1882 30. november kom første utgave av Sunnmørsposten ut. Hver bokstav ble satt for hand - til ord og linjer. Etter trykking ble bokstavene brukt på nytt til neste utgivelse. Avistrykkeriet holdt til i skomaker Bjørnsons hus i Kipervikgata i Ålesund. Det var der hvor Kipervikgata 8 ligger i dag, hjørnehuset hvor baker Hofseth holdt til - og nå butikken Olivie.

1882 30. november kom første utgave av Sunnmørsposten ut. Hver bokstav ble satt for hand - til ord og linjer. Etter trykking ble bokstavene brukt på nytt til neste utgivelse. Avistrykkeriet holdt til i skomaker Bjørnsons hus i Kipervikgata i Ålesund. Det var der hvor Kipervikgata 8 ligger i dag, hjørnehuset hvor baker Hofseth holdt til - og nå butikken Olivie.

1882 Ivar Elias Kornelius Flem fra Vigra ble ansatt som redaktør.

1882 Ivar Elias Kornelius Flem fra Vigra ble ansatt som redaktør.

1895/96 Fra nyttår ble Sunnmørsposten overtatt av Ivar Flem. Trykkeriet var gammelt og holdt til i Murgården på Aspøya. Murgården lå nedenfor Kirkebakken, der Håndverkerforeningen ligger i dag. Flem ble den første i Norge – sannsynligvis også i Europa - som innførte forskuddsbetaling for avisabonnement. Han satte også ned prisen fra 4 til 3 kroner året, utvidet formatet til seks – av og til sju - spalter og lot avisa komme ut 3 ganger i uka. Avgjørende grep som gjorde at han fikk suksess.

1895/96 Fra nyttår ble Sunnmørsposten overtatt av Ivar Flem. Trykkeriet var gammelt og holdt til i Murgården på Aspøya. Murgården lå nedenfor Kirkebakken, der Håndverkerforeningen ligger i dag. Flem ble den første i Norge – sannsynligvis også i Europa - som innførte forskuddsbetaling for avisabonnement. Han satte også ned prisen fra 4 til 3 kroner året, utvidet formatet til seks – av og til sju - spalter og lot avisa komme ut 3 ganger i uka. Avgjørende grep som gjorde at han fikk suksess.

1897 Sunnmørsposten får telefon. En stor hendelse. Nummeret er 126. Redaksjon, ekspedisjon og nytt trykkeri holder nå til i to hus i Tollbodgata (nå Kongensgate) ved Skansetorget. Trykkeriet sto i Eidsvigs hus (omtrent der skobutikken Monark ligger), redaksjon og ekspedisjon i Sollids hus, rett over gata. Litt morsomt at det var i samme strøket der statuen av «Avissellern» står i dag. Abonnementstallet var 2000, men før århundreskiftet hadde avisa 3000 abonnenter.

1897 Sunnmørsposten får telefon. En stor hendelse. Nummeret er 126. Redaksjon, ekspedisjon og nytt trykkeri holder nå til i to hus i Tollbodgata (nå Kongensgate) ved Skansetorget. Trykkeriet sto i Eidsvigs hus (omtrent der skobutikken Monark ligger), redaksjon og ekspedisjon i Sollids hus, rett over gata. Litt morsomt at det var i samme strøket der statuen av «Avissellern» står i dag. Abonnementstallet var 2000, men før århundreskiftet hadde avisa 3000 abonnenter.

1904 Lørdag 23. januar brenner Ålesund og Sunnmørsposten blir også rammet. Onsdag 27. januar klarte man å gi ut et nummer, nærmest et flygeblad, trykt hos Møre Annonceblad i Molde. Det var nummer 10 i 22. årgang i formatet 30x23 centimeter, med 2 sider og tre spalter på hver side. Her kunne man lese: Vore læsere kunde kanskje tro at «Søndmp» sent eller aldrig vilde reise sig fra asken. Saa galt er det dog ikke. Til alt hell stod avisa sin nye aksidenspresse ennå på lager i Tollboden på Skansekaia og Sunnmørsposten kunne i løpet av kort tid komme i drift igjen. Avisa ble redigert fra Ivar Flem sin bolig på Nørve.

