Leserinnlegg:

«Kan liv veksles inn i regjeringstaburetter»

I ni valgperioder representerte jeg KrF i Ålesund bystyre, mange av årene også i Formannskapet.

Kronikk:

«Fortjeneste fremfor fiskevelferd»

«Du kan fleipe litt å si en død fisk har det ikke vondt», sier Jan Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge til Andreas Wahl i NRKs Folkeopplysningen.

Lesarinnleg

«Eit reelt og levande folkestyre?»

Har vi eit reelt og levande folkestyre i Norge idag?

Lesarinnlegg:

«Fordelar med storkommunar?»

Før siste kommunesamanslåinga med Ålesund, vart vi tuta øyrene fulle av kor dyrt det var med alle desse småkommunane.

Leserinnlegg:

«Bevar skolebibliotekene!»

All forskning viser at barn som leser mye, klarer seg bedre på skolen.

Leserinnlegg:

«Sunnmørsposten – gå til forsvar for presse- og ytringsfrihet»

I disse dager pågår en rettsak fra høysikkerhetsfengselet Belmarsh i England mot Wikileaks-grunnlegger Julian Assange fra Australia.

Leserinnlegg:

«Verdens vakreste sjøreise, tilliten, står den seg? Det blæs på toppen»

Ja det lurer sikker mange på – også jeg. Tillit, som du sikkert vet, er noe du overhodet ikke kan kjøpe, selv om du har god råd.

Eiksundtunnelen stengt: Uavklart situasjon

Synspunkt:

«Svaret er: Modernisering gjennom desentralisering»

Men kva er då spørsmålet? Jo, kva er Senterpartiet sitt alternativ til den sentraliseringa vi ser i samfunnet i dag? Modernisering gjennom desentralisering.

Leserinnlegg:

«Broen – atter en gang i spill»

Så var vi der igjen. Nesten uten unntak har administrasjonen i Ålesund kommune om høsten kommet med forslag om å avvikle Broen.

Lesarinnlegg:

«Muhammed – ein profet også for Vårt Land?»

Politiet representerer det offentlege valdsmonopolet, som sikrar oss ein rettsstat.

Kronikk:

«Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»

Et protein som finnes i marint restråstoff kan spille en rolle i forebygging av nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons eller Alzheimers sykdom.

Synspunkt:

«If it’s not broken, don’t fix it!»

Det er onsdag. Tredje – og fjerdeklasse har endeleg lært kva haust er. Ikkje berre fordi vi har hatt det som tema på vekeplanen, men fordi dei har kjent det på kroppen.

Kommentar:

Har Helse Midt-Norge endeleg lært?

Ting skjer på seminar, viktige ting også får vi tru — ikkje berre i baren om kvelden. Kva ville likevel ikkje Helse Midt-Norge la folk få vite, men snudde i tolvte time før styret inntok seminarvarmen i ettermiddag.

Eiksundtunnelen stengt: Uavklart situasjon

Kronikk:

«På tur med plasten»

Kva skjer eigentleg med plasten ÅRIM samlar inn, har fleire spurt den siste tida.

Lesarinnlegg:

«Møreaksen og Hafast hand i hand»

Frank Sve likar å framstille alt og alle som ikkje er einige med han som «greinalaus» og verkar å ha lite respekt for demokratisk fatta vedtak.

Leserinnlegg:

«Kommentar til leder om språkform»

Leder i Sunnmørsposten lørdag 19. september; «Flertallet bestemmer – også når det gjelder språkform».

Leserinnlegg:

Nasjonal transportplan og Møre og Romsdal

Sunnmørsposten hevder i en lederartikkel 18. september at «status for åtte år med rekordsatsing på vegbygging kan for Møre og Romsdal sin del ende opp i to krabbefelt».

Leserinnlegg:

«Hele breddefotballen må i gang!»

Jeg mener at kunnskap om hvilke ringvirkninger idrett og fotball har for folkehelsen i vårt samfunn, selv under en alvorlig pandemi, ikke har blitt benyttet godt nok av myndighetene.

Leserinnlegg:

«Havvindtilhengere – gå og se på havsulene!»

Jeg vil anbefale lokale politikere og tilhengere av vindturbinbygging i sjøen om å ta turvegen rundt Sævollen – Tueneset i Ålesund.

Kronikk:

«Reisetiden din kan være dobbelt så mye verdt som du tror»

Hvordan vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter? Basert på hva folk sier at de vil gjøre eller hva de faktisk gjør? Tilnærmingen kan gi helt ulike resultater!

Lesarinnlegg;:

«Felles akvaplan for Storfjorden trengst»

Tenk at vi har hatt 50 år med oppdrett utan at politikarane i Storfjordkommunane har stilt miljøkrav til oppdrettarane for å redusere forureininga av fjorden!

Lesarinnlegg:

«Dei viktige pårørande»

I Norge er det om lag 800 000 pårørande. Pårørandedagen markerast kvart år den 22 september, både her i Norge og i mange andre land.

«Utan makt i denne sal»

Søre Sunnmøre har sitte fast på Stortinget sidan 1989. Neste haust er det slutt. Er det så farleg?

