Leserinnlegg av Halvor Moxnes

«Konverteringsterapi er utilbørlig press»  

     I en kronikk 31. august var jeg opptatt  av at lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi var rettet mot dem som ikke respekterte menneskers seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

Kronikk

«Havgående fiskeflåte – kystens drivkraft»

Størrelsen på en næring kan måles på mange ulike måter, og det beste målet er verdiskapingen.

Leserinnlegg av Kjell Arne Slinning

«Vår beste dag»

Erik Bye, fjernsynspersonligheten, sangeren og journalisten har gitt oss mange gleder og tanker.

Leserinnlegg av Håvard O. Skaldebø

«Helt sikkert»

Det er helt sikkert at fossile ressurser vil ta slutt en gang.

Leserinnlegg av Martinus Løvik

«Kyrkja – ein politistat?»

Eg ser i avisene at ein såre tiltrengt vikarprest i Ørskog er teken ut av tenesta fordi han seier at han av trusgrunnar ikkje kan samarbeide med kvinnelege prestar.

Leserinnlegg av Nils Tore Gjerde

«Heimevernet på sparebluss?»

Opplysninger på nettstedet Aldrimer.no kan tyde på det. Det skal være mindre trening og dessuten mangel på utstyr og ammunisjon.

Lesarinnlegg av Trygve S. Alvestad

«Ta omsyn til verna vassdrag»

I 2017 kom ei konseptvalutgreiing for E39 Digernes - Vik. Vurdering av ikkje prissette verknader.

Leserinnlegg av Svein Arve Hoel

«Dropp «midlertidig» bru over Brosundet»

Ja nå blir det schwung over trafikken i Ålesund sentrum.

Lesarinnlegg av Anne Berit Støyva Emblem, Oskar Skulstad, Nora Morken Farstad, Endre Volden, Frank Victor Valderhaugstrand, Siv Katrin Ulla og Ingrid Bjørlo Landgren.

«Verdens jentedag og kamp mot barneekteskap»

11. oktober var den internasjonale jentedagen og 24. oktober er årets TV-aksjon – bli med i kampen for jentene sine liv og rettigheiter! Jenter skal få vere barn og gå på skule, ikkje nygifte koner.

Leserinnlegg av Inger Slinning

«Mer enn kristen kulturarv har formet Norge»

Historien er med på å forme nåtiden, og det snakkes og skrives mye om «Norges kristne kulturarv», som om denne var den eneste kulturarv vi har fra de siste tusen år.

Lesarinnlegg av Harald Nordang

«Nye Ålesunds fallitt – katastrofalt for gamle Haram»

Nyleg sist veke kom det framlegg om store nedskjeringar i Ålesund kommune som vil føre til katastrofale kutt på mange av dei viktigaste tenesteområda i kommunen.

Leserinnlegg av Dordi Skuggevik

«Pedofilitragedien i Frankrike»

Først på 1990-tallet, da den katolske kirken i USA fikk sin pedofili-sak, dro kirkelederne til Pave Johannes Paul II i Roma og klaget sin nød og sitt sjokk og sin bestyrtelse. Pave Johannes Paul II sa: «Saken er enkel. Meld dem til politiet!»

Kommentar

Møre og Romsdal ribbet for posisjoner

Møre og Romsdal står temmelig ribbet for posisjoner i den nye Støre-regjeringen. Situasjonen er ganske lik slik den var i åtte år med Stoltenberg-regjering.

Kronikk av Grete Myklebust Gjesdal

«Er du berørt av kreft?»

Kva tenkjer du når du høyrer eller les dette spørsmålet?

Leserinnlegg av Kai A. Olsen

«Skilting i fjellet – Norge er ikke flatt»

Skilt har vi mennesker alltid plassert i fjellet. For å rettlede andre på riktig vei. Nå er det ikke enkelt å kommunisere med skilt. Informasjonsmengden er sterkt begrenset og en kjenner ikke til hvem det er som forsøker å forstå skiltet.

Leserinnlegg av Ragnar Elias Bakken

«Tøffe tider for Ålesund kommune»

Siste dagane har lokal presse og media hatt ei rekkje oppslag i samband med den økonomiske situasjonen for Ålesund kommune.

Kronikk av Anne Borg

«Ny regjering må satse på kunnskap, digitalisering og havet»

Tross partipolitisk uenighet om veivalg og løsninger, er det tilnærmet tverrpolitisk enighet i Norge om disse målene: Løse klimautfordringene. Sikre velferd og skape trygge arbeidsplasser i et inkluderende samfunn.

Leserinnlegg av Marit Johanne Bruset

«Moxnes og konverteringsterapi»

Eg ser meg med dette nøydd til å kommentere teologiprofessor Halvor Moxnes sin kronikk i Sunnmørsposten og det han skriv om eit svært viktig tema; nemleg konverteringsterapi.

Leserinnlegg av Lars Martin Vik og Kathrine Pernille Beite

«Bygg Eidet skule no!»

Det er oppsiktsvekkande å sjå at Eidet skule nok ein gong vert skubba ut i uvissa.

