torsdag 08.11 2018

Leder torsdag 8. november:

«Gi større gevinst til dei som får vindkraft i sitt nabolag»

Ei omfattande kartlegging av område i landet som kan vere aktuelle for utbygging av vindkraft, er i gang i regi av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

onsdag 07.11 2018

God sakshandsaming, Sula kommune?

Eg kjenner til fem vedtak i Sula kommunestyre som omhandlar plasseringa av kloakkreinseanlegg på Sula. Eg har sett på kva desse seier om plasseringa:

Meining:

«Må KrF framleis vere ein reiskap for å trygge dei kristne grunnverdiane»

Skrifttypar som det skulle vere utbrot av ein ny verdskrig møter oss på første side i Sunnmørsposten for laurdag 3. november. Men så gjeld saka at eit medlem av KrF ber seg løyst frå sine verv i partiet.

Bindende språkvedtak?

Det synes å være behov for å klargjøre hvem som har myndighet til å bestemme hvilken språkform nye Ålesund kommune skal ha.

Skål – det er fotballgalla:

«En henstilling om å avholde en alkoholfri fotballgalla i 2018»

Så samles snart våre lokale fotballedere igjen. Til fotballting og viktige saker på dagtid – før det er klart for den årlige gallaen på kveldstid, der fortjente priser deles ut, god mat fortæres, en innleid B- eller C-kjendis leser opp noen velvalgte ord, og to stykker alkoholenheter raust påspanderes som takk for årets innsats.

tirsdag 06.11 2018

«Nordøyvegen vil styrke konkurransekraften til havnæringene»

Næringslivet og innbyggerne i Haram og Sandøy krever bedre infrastruktur. Stortinget, fylkespolitikerne og kommunene har alle sagt ja til å bygge Nordøyvegen.

Ytring:

«Finansdepartementet har laget regler som er så kompliserte at de ikke selv skjønner problemet og det forstår vi godt»

Fornying av utdanningen av helsefagarbeidere

«Vårt bidrag til å løse kompetansebehovet i helse»

Leiar 7. november:

«Når vaktbikkja sovnar, er det fare på ferde»

Ingen kan fullt ut gjere greie for om dei som skal ha tilsyn med soningstilhøva i fengsla på Vestlandet, har utført jobben sin.

Leder 6. november:

«Økende lønnsgap kan bli et problem for oss alle»

mandag 05.11 2018

Kristeleg Folkeparti:

«For KrF må det ha vore trist å sjå på utviklinga dei siste 30–40 åra»

Om Listhaugs bok

«En stemme fra hylekoret»

Innsparing, nytt sjukehus og berekraft

«Ved Ålesund sjukehus er det få som trur det er mogleg å klare ytterlegare omstilling»

fredag 02.11 2018

Kronikk om Regional forskning:

«De regionale forskningsinstituttene er klare for å bidra »

Kommentar:

«Til Moa har jeg ikke tenkt meg på lenge»

Den siste uka har jeg tømt en enebolig. Samtidig har et nytt handelsmekka åpnet på Moa. Det gir meg noen perspektiver over personlig forbruk.

Leiar:

Strengare krav må til for å styre unna gjeldsfella

Vi lever høgt på lånte pengar. For dei aller fleste går det greitt så lenge vi har jobb og stabile inntekter. Den høge gjeldsgraden er likevel farleg, både for den enkelte og for norsk økonomi. Begge blir stadig meir sårbare.

Kommentar:

Høyt spill og sitrende spenning

Nå har Knut Arild Hareide satset alt.  Han kan også tape alt.

Leiar, 2. november:

«Bør ha open avrøysting av omsyn til seg sjølv»

Eit landsmøte er det øvste organet i eit politisk parti, og til vanleg bør det også vere ein levande politisk verkstad.