Lesarinnlegg av Arnt-Ove Tenfjord

«Eidet skule med nyrekord i byggjetid»

Sunnmørsposten meiner:

«Tid for å restarte samlivet»

Leserinnlegg av Frank E. Sve og Geir A. Stenseth

«Tilsvar til samferdselsministeren. Hvem bløffer?»

Leserinnlegg av Sofie Marhaug

«Rødt er for norsk industri»

Per Vidar Kjølmoen, næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, spør i et innlegg hva Rødt har mot norske industriarbeidere.

Leserinnlegg av Gunnar Molvær:

«Drømmeleder i Sunnmørsposten»

Lesarinnlegg av Kjell Arne Tjervåg:

«Utruleg, men sant i Ålesund kommune»

Synspunkt

«Hva nå, Putin?»

Den tidligere KGB-majoren Vladimir Vladimirovitsj Putin har i disse dager virkelig begynt å røre på seg.

Lesarinnlegg av Øystein Folden:

«Er ny vasskraftutbygging løysinga?»

Leserinnlegg av Kåre Flem

«Bryter Nobels testamente»

Leserinnlegg av Jan Emblemsvåg og Harald Kjelstad

«Høye strømpriser og høye oljepriser er ikke sammenlignbart»

Victor Normann uttrykker sin glede over høye strømpriser i et intervju med Nettavisen på samme måten som vi gleder oss over høye oljepriser.

Leserinnlegg av Kjell Furnes 

«Det frivillige året og regjeringa»

«Stå opp for kristne verdiar?»

Kommentar til Ola G. Steen og alle kristne (og Den Norske Kyrkja).

Synspunkt av Kjell Norvoll

«Haram — Ein naturleg del av Ålesund kommune»

«Personleg er eg ikkje berre skeptisk til ei lausriving, men eg er sikker på at det vil vere feil», skriv Kjell Norvoll i dette innlegget.

Lørdagskommentar

Nå skal vi bli omikronere alle sammen

Alfa, Delta og Gyda måtte gi tapt. Velkommen Omikron. Far pent med oss når opptil tre millioner kan bli smittet av deg fram til begynnelsen av mars.

Sunnmørsposten meiner:

«God beredskap betalte seg godt»

Leserinnlegg av Morten Løvseth

«Moa kan omsider få en konkurrent fordi bykjernen har urbane tilbud»

Spør man fem på gata hvor Ålesund sentrum er, vil svarene ganske sikkert sprike.

Kronikk

«Samlokalisering av Volda DPS døgnseksjon og ambulant seksjon»

– Dersom vi no rettar nasen framover, håpar og trur vi at det kan bli bra med samlokalisering av dei to seksjonane, skriv kronikkforfattarane.

Leserinnlegg av Jon-Ivar Nygård

«Billigere ferje med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved roret»

Under FrPs tid i samferdselsdepartementet økte ferjeprisene med nærmere 30 prosent.

Lesarinnlegg av Martin A. Engeset

«Eit barn er fødd...»

Leserinnlegg av Martin A. Engeset

«Svar til Harald Gjøsund om drivhusteorien»

Kronikk

«To pionerar frå Møre og Romsdal»

Då Møre og Romsdal fekk dei første kvinnene våre inn på Stortinget var nesten 25 posent av representantane kvinner.

Leserinnlegg av Stein Brubæk

«Forbrukere – våkn opp!»

Leserinnlegg av Svein Arne Roset

«Pensjon prioriteres av Kristelig Folkeparti»

Når vi trer inn i pensjonstilværelsen skal alle være trygg på at de har de økonomiske forutsetningene for å leve gode liv.

Leserinnlegg av Håkon Lykkebø Strand

«Bypakken»

Fremskrittspartiet har kjempet i 10 år for å stoppe bypakken med bompenger i Ålesund, vi er klare for å kjempe til evig tid i kampen mot de andre partiene sin feilslåtte politikk.

Lesarinnlegg av Marit Johanne Bruset

«Risiko for demokratiet»

Kommentar til Inger Slinning sin kronikk «Klarer du å endre mening?», publisert i Sunnmørsposten 29.12.21.

Synspunkt av Ove Johan Hofseth

«Ulf Lucasen, hvor går hjorten?»

28.12.2021 hadde Ulf Lucasen et innlegg i SMP. Jeg stiller spørsmål om hvilke fakta han har som underbygger at hjortetråkk på Vatneeidet er viktig.

Leserinnlegg av Marte Waagan

«Sula Arbeiderparti og Fremskrittsparti; Ta dere sammen!»