Kronikk:

«Økonomiske problemer – samfunnets siste tabu?»

Fra gammelt av het det seg at det var enkelte ting man ikke snakket om rundt middagsbordet – politikk, sykdom og penger.

Synspunkt:

«Vær en raus nabo»

Du er kanskje ikke klar over det, men det er en stor sjanse for at det ligger en barnevernsinstitusjon nær deg.

Lesarinnlegg:

«Om steinbrot og ulovleg fjøretiltak på Åkre»

Vi registrerte med forbløffelse alt arbeidet som kom i gang på Hammarsgarden/Åkre Anlegg i fjor haust, men måtte gå ut ifrå at det var søkt om nødvendige dispensasjonar før dei starta så storstilt arbeid.

Lesarinnlegg;

«Knus Haramsøya ikkje, stans utbygginga på fjellet!»

Eg kom til å tenkje på ein viktig kommaregel og kor fatalt det kan verte dersom kommaet blir plassert feil i ei setning.

Lesarbrev:

«Husa treng å haldast ved like og det straks»

Storfjordkatedralen har Ørskog kyrkje vorte kalla. Kyrkja vår ligg vakkert plassert nede ved Ørskogvika og Osberget.

Leserinnlegg:

«En sommer er over»

Dette er en sang som Kirsti Sparboe synger på en fine måte.

Lesarinnlegg:

«Rutetilbodet på Hovden»

Det er kjekt at stortingspolitikarane kjem og lovar støtte til betre rutetilbod på Hovden.

Leserinnlegg:

«Fjern støtteordningane til økologisk landbruk!»

Det er mange meiningar og ry kring økologisk landbruk. Nokre trur at det er ein meir miljøvenleg måte å produsere mat på.

Leserinnlegg:

«La kraften være»

Den gode og besluttsomme linjen som folk på Haramsøya har stått frem med i striden er imponerende.

Lesarinnlegg:

«Pant for skip må på plass»

Maritim næring er i krise. Høgre-regjeringa og Frp kan ikkje stå med hendene i lomma.

Leserinnlegg:

«SVs alternative virkelighetsoppfatning»

SV deler ikke Aps og Sps syn på den sikkerhetspolitiske utviklingen i Norges nærområder. Hvordan har de rødgrønne tenkt å løse det?

Eiksundtunnelen stengt: Uavklart situasjon

Lesarinnlegg:

«Overgrep mot folket på Kvasneset»

Sula og Ålesund vil bygge eit felles kloakkreinseanlegg på Kvasneset. Det skal ta seg av kloakken frå 70.000 personeiningar, også frå industri og sjukehuset, og ha utslepp til fjorden utanfor Kvasneset.

Leserinnlegg:

«Asylinnvandring eller velferdsstat?»

Den norske velferdsmodellen byggjer på at flest mogleg er i arbeid og betalar skatt. Dette krev tilsette som snakkar norsk og har høveleg utdanning.

Leserinnlegg:

«Når bakdøra til læreryrket står på vidt gap»

Nye tall fra SSB viser at 15 prosent i grunnskolen og 21 prosent i videregående skole ikke er kvalifiserte lærere. I Møre og Romsdal er tallene mer dramatiske.

Lesarinnlegg:

«Sunnmøre blir rundlurt av Møreaksen!»

At det går an å vere så inn i hampen greinalause og la seg rundlure av Torgeir Dahl, Helge Orten og co i Møreaksen, gjer at ikkje ei samferdselskrone kjem til Sunnmøre dei neste 20–30 åra.

Eiksundtunnelen stengt: Uavklart situasjon

Synspunkt:

«Hva er lykke og hva skal man gjøre for å bli lykkelig?»

I vårt samfunn får de fleste av oss dekket grunnleggende behov som mat, søvn og trygghet.

Lesarinnlegg:

«Hugs bandtvangen for hund i beiteområde!»

Gjeldande reglar for bandtvangen i Ålesund kommune finn ein ved å søkje etter «bandtvang» på Ålesund kommune sine nettsider.

Sunnmørsposten meiner:

«Mørke tider for reiselivet»

Kronikk:

«Pandemien senker eksportverdien av sjømat»

Seks måneder etter at verden stengte ned for å redusere smitten av koronaviruset og unngå at helsevesenet kollapset, vet vi mer om hvordan den påvirker sjømateksporten.

Lesarinnlegg:

«Lærebok» i fylkeskommunalt vanstyre»

Framlegget om å flytte folketannrøkta sitt kotnor i Stranda til Sykkylven rullar vidare.

Eit halvt år etter nedstenginga av Norge:

Framleis i farleg farvatn

Om koronaviruset hadde fått herje like fritt hos oss som i USA eller Sverige, så kunne det ha kravd nær 40 liv berre i ein by som Ålesund i staden for null.

Synspunkt:

«Årim – Et lokalt bidrag til europeiske plastbål?»

Hva skjer egentlig med plasten vi sorterer?

Leserinnlegg:

«Tiden for sløseri er forbi»

Forrige møte i Kultur- næring og folkehelseutvalget fikk vi det igjen bekreftet. Posisjonen i fylket med Senterpartiet i spissen er kun interessert i å bruke penger vi ikke har.

