode som strekker seg over cirka 10 år har jeg samlet materiale til havørnfilmen. Det har vært et mål at bilder og filmscener skulle tas i nedslagsfeltet til Atlanterhavsparken, der filmen etter hvert vil bli en del av den permanente utstillingen om havørn. Filmscenene er tatt opp på Sævollen, i Hessafjorden og i Breisundet, mens en del stillbilder også er tatt i Storfjorden og i Herøy, sier fotografen.