1904 Lørdag 23. januar brenner Ålesund og Sunnmørsposten blir også rammet. Onsdag 27. januar klarte man å gi ut et nummer, nærmest et flygeblad, trykt hos Møre Annonceblad i Molde. Det var nummer 10 i 22. årgang i formatet 30x23 centimeter, med 2 sider og tre spalter på hver side. Her kunne man lese: Vore læsere kunde kanskje tro at «Søndmp» sent eller aldrig vilde reise sig fra asken. Saa galt er det dog ikke. Til alt hell stod avisa sin nye aksidenspresse ennå på lager i Tollboden på Skansekaia og Sunnmørsposten kunne i løpet av kort tid komme i drift igjen. Avisa ble redigert fra Ivar Flem sin bolig på Nørve.

1906 Før bybrannen bodde familiene til brødrene Ivar og Ole Flem i Grimmergata 1, et «almindeligt Vaaningshus» i følge folketellingen 1900, så lokaliseringen for nye Sunnmørsposten etter brannen er ikke tilfeldig. I 1906 har avisa sin forretningsfører Ole Flem bygget nytt hus i Grimmergata 2 – og der leier han ut de to nederste etasjene til Sunnmørsposten - som har fått hurtigpresse. Ett og ett ark ble lagt på pressa og fikk avistrykk på begge sider. 2000 firesiders aviser ble trykt på to timer.
Redaktør Ivar Flem flyttet etter bybrannen med familien til Kirkegata 8.

1906 Før bybrannen bodde familiene til brødrene Ivar og Ole Flem i Grimmergata 1, et «almindeligt Vaaningshus» i følge folketellingen 1900, så lokaliseringen for nye Sunnmørsposten etter brannen er ikke tilfeldig. I 1906 har avisa sin forretningsfører Ole Flem bygget nytt hus i Grimmergata 2 – og der leier han ut de to nederste etasjene til Sunnmørsposten - som har fått hurtigpresse. Ett og ett ark ble lagt på pressa og fikk avistrykk på begge sider. 2000 firesiders aviser ble trykt på to timer. Redaktør Ivar Flem flyttet etter bybrannen med familien til Kirkegata 8.

1907 Avisa kjøpte sin første settemaskin, en gassdrevet «Typograph» som støpte bokstaver i bly. Titler og reklame ble satt for hand.

1907 Avisa kjøpte sin første settemaskin, en gassdrevet «Typograph» som støpte bokstaver i bly. Titler og reklame ble satt for hand.

1911 Olav Hatlemark (i døråpninga) ble ansatt som redaksjonssekretær. Han ble en viktig person for det redaksjonelle produktet og var i arbeid heilt fram til 1952.

1911 Olav Hatlemark (i døråpninga) ble ansatt som redaksjonssekretær. Han ble en viktig person for det redaksjonelle produktet og var i arbeid heilt fram til 1952.

1918 Amanda Olsen ble ansatt, først som telegrammottaker, men etter hvert som den første kvinnelige journalisten mellom Bergen og Trondheim. Hun var i arbeid heilt fram til 1966.

1918 Amanda Olsen ble ansatt, først som telegrammottaker, men etter hvert som den første kvinnelige journalisten mellom Bergen og Trondheim. Hun var i arbeid heilt fram til 1966.

1919 Finn Juul fra Oslo blir ansatt som forretningsfører og fra 1965 er han disponent.

1919 Finn Juul fra Oslo blir ansatt som forretningsfører og fra 1965 er han disponent.

1936 Sunnmørsposten begynner med Dagens billede på side 4, bilder som skildrer små hendelser i byen, men kun på 1 spalte. Det kunne være av brosteinlegging i Storgata, og det avisa kalte et «snapshot» fra oppussingen av kaihusene. Eller at sprøytevogna «Jumbo» var ute og sprøytet gatene mot støv i sommervarmen. Det tok tid å få bildene på trykk. Da Ørsta innviet ny fotballbane en søndag dette året kom bildene på trykk først kommende fredag.

1936 Sunnmørsposten begynner med Dagens billede på side 4, bilder som skildrer små hendelser i byen, men kun på 1 spalte. Det kunne være av brosteinlegging i Storgata, og det avisa kalte et «snapshot» fra oppussingen av kaihusene. Eller at sprøytevogna «Jumbo» var ute og sprøytet gatene mot støv i sommervarmen. Det tok tid å få bildene på trykk. Da Ørsta innviet ny fotballbane en søndag dette året kom bildene på trykk først kommende fredag.

