Kommentar:

Lite maritimt på jobbmessa

Om ett og et halvt år er jeg forhåpentligvis ferdigutdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi. Av valgfag har jeg flere marine fag. Blant annet for å åpne for jobbmuligheter i min kjære hjemkommune Ålesund.

Mange: I alt var 33 bedrifter representert under arrangementet «Sjekk inn», men det marine/maritime bidraget var ikke stort. Foto: Marius SimensenFoto: Marius Simensen

Som utflyttet ung kvinne med et ønske om å flytte tilbake etter endt studietid, var opplevelsen en nedtur

Nyheter

Da jeg hørte at Region Ålesund skulle arrangere jobbmesse i romjula tenkte jeg: «dette må jo være midt i blinken». Jeg visste jo at Ålesund og Sunnmøre lener seg tungt på de maritime og marine næringene for markedsføring. Ord som nysatsing og kompetanse brukes flittig.

Kun ett verft representert

Dermed var det litt av en overraskelse da jeg møtte opp på Norsk Maritimt Kompetansesenter torsdag. Ikke én eneste marin bedrift var å finne, og kun fire hadde maritimt tema. Av disse var tre bedrifter som leverer teknologiske løsninger til blant annet oppdrettsanlegg og verft. Vard var eneste verft representert.

Som sommervikar og frilansjournalist for Sunnmørsposten har jeg skrevet flere saker om båter som legges i opplag de siste årene. Jeg har full forståelse for at det har vært vanskelige tider på grunn av oljekrisen. Jeg forventer heller ikke at ting skal endre seg drastisk til jeg er ferdigutdannet i 2019. Likevel setter jeg spørsmålstegn ved om tankegangen til den maritime næringen på Sunnmøre er framtidsrettet nok. Til tross for ingen ledige stillinger å tilby, skulle man tro at «Sjekk inn» var en gunstig arena å presentere seg selv som bedrift. Muligheten til å promotere seg selv, gjøre seg synlig for studenter og unge, og rett og slett representere næringen. Det burde være motivasjon nok i seg selv.

De har en jobb å gjøre

Som student vil jeg påstå at opplevelsen var skuffende. Men også som utflyttet ung kvinne. Med et ønske om å flytte tilbake etter endt studietid, var opplevelsen en nedtur. Sunnmørsposten har flere ganger tatt opp problemet regionen har med stor utflytting av unge kvinner. Et av argumentene har vært at næringslivet er preget av mannsdominerte yrker. Jeg tror imidlertid det er mange kvinner som kunne tenke seg å flytte tilbake dersom de så mulighetene som finnes her. Man kan spørre seg hva Region Ålesund har gjort for å få disse næringene med på laget. Men jeg mener også at den marine- og maritime næringen har en jobb å gjøre. Både i form av å fronte seg selv og å tenke langsiktig. Det ligger et stort ubrukt potensial i studenter og nyutdannede.