Leserinnlegg:

«Stopp pensjonsranet!»

I 2011 fremmet den rødgrønne regjeringen forslag om nytt pensjonssystem i Norge. Dette ble vedtatt av samtlige partier, med unntak av FrP.

Leserinnlegg:

«Krafta i vindkraftsaka»

Den store krafta i kampen mot vindkraft har bidratt positivt til å få fram kor viktig det er å ta vare på store naturverdiar og å skåne lokalsamfunn.

Kronikk

«Reiselivet i Møre og Romsdal får en svært tøff høst»

Nordmenn reddet sommeren for flere reiselivsbedrifter i Møre og Romsdal. Men med fortsatt strenge restriksjoner og et rødt Europakart, går bransjen en dyster høst og vinter i møte.

Kronikk:

«Norsk økonomi – den økonomiske gjeninnhentingen er i gang»

Økonomiske nøkkeltall indikerer at produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal har steget de siste månedene. Samtidig har ledigheten falt.

Leserinnlegg:

«Sian og motdemonstrantene»

Det ble publisert et leserinnlegg av Martin A. Engeset den 28. august. Der kritiserte han motdemonstrantene for å ikke ha nok kunnskap om islam blant annet.

Kronikk

Nullvisjon for selvmord

Kirkens SOS vil stå sammen med regjeringen og andre organisasjoner for at nullvisjonen om selvmord skal oppnås.

Leserinnlegg:

«Til dere som tenker på å bli «kanonføde» som Motvind Norge søker etter, tenk dere om»

Da jeg tenkte på å skrive dette innlegget vurderte jeg om det var verdt det, mange vil nok komme med sine sure oppstøtt og hetsing om at dette er feil og jeg forstår ingenting.

Kronikk:

«På bærtur med bærekraft?»

I Sunnmørsposten 3. september kritiserer Børre Andreassen Innovasjon Norge for å oppfordre næringslivet til å legge vekt på bærekraft i merkevarebygging.

Lesarinnlegg:

Still krav til dei som produserer søpla!

Både private og kommunale avfallsselskap ber nå myndigheitene stille krav om at emballasje må kunne materialgjenvinnast lettare.

Kronikk:

«Også professorar vil gjerne reise til og frå på dagen, så sant dei kan»

Det vart tidlegare sagt at«Ein volding overlever fint på ein student og ein gris». Men slik er det ikkje lenger.

Leserinnlegg:

«Plutselig en dag kommer ikke bussen»

Ja, og da snakker jeg ikke om at den er forsinket. Nei, jeg snakker om at den ikke kommer i det hele tatt – kanskje på mange dager.

Eiksundtunnelen stengt: Uavklart situasjon

Kronikk:

«Bærekraft er et utvasket, for ikke å si grønnvasket begrep»

I Sunnmørsposten forsøker Innovasjon Norge i samarbeid med NTNU og et lokalt reklamebyrå å fremme betydningen av lokal merkevarebygging basert på bærekraft.

Kronikk:

«Mission impossible» – det umulige oppdraget

– Landets politimestere er tildelt et umulig oppdrag, hevder forbundsleder Marit Ellingsen i denne kronikken.

Kronikk:

«Vi kan ikke ofre jordbruksproduksjonen i forhandlingene med Storbritannia»

Koronakrisen har fått mange til å forstå at vi bør øke norsk matproduksjon og redusere avhengigheten av import.

Lesarinnlegg:

«Nyttar eigentleg kjeldesortering?»

Nyleg har Folkeopplysningen og Debatten på NRK teke opp kjeldesortering og gjenvinning, særleg av plast.

Eiksundtunnelen stengt: Uavklart situasjon

Lesarinnlegg:

«Nok er nok!»

Kommunedirektør Astrid Eidsvik foreslår å redusere talet på omsorgsplasser i Ålesund med 45. Målet er å spare 35 millioner kroner.

Lesarinnlegg:

«Vindturbinar på Fjellstua?»

Kai for ilandføring på Skateflua?

Kronikk:

«Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi aldri bli»

Har DU gjort deg opp tankar omkring eigen alderdom? Ja, for vi lever lenger, og grensa for når ein blir gamal skyv vi framfor oss. I 2017 var forventa levealder 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. Tala er blant dei høgste i verda.

Leserinnlegg:

«Få slutt på milliardsløsing på bygdeveger i Romsdal»

Det bygges veger over det ganske land, men ikke på Sunnmøre, som er den mest aktive og verdiskapende del av landet.

Eiksundtunnelen stengt: Uavklart situasjon

Leserinnlegg:

«Keiserens nye klær» for Hareide

I regi av NHO M&R gjennomførte de tirsdag 19. august en selsom seanse for samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Synspunkt:

«Trakassering av arbeidsfolk»

Verbal trakassering på vei til og fra jobb. Fysisk blokkering av kjøretøy. Uvedkommende som skaper farlige situasjoner ved plutselig å dukke opp på anleggsplassen. Situasjonen for arbeiderne på Haramsøya har de siste månedene blitt uakseptabel.

Eiksundtunnelen stengt: Uavklart situasjon