1939 Ny rotasjonspresse som kan trykke 24 siders avis med en ekstra farge. Nye settemaskiner og støperi. Opplaget passerer 10.000.

1939 Ny rotasjonspresse som kan trykke 24 siders avis med en ekstra farge. Nye settemaskiner og støperi. Opplaget passerer 10.000.

1940 – 45 Sunnmørsposten ble overtatt av nazistyresmaktene, kom ut gjennom heile krigen og økte opplaget. Det førte til at avisa måtte betale noe i inndragning etter at krigen var over. Ivar Flem var blitt avsatt og begge sønnene hans, Dagfinn og Magne, ble arrestert av tyskerne. Magne var sjef for etterretningsorganisasjonen XU mellom Nordfjorden og Romsdalsfjorden, men tyskerne fikk aldri greie på det, til tross for at han ble torturert i fengslet.
Brødrene Dagfinn og Magne Flem overtar i 1946 som ansvarshavende redaktører.

1940 – 45 Sunnmørsposten ble overtatt av nazistyresmaktene, kom ut gjennom heile krigen og økte opplaget. Det førte til at avisa måtte betale noe i inndragning etter at krigen var over. Ivar Flem var blitt avsatt og begge sønnene hans, Dagfinn og Magne, ble arrestert av tyskerne. Magne var sjef for etterretningsorganisasjonen XU mellom Nordfjorden og Romsdalsfjorden, men tyskerne fikk aldri greie på det, til tross for at han ble torturert i fengslet. Brødrene Dagfinn og Magne Flem overtar i 1946 som ansvarshavende redaktører.

1950 Etter krigen ble det mer og mer bilder i avisa. Filmruller med bilder tatt av Magne Flem, ble framkalt hos fotograf Alf Ringdal på Borgundvegen. Læregutt som typograf, Odd Opshaug, begynte på denne tida å følge journalister ut for å ta bilder til sakene de skreiv om. Uten å vite det var Flem og Opshaug egentlig avisas første pressefotografer.

1950 Etter krigen ble det mer og mer bilder i avisa. Filmruller med bilder tatt av Magne Flem, ble framkalt hos fotograf Alf Ringdal på Borgundvegen. Læregutt som typograf, Odd Opshaug, begynte på denne tida å følge journalister ut for å ta bilder til sakene de skreiv om. Uten å vite det var Flem og Opshaug egentlig avisas første pressefotografer.

1953 Fredag 23. oktober meddelte Sunnmørsposten sine lesere om at avisa for første gang kunne bringe heilt ferskt bildemateriale. Nye oppfinnelser på klisjéteknikkens område var gjort etter krigen og nå hadde avisa investert i det nyeste på området, en mekanisk gravérmaskin etter fotocelleprinsippet. Bildene i avisa hadde til da vært mange dager gamle fordi man måtte lage klisjeene utenbys, som regel i Bergen eller Trondheim.

1953 Fredag 23. oktober meddelte Sunnmørsposten sine lesere om at avisa for første gang kunne bringe heilt ferskt bildemateriale. Nye oppfinnelser på klisjéteknikkens område var gjort etter krigen og nå hadde avisa investert i det nyeste på området, en mekanisk gravérmaskin etter fotocelleprinsippet. Bildene i avisa hadde til da vært mange dager gamle fordi man måtte lage klisjeene utenbys, som regel i Bergen eller Trondheim.

1953 Bjarne Skarbøvik fra fotoavdelinga hos bokhandler Havnevik i Ålesund, ble samtidig ansatt som den første pressefotografen i Sunnmørsposten.

1953 Bjarne Skarbøvik fra fotoavdelinga hos bokhandler Havnevik i Ålesund, ble samtidig ansatt som den første pressefotografen i Sunnmørsposten.

1954 Innkjøp av et såkalt Ludlow-anlegg, en kombinasjon av handsetting og støp av linjer i bly – en revolusjon i produksjonen av titler og annonser.

1954 Innkjøp av et såkalt Ludlow-anlegg, en kombinasjon av handsetting og støp av linjer i bly – en revolusjon i produksjonen av titler og annonser.

1961 Nytt avishus og ny 48-siders presse i Storgata 25. Første avis ble trykket i Storgata lørdag 1. juli, men avissidene var produsert i Grimmergata. I fotoavdelingen hadde avisa fått installert telefotomottaker i mørkerommet, med mulighet for å ta inn bilder fra Norsk Telegrambyrå via telefonlinje. Få år seinere fikk avisa også telefotosender og kunne sende ut bilder fra begivenheter på Nordvestlandet til nyhetsbyråer og andre aviser både i Norge og i utlandet. Enda viktigere var det at avisa sine fotografer kunne sende aktuelle bilder inn til redaksjonen når de var på reportasjereiser.

