Fagleder Lars Roger Lundanes i Ålesund kommune med de felte Lindtrærne ved Ålesund kirke.
      (Foto: Johan Behrentz)

Fagleder Lars Roger Lundanes i Ålesund kommune med de felte Lindtrærne ved Ålesund kirke.Foto: Johan Behrentz

Kirkerådet får svi på pungen

Må betale 100.000 i gebyr for trefelling.

Ålesund kirkelige fellesråd har fått 100.000 kroner i overtredelsesgebyr for å ha felt fem lindetrær utenfor Ålesund kirke, uten å ha søkt om tillatelse.

- Om vi vil betale? Vi får se. Mest sannsynlig betaler vi, for vi ønsker ikke å legge oss ut med kommunen.  Men det er ingen tvil om at vi burde ha søkt, sier kirkeverge Svein Rune Johannessen. 

Han viser imidlertid til at Ålesund menighetsråd synes det er positivt at Ålesund kirke etter trefellinga er blitt mer synlig. Han viser til et skriv der menighetsrådet forklarer hvordan de ser for seg ny beplantning, med mer parkmessig preg, uten så høye trær, slik at Ålesund kirke, som det praktbygget det er, blir mer synlig.

- Er det å få Ålesund kirke mer synlig verdt et gebyr på 100.000?

- Nei, sier Johannessen.  Men alle virksomheter gjør feil. Vi erkjenner at vi burde ha søkt, sier Johannessen.  Selv har han ennå ikke sett brevet og begrunnelsen for gebyret.

Det var i november i fjor at de fem høyreiste lindetrærne ble fjernet av et trepleiefirma som Ålesund kirkelig fellesråd hadde hyret inn, blant anna fordi de fryktet at trærne hadde råteskader. Ifølge reguleringsbestemmelsene skal det foreligge grunngitt søknad til bygningsmyndighetene før man kan fjerne trær som er viktige i bylandskapet. 

 Bygningsmyndighetene har tidligere varslet at de de kunne gi gebyr på  inntil 200.000 kroner.

- I dette tilfellet er det etter vår mening ikke tvil om at det er blitt gjort uopprettelig skade da de fem trærne ble fjernet. Fellingen har likevel ikke medført noen større konsekvenser for fare for helse, miljø eller sikkerhet, så etter vår vurdering vil 200.000 være i overkant, heter det i vurderingen fra bygningsmyndighetene.  Vi ser likevel svært alvorlig på at bevaringsverdige trær fjernes, siden det vil ta mange tiår å reetablere en tilsvarende trerekke. Alvorlighetsgraden veier også tungt ved fastsetting av overtredelsesgebyr. Vi vil også konkludere med at Ålesund kirkelige fellesråd, gjennom sin rolle som forvaltningsmyndighet av kulturlandskap, burde hatt bedre kjennskap til gjeldende planbestemmelser, heter det i begrunnelsen , der det ut fra en samlet vurdering fastsettes et gebyr på 100.000 kroner.

- Dette er noe vi må se alvorlig på. Grønne innslag i bysentrum må vernes om, og vi må vise at vi mener alvor med bestemmelsene som gjelder her, sier plansjef Ole Søvik i Ålesund kommune. 

Mer å lese på Sunnmørsposten:
 
Kirkeverge Svein Rune Johannessen. 
      (Foto: Staale Wattø)

Kirkeverge Svein Rune Johannessen. Foto: Staale Wattø

Leses nå
 

Forsiden nå:

MAROFF fordeler 152,8 millioner til bedrifter:

Millioner til maritime bedrifter

Forskningsrådet har fordelt 152,8 millioner kroner til 19 innovasjonsprosjekter i næringslivet for maritimt sektor (MAROFF). Sju av dem i Møre og Romsdal.

Byggjer ny ferjekai i Volda:

Sikrar ferjedrift og nattesøvn i byggeperiode

Til våren startar arbeidet med ny ferjekai i Volda. Ferja skal gå som normalt i byggeperioden, og arbeidet med påling vil berre skje på dagtid.

Her ble det bom stopp

Lastebil kjørte seg fast under gangbro

Alan Walker til Jugendfest

Alan Walker er klar for Jugendfest til sommeren, meler Momentium.