Kretsen ber klubbene om hjelp til å sette opp 6. divisjonsavdelingene

Hele 26 lag har meldt seg på til årets 6. divisjonsfotball på Sunnmøre. Det har gitt kretsen en nærmest håpløs oppgave om målet er å gjøre samtlige klubber fornøyd med avdelingsoppsettet.

VIL HA MANGE KAMPER: Hardsatsende har gitt uttrykk for at de ønsker seg mange kamper i neste års 6. divisjon. Samtidig gir andre inntrykk av at to avdelinger vil gi for mange kamper.  Foto: Pål-André Måseidvåg

Sport

Såpass utfordrende er situasjonen at fotballkretsen aktivt har gått ut og bedt klubbene om å komme med sin tilbakemelding på tre forskjellige alternativer som kretsen har sendt ut (se alternativene nederst i saken).