1961 Nytt avishus og ny 48-siders presse i Storgata 25. Første avis ble trykket i Storgata lørdag 1. juli, men avissidene var produsert i Grimmergata. I fotoavdelingen hadde avisa fått installert telefotomottaker i mørkerommet, med mulighet for å ta inn bilder fra Norsk Telegrambyrå via telefonlinje. Få år seinere fikk avisa også telefotosender og kunne sende ut bilder fra begivenheter på Nordvestlandet til nyhetsbyråer og andre aviser både i Norge og i utlandet. Enda viktigere var det at avisa sine fotografer kunne sende aktuelle bilder inn til redaksjonen når de var på reportasjereiser.

1965 Ny reportasjebåt med navnet «Svint» - prototypen til Jan Linges «Fjord Diplomat» - ble anskaffet. Den ble seinere forlenget og ombygget hos Brødrene Aa i Hyen i Nordfjord.
Rolf Per Jacobsen, svigersønn av Dagfinn Flem, overtok som disponent etter Finn Juul. Fra 1980 ble Jacobsen administrerende direktør.
1966

1965 Ny reportasjebåt med navnet «Svint» - prototypen til Jan Linges «Fjord Diplomat» - ble anskaffet. Den ble seinere forlenget og ombygget hos Brødrene Aa i Hyen i Nordfjord. Rolf Per Jacobsen, svigersønn av Dagfinn Flem, overtok som disponent etter Finn Juul. Fra 1980 ble Jacobsen administrerende direktør. 1966

1967 Sinkklisje skal etses på klisjeanstalten.
Sunnmørsposten anskaffer ny, tofarge offsetmaskin for trykksaker og boktrykk og etablerer klisjeanstalt i Ålesund i begynnelsen av januar.

1967 Sinkklisje skal etses på klisjeanstalten. Sunnmørsposten anskaffer ny, tofarge offsetmaskin for trykksaker og boktrykk og etablerer klisjeanstalt i Ålesund i begynnelsen av januar.

1971 Nytt, teknisk vidunder – Sunnmørsposten får helautomatisk telefotomaskin, som via United Press International sin telefotolinje mottar pressebilder heile døgnet og fra heile verden. Sambandet gikk via Norsk Telegrambyrå i Oslo.

1971 Nytt, teknisk vidunder – Sunnmørsposten får helautomatisk telefotomaskin, som via United Press International sin telefotolinje mottar pressebilder heile døgnet og fra heile verden. Sambandet gikk via Norsk Telegrambyrå i Oslo.

1974 EDB-basert regnskap ble tatt i bruk. Mange driftssystemer var blitt – og ble fortsatt – utviklet på data og mye var pionerarbeid, utviklet av avisa sine egne folk.

1974 EDB-basert regnskap ble tatt i bruk. Mange driftssystemer var blitt – og ble fortsatt – utviklet på data og mye var pionerarbeid, utviklet av avisa sine egne folk.

1977 Blytida er over og man tar farvel med støyende settemaskiner. Siste avisside i bly ble laget onsdag 1. juni 1977. Avisa som kom ut torsdag 2. juni 1977, var den første som ble trykket på den nye, franske pressa - i offset. Siste settemaskin blir tatt ut av huset 12. september.
Avisa melder på lederplass den 18. november at Sunnmørsposten ikke lenger er organ for Venstre, men partipolitisk uavhengig.

1977 Blytida er over og man tar farvel med støyende settemaskiner. Siste avisside i bly ble laget onsdag 1. juni 1977. Avisa som kom ut torsdag 2. juni 1977, var den første som ble trykket på den nye, franske pressa - i offset. Siste settemaskin blir tatt ut av huset 12. september. Avisa melder på lederplass den 18. november at Sunnmørsposten ikke lenger er organ for Venstre, men partipolitisk uavhengig.

1978 Overgang til morgenavis onsdag 1. november.

1978 Overgang til morgenavis onsdag 1. november.

1979 Fra 1. januar blir Sunnmørsposten omdannet fra familieforetak til aksjeselskap. I vedtektene står det at avisa skal være en politisk uavhengig, sosial-liberal avis. Første styreformann blir Knut Vartdal. I det første styret satt også Magne Flem, Ragnhild Flem, Jan Ove Steffensen og Rolf P. Jacobsen.

