Leserinnlegg av Linda Helleland

«En distriktspolitikk for hele landet»

Daglig leder i Initativ Vest, Ole Øvretveit, skal ha honnør for sitt engasjement for kystsamfunnene. Vi trenger debatt om hvordan vi skal utvikle kysten sammen, men her slår han inn åpne dører og bommer i sin kritikk av regjerings nye kyststrategi.

Kronikk av Torill Brunsvik

«Gode barneverntjenester krever nok ansatte og nok tid»

Gode arbeidsvilkår for de ansatte er viktig for forsvarlige barnevernstjenester. Det får vi gjennom god rekruttering, rett kompetanse og ansatte med nok tid til å gjøre jobben ordentlig. 

Leserinnlegg av Yngve Birkeland

«Ny E39 - med ryggen mot framtida»

I juni vedtok Stortinget nasjonal transportplan for 2022 – 2033. Planen innebærer enorme veiutbygginger som  vil ødelegge store naturområder. 

Leserinnlegg av Erna Solberg

«Mer veg for pengene»

Jeg vet det er mange som skal oppleve Norge fra veien i sommer.

Kronikk av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)

«Nå staker vi ut kursen for havbruksnæringen»

Denne uken lanserte regjeringen en ny havbruksstrategi. Strategien skal stake ut kursen for de neste 10-15 årene, og legge til rette for at havbruksnæringen skal kunne spille en enda  viktigere rolle fremover.

Leserinnlegg av Kai H. Brynestad

«Kva får vi for bryet»

Demokrati, eller «folkestyre»; «Ein styreform kor folket har direkte eller indirekte innflytelse på kva slags beslutningar som fattast».

Leserinnlegg av Roar Tørlen

«Bompenger på Møreaksen»

For noen dager siden skisserte Håvard Austvik en mulig fordeling av bommer på Møreaksen.

Leserinnlegg av Jenny Klinge

«Listig av Listhaug»

Frp-leiar Listhaug er svært ivrig etter å gjera seg sjølv og Frp synleg igjen.

Sunnmørsposten mener:

«Ikke godt nok forberedt»

Leserinnlegg av Merete Nykrem

«Stang ut for Oskarson»

Jeg synes oppriktig at det var så mange fakta feil om PDK i leserinnlegget ditt at det er på sin plass å komme med et tilsagn. Personlig oppfatter jeg mye av teksten som rent oppgulp og lite treffende.

Kronikk av Per Gunnar Stoknes

«Ny strategi for kloakk og avløp i Ålesund»

Fra gammelt av ble maten vår produsert lokalt og utedoet tømt bak do - og ingen rabarbra ble så god som den som vokste der – et godt eksempel på sirkulær grønn økonomi.

Kommentar:

«Til dei som ikkje sjølv har eit eige minne»

22. juli-terroren har brent seg inn i minnet og historia. Men for stadig fleire er den berre historie - utan eit minne.

Leserinnlegg av Mellvin Steinsvoll

«Behov viktigere enn KOSTRA-tall»

Arbeidet med årsbudsjetter og økonomiplaner er i gang i de fleste kommuner.

Leserinnlegg av Kjell Stephansen

«Kolonitidas rasisme på nytt?»

Slaveri var vanlig for 200 år siden. Kvinnundertrykking var vanlig for 100 år siden, det er ikke mer enn 108 år siden kvinnene i Norge fikk stemmerett.

Leserinnlegg av Mariann Schjeide

«Ambrosia Tønnesen videregående skole»

To skular med lang historie og tradisjon skal slå seg saman i Ålesund, og denne skulen må ha eit namn.

Kronikk av Per Arnt Harnes

«Prokuratoren svarer»

Når en historielektor begir seg inn på jussens område, aksepterer jeg gjerne betegnelsen prokurator. Jeg vil også i stor grad si meg enig i flere av synspunktene som Daniel Farstad trekker fram i sitt leserinnlegg fra 9. juli.

Leserinnlegg av Dagrun Agnes Vikesland

«Norsk kultur, norske verdier og norsk rettskriving»

Frp er på veien i Møre og Romsdal i en bobil med slagordet «La oss bevare Norsk kultur og Norske verdiar».

