Advarer kraftig mot kjønnskorrigerende behandling i leserinnlegg:

«En alvorlig trussel mot våre barn og unge»

De siste årene har det vært en alarmerende økning i antallet barn og unge som føler at de er ”født i feil kropp”. Mange tror at det å gjennomgå et kjønnsskifte ved hjelp av uopprettelig hormonbehandling og kirurgi, vil løse utfordringene deres.

Kronikk:

«Dette børe du ha i hus for å klare seg sjølv i tre døgn»

Noreg er eit trygt og stabilt samfunn, der vi er vande med at det meste fungerer som det skal. I kvardagen tek vi det for gitt at straum, vassforsyning og internett fungerer til ei kvar tid,- og det er nettopp det som gjer oss sårbare.

Lørdagskommentar:

«Det er på tide at vi forbrukere trer ut av skammekroken og plasserer skammen der den hører hjemme»

Vi vil bare ha lam, ikke sau. Vi vil bare ha rette gulrøtter, ikke krokete. Eller? Det er på tide at vi forbrukere trer ut av skammekroken og plasserer skammen der den hører hjemme.

Tove-Lise Torve: «Nordøyvegen har ikke skylda»

Nordøyvegen er ikke en belastning på fylkesøkonomien i dag. Det er andre grunner til at det må kuttes, skriver fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) og Kristin Sørheim (Sp).

Lesarinnlegg:

«Ikkje ta Jesus ut av skolen»

Artikkelforfattaren meiner at det er nokon som vil fjerne kristendomsundervisninga frå skolen.

Kronikk:

«Havbruksbeskatning må være vekstfremmende og forutsigbar»

Havbruksskatteutvalgets flertall foreslår en ny statlig grunnrenteskatt for havbruk. Vi, som representerte mindretallet i utvalget, frykter forslaget vil føre til høyst uønskede konsekvenser.

Kommentar om offentlige kutt i fylket:

Når kommer ferjeopprøret?

Husker du sommerens bompengeopprør? Tenk deg at politikerne hadde svart på det med å øke takstene med 75 prosent.

Kronikk:

«Eg er ung nynorskjournalist - er eg utryddingstrua?»

– Nynorsk? Eg hadde toar i nynorsk på skulen, seier ein mann med solbriller og klaskar glaset sitt mot mitt. Han ler rått, så brillene held på å gli av nasen hans og ned i altfor varm øl. Dette skal eg tydeleg kjenne meg att i, forstår eg.

Leder

«Knapphet på arbeidskraft kan legge en demper på veksten i regionen»

Fem år etter oljenedturen kan vi hente fram igjen Arbeiderpartiets gamle slagord om hele folket i arbeid. På landsbasis var det i oktober 2,2 prosent helt uten arbeid. Det er den laveste ledigheten som er registrert siden 2009.

«Positiv utvikling for jordvern»

Møre og Romsdal fylke har vore mellom verstingane når det gjeld å toppe resultatlista over omdisponert dyrka og dyrkbar jord her i fylket. 

Kommentar: NAV-skandalen må få konsekvensar

«Svikta dei som trengde det mest»

Tragediane som er avdekte etter at NAV-skandalen vart offentleg kjend denne veka, er opprørande. Det er ikkje vanskeleg å slutte seg til at dette er ein rettsskandale og ein forvaltningsmessig skandale.

«Bedre kollektivtilbud på bygda»

Det er flott at regjeringen gjør en innsats for å styrke kollektivtrafikken i fire store byområder. Vi mener det er viktig at det også satses like mye på distriktene – om ikke mer.

Kronikk

«Norsk oppdretts-laks gir ikke nasjonal beredskap»

Regjeringen og dets talspersoner gjentar til det villfarende at norsk oppdretts-laks er svært viktig norsk mat beredskap.

Turistfisket – er det heilt ute av kontroll?

Turistfisket slik det går føre seg i dag tappar havet i kystområda for svært store fiskeressursar.

En ny kommune er en ny merkevare

Hvorfor skal jeg velge å utdanne meg, kjøpe bolig, jobbe, leve eller oppdra barna mine i akkurat din kommune?

Kronikk

«Matsvinn – fra kaikant til butikk»

For en råvare torsken er! Rundt om i verden spises alt på fisken. Men hvor mye av fisken spiser vi i Norge? Og hvor mye av den spiselige delen av fisken blir ødelagt fra kaikanten til forbrukeren?

Kronikk om psykisk helse:

«Hvem sier at menn skal være tøffe, barske, sterke og uten følelser?»

Vi ønsker oss et samfunn hvor det ikke er skamfullt for menn å si til en venn, et familiemedlem, eller en lærer at man ikke har det bra.

Kronikk:

«Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten»

Sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder blir stadig mer alvorlig. Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten. Derfor anbefaler jeg en betydelig satsing på Forsvaret.

Full damp mot grunnstøting

Splittelsen i fylkestinget i Møre og Romsdal stikker ikke så djupt som det kan se ut på overflaten. I grunt farvann skal det likevel ikke så mye til at det ender med grunnstøting.