1979 Fra 1. januar blir Sunnmørsposten omdannet fra familieforetak til aksjeselskap. I vedtektene står det at avisa skal være en politisk uavhengig, sosial-liberal avis. Første styreformann blir Knut Vartdal. I det første styret satt også Magne Flem, Ragnhild Flem, Jan Ove Steffensen og Rolf P. Jacobsen.

1980 Harald Kjølås blir ansatt som ansvarlig redaktør og sitter i stolen fram til 1992.
Tar i bruk dataterminaler på avdelingskontorene.
1981

1980 Harald Kjølås blir ansatt som ansvarlig redaktør og sitter i stolen fram til 1992. Tar i bruk dataterminaler på avdelingskontorene. 1981

1981 Som første avis i Europa tar Sunnmørsposten i bruk portable dataterminaler på avdelingskontorene. Terminalene var av typen TELCON Ambassadør og var produsert i USA, der de allerede var i bruk i en rekke større amerikanske aviser. Via terminalene kunne journalistene ute i distriktet kommunisere direkte med datamaskinen i avishuset via telefon.
De kunne både sende og hente ut artikler. Flere terminaltyper var i forkant blitt utprøvd i samarbeid med journalist Helge Søvik på Strandakontoret.
1983
Sunnmørsposten kjøper Sunnmøringen på Stranda.
1984
Nærradio - Radio Rundskue - holdt det gående fra oktober - et års tid i Einarvikgata 4. Ble avviklet fra 1. november 1985 fordi det ikke var mulig å drive med annonsering.

1981 Som første avis i Europa tar Sunnmørsposten i bruk portable dataterminaler på avdelingskontorene. Terminalene var av typen TELCON Ambassadør og var produsert i USA, der de allerede var i bruk i en rekke større amerikanske aviser. Via terminalene kunne journalistene ute i distriktet kommunisere direkte med datamaskinen i avishuset via telefon. De kunne både sende og hente ut artikler. Flere terminaltyper var i forkant blitt utprøvd i samarbeid med journalist Helge Søvik på Strandakontoret. 1983 Sunnmørsposten kjøper Sunnmøringen på Stranda. 1984 Nærradio - Radio Rundskue - holdt det gående fra oktober - et års tid i Einarvikgata 4. Ble avviklet fra 1. november 1985 fordi det ikke var mulig å drive med annonsering.

1989 Det nye datastyrte trykkeriet til 85 millioner kroner kan innvies i Breivika. Goss Headliner rotasjonspresse og nytt pakkeri er klart og 8. mai starter avistrykkingen i landets mest
moderne avistrykkeri. Et tyskprodusert sidefax-system overfører ferdige avissider fra setteriet i Storgata til trykkeriet i Breivika på to minutter. Sunnmørsposten og Aftenposten var de første avisene i landet som tok i bruk slikt utstyr.
30. mai går Sunnmørsposten over fra å være i én del til å komme ut i to seksjoner. Opplag opp mot 40.000. Etter hvert blir det farvel til skrivemaskinene og journalistenes stoff skrives direkte ut på fotosats.
Som en av de to første avisene i Norge – den andre var Dagbladet – reproduserer Sunnmørsposten bildene rett fra negativ fargefilm - uten å lage papirkopier først.
Sunnmørsposten er en av de fire første avisene i landet som i november mottar telegramnyheter via satellitt og ei stor parabolantenne på taket i Storgata 25.

1989 Det nye datastyrte trykkeriet til 85 millioner kroner kan innvies i Breivika. Goss Headliner rotasjonspresse og nytt pakkeri er klart og 8. mai starter avistrykkingen i landets mest moderne avistrykkeri. Et tyskprodusert sidefax-system overfører ferdige avissider fra setteriet i Storgata til trykkeriet i Breivika på to minutter. Sunnmørsposten og Aftenposten var de første avisene i landet som tok i bruk slikt utstyr. 30. mai går Sunnmørsposten over fra å være i én del til å komme ut i to seksjoner. Opplag opp mot 40.000. Etter hvert blir det farvel til skrivemaskinene og journalistenes stoff skrives direkte ut på fotosats. Som en av de to første avisene i Norge – den andre var Dagbladet – reproduserer Sunnmørsposten bildene rett fra negativ fargefilm - uten å lage papirkopier først. Sunnmørsposten er en av de fire første avisene i landet som i november mottar telegramnyheter via satellitt og ei stor parabolantenne på taket i Storgata 25.

