Gløym Hafast, Fefast, Krifast, Møreaksen og andre akser. Det er ferja som løyser problema på de fleste plan, i følgje Kjell Kjellen Bigset.

Kjellen truer med stortingsplass

Gløym Hafast, Fefast, Krifast, Møreaksen og andre akser. Det er ferja som løyser problema på de fleste plan, i følgje Kjell Kjellen Bigset.
Video