Leserinnlegg av Helge Orten og Vetle Wang Soleim

«Høyres maritime politikk»

Arbeiderpartiet forsøker å skape et bilde av at Høyre og regjeringen ikke bryr seg om maritime næringer. At Arbeiderpartiet er mer opptatt av å skape et feilaktig bilde av regjeringens politikk, enn å skrive om egne løsninger er noe vi har blitt vant til.

Sunnmørsposten meiner:

«Svak i trua på eiga regjering»

Leserinnlegg av Iselin Nybø

«En offensiv maritim politikk»

Regjeringen fører en aktiv og offensiv maritim politikk.

Kronikk av Arild Torvund Olsen

«Nynorskelevane treng ei ny opplæringslov»

Opplæringslova er utdatert og ikkje tilpassa den digitaliserte skulekvardagen me har i dag. Det fører til utfordringar for nynorskelevane, som ofte får verktøy og læringsressursar på bokmål.

Leserinnlegg av Astrid Rønning

«Profitt må ikke fortrenge kvalitet»

Fagforbundet vil at alle barnehageansatte skal ha gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, uavhengig av hvor de er ansatt.

Leserinnlegg av Erlend Krumsvik

«Eit klart nei til vindturbinar»

Det har etablert seg eit narrativ i norsk klimapolitikk om at vår nasjon snart står framfor ei energikrise, som vil skje «innan få år».

Leserinnlegg av Anne Marie Fiksdal, Gunnhild Meringdal, Inger Lise Skogstad Nerland, og Ann-Karin Sæther

«Frp med fokus på psykisk helse»

Gjennom pandemien har media meddelt oss at mange mennesker både ung og gammel sliter med sin psykiske helse.

Leserinnlegg av Elisabet Lauvstad Haugen

«Møreaksen - frå null til ingenting»

Er du sånn passe bilinteressert, så er det å kome seg frå «0 til 100» på kortast mogleg tid ei måling på kor mykje hestekrefter du har fått for pengane dine.

Leserinnlegg av Frank Sve

«Kvifor støttar Sp Møreaksen?»

Sp ved Jenny Klinge uttalte i ein debatt nyleg at det finnast ikkje andre alternativ til Møreaksen.

Kronikk av Marielle Furnes Mannseth

«Vi trenger framtidens innkjøpshelter»

Med endring av to små bokstaver kunne Regjeringen gitt oss troen på Bærekraftsmeldingen, men så lenge Regjeringen snakker om «kan» og ikke «skal», så frykter vi at dette også blir bare prat.

Leserinnlegg av Sylvi Listhaug

«Frp sikrer mer til pensjonistene»

Bare FrP var imot pensjonsreformen som Ap stod i spissen for i 2011. Denne har ført til at pensjonistene har tapt kjøpekraft. FrP har sikret pensjonistene et trygde- og pensjonsoppgjør uten underregulering, og i tråd med det Pensjonistforbundet selv har ønsket.

Skrevet av Nils Sigmund Breivik, Myklebost

«Hunder på kjøpesentrene»

Hvorfor er dørene inn til Moa Amfi merket med «Hunder ingen adgang»? Skal det bety noe i praksis, eller er det kun som dekorasjon?

Leserinnlegg av Kåre Skjellum

«Øfstisvingen»

Eg høyrde ein forklare namnet på haldeplassen Øfstisvingen til ein annan passasjer. Han sa at dei visste ikkje kva dei skulle kalle denne stoppestaden, difor fekk han namnet Øvst/Øverst i svingen.

Leserinnlegg av Frida Pernille Mikkelsen

«La barna høyre dialekt»

Det er eit kjent fenomen at ungar skiftar dialekt når dei leikar, og hermar etter dialektene dei ser på TV.

Kronikk av Finn-Arne Egeness

«Sola skinner på sjømaten»

I juni økte eksportverdien av norsk sjømat med åtte prosent. I takt med at flere restauranter åpner opp igjen, vil etterspørselen trolig fortsette å øke.

Leserinnlegg av Tom Anders Stenbro

«Norges beste på innsamling?»

Det er på tide å begrave den gamle myten om gjerrige sunnmøringer.

Leserinnlegg av Randi Walderhaug Frisvoll

«Gi rom for friskolene»

Arbeiderpartiet vil nå gjøre det enda vanskeligere å opprette nye friskoler.