2002 Sunnmørsposten flytter fra Storgata 25 og inn i nytt avishus i Røysegata 10. Redaktør Harald H. Rise blir også administrerende direktør og Lidvar Flydal fratrer denne stillingen.
Distribusjonsavdelingen avvikles og legges inn under det nystarta selskapet Nordvest Distribusjon AS.

2002 Sunnmørsposten flytter fra Storgata 25 og inn i nytt avishus i Røysegata 10. Redaktør Harald H. Rise blir også administrerende direktør og Lidvar Flydal fratrer denne stillingen. Distribusjonsavdelingen avvikles og legges inn under det nystarta selskapet Nordvest Distribusjon AS.

2003 Økonomiavdeling og IT-avdelingene blir nedlagt. Begge funksjoner blir sentralisert i Orkla Media.
Sunnmørsposten kjøper avisa Fjordingen i Stryn og blir dermed medeier i Skjåk Mediautvikling/avisa Fjuken, som blir datterselskap fra 2011 og Sunnmørsposten får indirekte eierskap i avisene Vigga og Dølen. Kjøper også Fjordabladet på Nordfjordeid.

2003 Økonomiavdeling og IT-avdelingene blir nedlagt. Begge funksjoner blir sentralisert i Orkla Media. Sunnmørsposten kjøper avisa Fjordingen i Stryn og blir dermed medeier i Skjåk Mediautvikling/avisa Fjuken, som blir datterselskap fra 2011 og Sunnmørsposten får indirekte eierskap i avisene Vigga og Dølen. Kjøper også Fjordabladet på Nordfjordeid.

2006 Sunnmørsposten går over til tabloid 26. mai. 37.000 aviser trykkes på ny presse i Breivika på vel en time.
28. juni blir Orkla Media solgt til den engelske investeringsgruppen Mecom og den norske virksomheten – også Sunnmørsposten - blir samlet under navnet Edda Media.

2006 Sunnmørsposten går over til tabloid 26. mai. 37.000 aviser trykkes på ny presse i Breivika på vel en time. 28. juni blir Orkla Media solgt til den engelske investeringsgruppen Mecom og den norske virksomheten – også Sunnmørsposten - blir samlet under navnet Edda Media.

2007 Produksjonen av annonser i eget hus opphører og tallet på typografer blir kraftig redusert. Redaksjonen gjør forberedelser til malstyrt produksjon, det vil si at artiklene skrives rett inn på sidene.

Harald H. Rise går av 2. juli og inn i stilling som konserndirektør i Edda media. Han overtar som styreleder i Sunnmørsposten AS.
Lidvar Flydal blir først konstituert og i 2008 ansatt som administrerende direktør igjen.

Harald Kjølås blir konstituert som ansvarlig redaktør fram til november. Da blir Hanna Relling Berg ansatt som Sunnmørspostens første kvinnelige redaktør.

Sunnmørsposten kjøper Møre-Nytt i Ørsta.

2007 Produksjonen av annonser i eget hus opphører og tallet på typografer blir kraftig redusert. Redaksjonen gjør forberedelser til malstyrt produksjon, det vil si at artiklene skrives rett inn på sidene. Harald H. Rise går av 2. juli og inn i stilling som konserndirektør i Edda media. Han overtar som styreleder i Sunnmørsposten AS. Lidvar Flydal blir først konstituert og i 2008 ansatt som administrerende direktør igjen. Harald Kjølås blir konstituert som ansvarlig redaktør fram til november. Da blir Hanna Relling Berg ansatt som Sunnmørspostens første kvinnelige redaktør. Sunnmørsposten kjøper Møre-Nytt i Ørsta.

2011 Nye tider - iPad koblet opp mot Nikon D3s-kamera sender bilder raskt til nettsida smp.no under AaFK-MFK treningskamp på CLS.

2011 Nye tider - iPad koblet opp mot Nikon D3s-kamera sender bilder raskt til nettsida smp.no under AaFK-MFK treningskamp på CLS.

1 / 33

Sunnmørsposten - en tidslinje

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
comments powered by Disqus
Leses nå