Dette er ikke en «Kjære lokalpolitikere, hjelp…»-type uttalelse, men tvert imot en «ta dere sammen!» til samtlige politikere i Sula kommune. Ikke nødvendigvis politisk sett, men med tanke på smittevern.

Kronikk

«Manglende vilje til å forske på konsekvenser av havvind»

Regjeringen ønsker en storstilt satsing på vindkraft til havs, men viser ingen vilje til å forske på konsekvensene for noen av verdens største fiskebestander.

Lesarinnlegg av Elias Vågnes

«Skadar det norske samfunnet»

Svar til Ole G. Steen, «Endringa i vår tid» Smp 28. 12. 21.

Sigmund Braute

«Draumen»

Lesarinnlegg av interimsstyret for lokalmusea på Sunnmøre:

«La gjenstandane stå der dei har det best»

Der er ingen museumsfagleg grunn til hastverket med å ta verneverdige gjenstandar ut av fyr-utstillinga i Dalsfjorden og plassere dei på lager.

Lesarinnlegg av Marit Johanne Bruset

«Konverteringsterapi – når intensjonen om å verne resulterer i det motsatte»

I siste innlegget om konverteringsterapi, tar Moxnes lett på at lovforslaget om forbod mot konverteringsterapi, har uklare definisjonar av heilt sentrale omgrep som konverteringsterapi og kjønnsidentitet.

Kronikk

«Tvang – en erstatning for manglende frivillig tilbud?»

Dagens tvangsdebatt gir inntrykk av at mennesker i alvorlig psykisk krise ikke vil ha helsehjelp. Slik er det heldigvis ikke.

Kronikk av John Ivar Myklebust

«Kongens nyttårstale»

Grunnloven og maktfordelingsprinsippet.

Leserinnlegg av Adrian Holmeset

«Vi kommer til å være delaktige i Ålesunds fremtid uavhengig av om det blir skilsmisse eller ei»

Etter noen søk på Google med påfølgende lesning er det to ting som slår meg først og fremst; Harald Nordang og Haram ut av Ålesund (HUAÅ) har veldig lyst tilbake til slik det var før, og Harald Nordang slår gjerne på den verbale stortrommen for å få frem sine synspunkter.

Kommentar:

«Når kjensler trumfar fakta»

Når politikken blir fyrt med sterke kjensler, kjem dialog og fakta til kort og set demokratiet i fare.

Synspunkt

«Grådighetens symfoni»

Hvordan skal folk få ned størrelsen strømkostnadene, når de hvert år blir rammet av stadige nye forordninger og stadig dyrere strøm og nettleie.

Leserinnlegg av Per Jan Valen og Paul Andreas Hofseth

«Stadig flere med Alzheimers – er Ålesund kommune beredt?»

Den enes kone og den andres søster har Alzheimers. Begge er bosatt i Ålesund. De er blant 100.000 i landet. Antallet er trolig doblet om 30 år.

Synspunkt

«Vil politikarane øydeleggje naturen for å bli kvitt overskotsmassar?»

13.12.21 blei det vedteke å nytte 9 millionar på å få laga fem reguleringsplanar for industri i Vanylven kommune i kommunestyremøtet.

Lesarinnlegg av Arve Fiskerstrand

«Dei nye nettleigeprisane gjer at eitt enkelt feilskjer i kvardagen vert straffa knallhardt»

Det er med undring eg les Mørenett sine nye nettleigeprisar for privatkundar som nettselskapa har avtala på bakgrunn av lovendringa som skal gjelde frå 01.07.2022.

Leserinnlegg

«Koronavaksiner og sikkerhet for gravide»

Gunnar Saunes reiser tvil om sikkerheten av koronavaksiner for gravide kvinner i en kronikk i Sunnmørsposten 23. desember.

Lesarinnlegg av Jenny Klinge

«Ja, la oss tala om havet»

«Kvifor snakkar ikkje vestlendingar meir om havet?» var tittelen på ein fin kronikk om nettopp havet i Sunnmørsposten. Den var skriven av Gjermund Kvernmo Langset og Tommy Aarethun.

Lesarinnlegg av Ole G. Steen

«PDK og Demokratene finn felles ståstad»

Desse to partia har gått saman om eit politisk manifest med saker dei er einige om.

Kronikk

«Frivilligheita skaper samhald og stoltheit»

Det er ein stad å møtes, ein stad å lære og ein stad å vere i aktivitet.

Leserinnlegg av Kjell Aas

«Juleevangeliet»

En skal ikke tro alt som står i Sunnmørsposten/Vigrabibelen. Jeg vil ikke si det samme om Bibelen.