søndag 14.01 2018

Kommentar

– Regjering i spagaten om kvoteflyktninger

Uenighetene mellom Venstre og Fremskrittspartiet i innvandringspolitikken er ikke borte selv om de skal sitte sammen i regjering, mener sammfunnsredaktør Jan Erik Røsvik.

fredag 12.01 2018

#metoo-kampanjen

«Disse sakene viser at de politiske partiene har en stor jobb foran seg»

Kommunereform:

«Vil det være fare for feilutrykkninger til Storgaten i Molde som egentlig skulle til Storgaten i Brattvåg?»

Unødvendig med endringer i gatenavn i den nye storkommunen, skriver Jostein Tomren.

Helse

«På Åse står dei desidert viktigaste bygningane i fylket. Slik må det også halde fram å vere, meiner nok dei fleste – på denne sida av Romsdalsfjorden»

På Åse står dei desidert viktigaste bygningane i fylket. Slik må det også halde fram å vere, meiner nok dei fleste – på denne sida av Romsdalsfjorden.

torsdag 11.01 2018

«Gi oss i dag vår daglige post»

Et kraftig fall i volumet for postsendinger, gjør at regjeringen vurderer å kutte i postombæringa.

«Full tillit til barnevernet»

Vi har registrert at Ina Giske frå Frp i Giske har uttalt seg til Sunnmørsposten om barnevernet i Giske kommune. Dette har ho sjølvsagt full rett til å gjere. Vi finn det likevel nødvendig å gjere det klart at vi ikkje deler Ina Giskes oppfatning av verkelegheita.

Kommunereforma

«Grenseflytting for Bjørke og Viddal»

Det har vorte skapt eit bilete der det kan sjå ut til at der berre er ei lita gruppe unge vaksne på Bjørke som sende søknaden om grensejustering for Bjørke og Viddal.

KRONIKK

«2018 blir nok et bra år for norsk sjømatnæring»

Til tross for at den norske sjømatnæringen ikke passerte «drømmegrensen» på NOK 100 milliarder i eksportverdi i fjor, ble 2017 likevel et nytt rekordår.

onsdag 10.01 2018

Kronikk:

«Barnevernet – eit vern for kven?»

I Giske kommunestyre og i andre folkevalde organ sit det langt fleire disiplar som er redde for mykje. Mellom anna å gjere jobben sin som beskyttar av dei svakaste i samfunnet – barna

tirsdag 09.01 2018

Leiar, 10.januar 2018:

«Framleis sløser vi for mykje med avfallet»

Vi må forsyne oss mindre grådig av kaka vi skal dele med etterkomarane våre.

Trasé for Møreaksen

– Kven trur at det berre er å trylle fram 7-10 milliardar kroner?

Det går faktisk an å bruke "sunn fornuft" og velje K2 frå Vik til Skorgedalen, for brøkdelen av kostnaden til K3, meiner Frank Sve i denne kronikken.

Ytring: Konkurransen om råstoffet

«Politikarane må akseptere at det finst andre legitime interesser enn dei som tener fiskebåtreiarane»

Sjømat Norge ønskjer ei stortingsmelding om fiskeripolitikken velkomen. Mykje av den politikken vi har i dag er basert på mytar og ei utdatert oppfatning av kva som er realitetane i næringa.

Leder 10. januar 2018:

«Trygdekutt løser ikke velferdskrisa»

Årsaken til at så mange står utenfor arbeidslivet, er ikke at velferdsordningene er for gode.

mandag 08.01 2018

Møreaksen

«Verdiskapinga skusla bort?»

Det viktigaste med Møreaksen, E39 Molde-Ålesund, er å kople dei to største bu- og arbeidsmarknadane i fylket saman. Dette er nødvendig for at regionen skal ha kraft i seg til å konkurrere med større byar om verdiskaping, næringsbygging og tilflytting.

«Må satse på de virkelige framtidsnæringene til havs»

Norsk sjømateksport slår igjen nye rekorder. I fjor ble det eksportert sjømat for 94,5 milliarder, og om få år vil trolig verdien av denne eksporten passere 100 milliarder.

fredag 05.01 2018

Leserbrev: Born og mjølkepolitikk

«Å la vere å gi borna H-mjølk er etter mitt skjøn å gjere dei ei bjørneteneste»

Det må vere lov å stille spørsmål om kvifor borna i vår tid ikkje skal få heilmjølk i barnehage, skule og i mange heimar.

Leiar 6. januar

– Stortinget må avklare vedtaket om «oktober-barna»

Tvangsutsendelser av 18 år gamle afghanere vakte kraftige reaksjoner sist høst. Et flertall på Stortinget overkjørte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og vedtok mot hennes vilje at de såkalte «oktober-barna» skulle få behandlet sine saker på ny. Men det synes å være enklere sagt enn gjort.

Korpsjubileum

Der andrestemme er godt nok

Dette er korpset mitt. Jeg spilte trompet. Aldri særlig bra, riktignok, men korpset hadde alltid en stemme til meg.