Synspunkt

«Går på tilliten til folkevalde»

Mandatet til dei folkevalde er å velje kva politikk som til ei kvar tid skal gjennomførast. Korleis dei folkevalde ter seg i debattar om politiske saker er difor viktig. Det enkle utgangspunktet her er at dei som vil ha oppslutning treng tillit.

Synspunkt:

«Negativ sosial kontroll: Se etter det, ikke let aktivt»

Negativ sosial kontroll er definert som en individuell atferd som bestemmes av ens nærmeste relasjoner.

Lørdagskommentar:

«Når det kommer til smitte er det summen av det du slipper løs som er problemet»

For fire måneder siden krevde en rekke kommuner å få innføre tøffere smitteverntiltak enn det nasjonale myndigheter anbefalte. Nå står vi i kø med krav om oppmyking. Det skjer mens smitten kommer snikende tilbake.

LØRDAGSKOMMENTAR: Beefing og avtalte slåstkampar

LØRDAGSKOMMENTAR: Beefing og avtalte slåstkampar

Sunnmørsposten meiner:

Stå opp mot hets og trugsmål

Leserinnlegg

Ap skaper falsk trygghet for arbeidstakerne

Når Arbeiderpartiet nå ønsker å permittere arbeidstakere ut året, så skaper de en falsk trygghet for at arbeidsplassene er der i andre enden.

Leserinnlegg:

«Feil om todeling av helsevesenet»

Arbeiderpartiet vil til livs det partiet omtaler som en todeling av helsevesenet, jf. et nylig oversendt representantforslag til Helse og omsorgskomiteen.

Leserinnlegg:

«Gårsdagens løsninger hjelper ikke dagens politi»

Senterpartiet er en iherdig forsvarer av flest mulig kontorer i politi- og lensmannsetaten, så også i Jenny Klinges innlegg i Sunnmørsposten 14. juli.

Lesarinnlegg:

Sjølvmål av teknisk sjef og Høgrepolitikar?

Det er lett å dele Ivar Otto Kristiansen sin forståelege frustrasjon over den visuelle forsøpling som vindkraftutbygging påfører norsk natur.

Leserinnlegg:

«Ber om mer til vrakpant for skip»

Maritimt Forum Nordvest mener at det må etableres en kondemneringsordning for utrangerte norske fartøyer.

Savna person i Rauma funnet omkommet

Det er politiet i Møre og Romsdal som melder dette.

Kronikk:

«Vannkraftenergi, Norges klimasvar?»

Det høye energiforbruket i den velstående delen av verden er i ferd med å bli et stort klimaproblem for jordkloden, spesielt med de store mengdene av fossil energi som benyttes i dag.

Flom av ferske turistar i eige heimland:

«Ingen er fødd med erfaring»

Nordmenn skal gjenoppdage sitt næraste ferieland. Det byr på mange utfordringar – og minst like mange moralske peikefingrar.

Kronikk:

«Kong Leopold og Fristaten Kongo»

«Det er sigerherrane som skriv historia» heiter det, slik var det før, og slik er det no. Å ikkje skrive, teie og leggje daudt og viske ut alle spor, er ein «usynleg» måte å skrive historie på.

Lesarinnlegg:

Kva skal huset heite?

Eg las med stor interesse innlegget til Per Halse, professor ved Høgskulen i Volda, om namn på nybygget som no reiser seg ved høgskulen (Sunnmørsposten på nett 26. juni).

Lesarinnlegg:

«Å rette bakar for smed»

Som ansatt i Tussa har eg og mange av mine kollegaer merka oss utspelet til Ivar Otto Kristiansen si oppfordring om å skifte straumleverandør pga. Tussa sitt påståtte engasjement i vindkraft.

Leserinnlegg:

Årsdagen for terroren 22. juli

22 .juli er det ni år siden terroren rammet Norge. 77 mennesker ble drept i bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya. 4 av disse kom fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Sunnmørsposten meiner:

Bør skjerpe krisestøtte-krava

Leserinnlegg:

«For enkelte vil det være livreddende»

LAR er et viktig behandlingstilbud for en sårbar gruppe av pasienter og vil for enkelte være livreddende.

Kronikk:

«Er økologisk sorg ei form for kjærleikssorg?»

«Tapet av artsmangfald, landskap og klimaendringar vil ha og har allereie dramatiske konsekvensar for folkehelsa»

Lesarinnlegg:

«Det Helse Midt ikkje fortel»

Kommunikasjonsdirektør Haukås i Helse Midt-Norge, har kronikk i Smp 29.6, om «Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling» i det regional helseføretaket.

Savna person i Rauma funnet omkommet

Det er politiet i Møre og Romsdal som melder dette.

Leserinnlegg:

«Lærernormen viktig for elevene»

Opplæringslovsutvalget har kommet med et forslag til ny opplæringslov som nå er ute på høring med frist 1. 7. 2020.

Leserinnlegg

«Utsikta er best frå ein stoppestad»

I sommar vil 70 menneske skade seg i trafikken i fylket vårt, mange av dei utan at vi finn ein opplagt grunn til at ulykka skjer.

Leserinnlegg:

«Hvordan møte skeiv kjønnsteori»

Skeiv kjønnsteori er organisasjonen Fri sin lære om seksualitet. Denne læren sier at det er ikke sikkert du er jente, selv om du har jentekropp.

Synspunkt:

«Ordføraren usamd med Verdsarvrådet»

Som avtroppande leiar i Verdsarvrådet, slår Arne Sandnes fast i ein kronikk i Sunnmørsposten at kravet om nullutslepp frå cruiseskip og ferjer i bl. a. Geirangerfjorden, må gjelde seinast frå 2026 i tråd med Stortinget sitt vedtak.

Leserinnlegg:

«Tung bør på Mannen sine skuldre»

Nå skal mannen bære vindturbiner på sine skuldre, han vil møte mange utfordringer gjennom livet.

Savna person i Rauma funnet omkommet

Det er politiet i Møre og Romsdal som melder dette.

Lesarinnlegg:

Tydeleg tale om kjønnsideologi frå KrF – kanskje?

Landet vårt har vore bygd på nokre grunnleggande verdiar.

Sunnmørsposten meiner:

«Byråkrativekst må under lupa»

Kronikk:

«Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker»

Mens vindkraft løftes frem som Norges fremste løsning på ny fornybar energiproduksjon, ligger en langt mer miljøvennlig løsning i en skuff og støver ned.

Leserinnlegg:

Sp og kommunereformen

Modolf Hareide og Sp tvang frem kommunereformen.

Sunnmørsposten mener:

Svensk svartmaling langs grensa