Leserinnlegg av Jacob Havnsund

«Opp med skrifta!»

Hele 70 prosent av befolkningen kaster mat fordi holdbarhetsdatoen eller annen viktig informasjon om produktet er uleselig. Dette vil Blindeforbundet gjøre noe med under Synshemmedes aksjonsuke 14.-20. juni.

Leserinnlegg av Per Ståle Tornes

«Du skal kunne leve - hele livet»

I Norge er det ingen som skal engste seg for å bli gammel, og det er derfor viktig at seniorer får muligheten til å leve sine eldre dager på en god måte.

Leserinnlegg av Trond Nyquist Andresen, Ålesund

«Hva er et godhetstyranni?»

Mange vendte seg i avsky mot dem som for noen år siden angrep noe de kalte et godhetstyranni - og mente det!

Leserinnlegg av Daniel Farstad

«Prokuratoren fra Molde»

I Sunnmørsposten den 3. juli leverer historielektor Per Arnt Harnes (Molde) et prosesskriv til fordel for avdøde Ragnar Ulstein og Gunnar «Kjakan» Sønsteby.

Leserinnlegg av Kari Mette Abusland

«God sommer, alle lærere!»

Takk for den stødige hånda dere har holdt over ungene våre i et alt annet enn stødig år.

Leserinnlegg av Ralf Peschel

«Hvorfor bruke konsulenter?»

Formannskapet i Ålesund vedtok 8. juni i år å legge pensjonsleveransen ut på anbud.

Leserinnlegg av Frank Sve.

«Bom og sykkel viktigare enn dei eldre»

Høgre er like greinalause i Ålesund som på fylket – kuttar i helse og eldreomsorg og prioriterer bomring, bypakke og sykkelkoordinator i staden»

Leserinnlegg av Paul Andreas Hofseth.

«Kampen for utredning av Romsdalsaksen»

Vi er i det femte året siden den oversjøiske fjordkryssingen «Romsdalsaksen» ble presentert.

Leserinnlegg av Kai A. Olsen

«Lyn på fjellet»

Lyn og torden kan virke skremmende når vi er i fjellet. Det kan, som vi har sett, også være farlig.

Kronikk av Ole Øvretveit

«Ein seglas rundt dei store utfordringane»

Regjeringas kyststrategi vart lansert førre veke som del av eit trekløver  der også strategi for innlandet og for tettstader og mindre byar inngjekk. Noreg er ein havnasjon og kysten fortener ein strategi! Men, denne tar ikkje tak i dei store utfordringane.

Leserinnlegg av Bente Lund Jacobsen

«Flytt eldre til toppen»

Bruk retten til å endre på stemmeseddelen, og flytt eldre kandidater til toppen av lista. Det er Eldreombudets klare budskap til velgerne.

Leserinnlegg av Kjell Stephansen

«Gjelder ikke menneskerettighetene for palestinere?»

Både Johan Per Sunde og Knut Stokke har kommet med beskyldninger om «halve sannheter», «tull og pølsevev», «feilinformasjon» og «manipulasjon». Både Palestinakomiteen, journalister, redaktører og korrespondenter ser ut til å være en del av et konspirerende nett i disse herrenes hoder.

Kronikk av Johann Roppen

«Forsking med og for regionen»

Ålesund og Ulsteinvik, Balestrand og Sogndal: Desse og fleire andre stader og område er omtala i boka Fjordantologien 2021 som nett har kome ut og som har "Stadutvikling" som tema. Forskarar i Molde, Ålesund, Volda og Sogndal har stått bak dei fleste bidraga i boka og med Sparebanken Møre som medarrangør.

Leserinnlegg av Per Vidar Kjølmoen og Terje Lien Aasland

«Hvorfor stiller ikke Høyre opp for maritime næringer?»

Møre og Romsdal trenger en regjering som vil satse på maritime næringer. Arbeiderpartiet står klar.

Leserinnlegg av Dag Olav Tennfjord

«Forsvarer Fagforbundet finansbransjen?»

Viser til leserinnlegg i Smp av 30.06.21 der Fagforbundet i Ålesund går ut og forsvarer det tilnærmede monopolet som KLP har for å levere tjenestepensjon til kommunene.