Kommentar:

«Avgjorde maktkampen frå sidelinja»

SV var pressa ut på sidelinja, men vart til slutt jokeren som avgjorde kampen om makta i Møre og Romsdal. Eit raudgrønt fleirtal støtta av sentrum skal styre fylket dei neste fire åra.

«Elbilen, bilen for de allerede privilegerte?»

Først en presisering. Jeg er ikke imot el-biler, jeg tror at vi står foran et svært viktig veivalg for å hindre en økologisk kollaps og her må vi være kreative og dristige. Samtidig så stiller jeg meg spørrende til Norges massive el-bil-satsing, og jeg lurer på om den kommer sosialt svært skjevt ut?

«Fortettingsspøkelset»

Det svever et spøkelse rundt om i byen. Ikke et overnaturlig ett, men et med tilstedeværelse.

Leserinnlegg:

«Om norske politikere og muslimhat»

Etter moskéskytingen i Bærum reagerer selvfølgelig også våre politiske ledere på dette anslaget.

Leserinnlegg:

«PCI i Ålesund?»

Assistentlege Egil Schistad argumenterer i et innlegg i Sunnmørsposten den 3/9-19 for etablering av PCI i Ålesund. Som leder av Fagrådet i kardiologi i Helse Midt-Norge finner jeg det nødvendig med noen kommentarer til hans innlegg.

Laurdagskommentar

«Brått vart det fart i det grøne skiftet, men kanskje ikkje heilt slik regjeringa hadde tenkt»

Brått vart det fart i det grøne skiftet, men kanskje ikkje heilt slik regjeringa hadde tenkt.

Leserinnlegg:

«Elevene fortjener gode lærere»

En god utdanning starter med en god lærer. Det er derfor svært viktig at elevene møter en lærer som er kvalifisert med godkjent utdanning.

Kommentar:

«Grisespel i kampen om fylkesmakta»

Kampen om makta i fylkestinget i Møre og Romsdal, enda opp i ein knokkelkamp med knallharde taklingar og skikkeleg grisespel.

Vi må hjelpe fleire elevar til å fullføre vidaregåande i Møre og Romsdal

Det er mykje som går bra i norsk skule. Elevane lærer meir, dei er meir til stades, og fleire fullfører og består. Men framleis er det utfordringar vi må løyse, som at ein av fire ikkje fullfører vidaregåande opplæring.

Nye Ålesund får litt nynorsk i eit hav av bokmål

Når éin bokmålskommune slår seg saman med fire nynorskkommunar, må den nye kommunen ta ansvar for nynorsken og nynorskbrukarane.

Brev frå tsunamien

Sist veke høyrde eg dei eldre bli omtalt i radioen som «tsunamien», altså noko farleg og øydleggjande, «Bølge» er ikkje nok lenger til å beskrive horden av gamle som truar.

Hva skal jeg stemme i kirkevalget?

Mange klager over dårlig informasjon om kirkevalget og hva listene til bispedømmerådsvalget står for. Her får du litt hjelp på veien.

Sats på skulen no!

Gode og framtidsretta skulebygg og trygge skulevegar er viktige satsingsområde for Ålesund Arbeiderparti.