Lesarinnlegg av Rolv Haram

«Svar til Birgit Oline Kjerstad»

Etter at eg hadde eit lesarinnlegg i fleire aviser, har Birgit Oline Kjerstad, tidlegare leiar i Nei til Vindkraft på Haramsøy kome med eit svar der fleire moment krev tilsvar.

Leserinnlegg av Ole André Lukkedal

«Avviksmelding Tennfjord skule»

I Sunnmørsposten 30. september kan ein lese at Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) foreslår å utsette bygginga av den nye skulen på Eidet til 2027.

Leserinnlegg av Børre Andreassen

«Bærekraft og samfunnsansvar: Hva mener man egentlig?»

Det er mye som tyder på at etisk fremferd har vært viktig i all handel siden mennesker begynte å utveksle varer og tjenester.

Lesarinnlegg av Bjørdal Kårstad og Sirikit Vågen

«Rettleiing må vere ein rett»

Born i barnehagen og elevar i skulen har rett til kvalifiserte lærarar og barnehagelærar. Over 40 000 lærarar i Noreg arbeider i andre yrker. 50 % i grunnopplæringa har søkt, eller vurdert søkt seg vekk frå grunnopplæringa.

Lesarinnlegg av Gunnar Saunes

«Vaksinering av unge»

Helsestyremaktene våre har no tilrådd coronavaksine til 12-15-åringar.

Leserinnlegg av Paul Andreas Hofseth

Rettferdig kostnadsvurdering?

E136 mellom Ålesund og Dombås (Eksportvegen) er av et klart flertall i fylkestinget «vedtatt» som fylkets viktigste veg, og derved nr 1 i rekkefølgen blant vegprosjektene i fylket. Ved å legge fylkets viktigste vegprosjekt til Nye Veier som selv kan bestemme rekkefølge, oppstår en usikkerhet om fremdriften.

Leserinnlegg av Øystein Folden

«Solenergi etter vindturbinane?»

Fylkeskommunen jobbar alt dei orkar med grøn omstilling. Det siste er forslag om å bruke areala i vindkraftanlegget til solenergi når vindkraftperioden er over.

Leserinnlegg av Torill Brunsvik

«Takk til sosialpedagogene»

2. oktober markerte sosialpedagoger over hele verden den internasjonale sosialpedagogdagen. Sosialpedagoger er blant annet vernepleiere og barnevernspedagoger som arbeider for de de svakeste i samfunnet rundt omkring i kommunene våre.

Leserinnlegg av Mellvin Steinsvoll

«Nå starter alvoret»

Fredag 1. oktober trådte det nyvalgte storting sammen for første gang. De 169 kvinner og menn fra 19 valgdistrikter, var samlet til å prøvesitte sine plasser i landets riksforsamling.

Kronikk

«Klima og Kopernikus-syndromet»

Romfartøyet Challenger eksploderte under oppskyting i 1986. Denne ulykken fikk store konsekvenser for forskningsprogrammet til NASA.

Leserinnlegg av Erling Jensen

«Elevkrav til regjeringa»

Det norske folket talte 13. september, og valgte en ny rødgrønn regjering. Vi i Elevorganisasjonen har stilt noen elevkrav til den nye regjeringa.

Sunnmørsposten meiner:

«Skatteflukt undergrev tilliten»

Sunnmørsposten meiner:

«Treng styrka bustadspolitikk»

Kronikk av Pål Aarsæther

«Storkommunens skjebne står og faller med Haram»

Gamle, lille Ålesund, med sine knappe 96 kvadratkilometer fordelt over en håndfull øyer og skjær, var blant de mest trangbodde kommunene i Norge. Industri- og næringsvirksomhetene manglet desperat areal for nødvendige utvidelser, mens stadig flere ålesundere bosatte seg i randkommunene.

Leserinnlegg av Karl Gudmund Helland:

«Er det noen steder man da bør bygge den nye veien i tunnel, så er det nettopp akkurat her»

Statens Vegvesen (SVV) vil nå plutselig bygge den nye E39/E136 på en fylling ute i Skodjevika for å unngå å bygge tunell på strekningen Digernesskiftet til Dragsundet.

Kronikk av Arnfinn Ingjerd

«Store maritime forventninger til ny regjering»

Velgerne har sagt sitt, det blir regjeringsskifte. Maritim Forum forventer at den nye regjeringen følger opp den offensive maritime politikken de argumenterte for i opposisjon og i valgkampen.

Kronikk av Inger Slinning

«Hva gjør Human-Etisk Forbund med de døde?»

Ida Molund Vasstrand etterspør i en kronikk på smp.no 23. september hva vi gjør med de døde.

Leserinnlegg av Paul Andreas Hofseth  

«Statens Vegvesen og Romsdalsaksen»

Sitat under er hentet fra en artikkel skrevet av Bjørg Irene Hovde hos Romsdals Budstikke. Hun stiller spørsmål til daglig leder for Møreaksen AS, Harald Espeland som svarer slik:

Lesarinnlegg om diskriminering av kvinner som er prestar

Leserinnlegg: «Skaden er allereie skjedd»

Prestar i Den norske Kyrkja forvaltar tenesta si på vegne av felleskapen med ordningar og rammer som skal skape tillit og tryggleik. Prestar har ulike standpunkt, men kan ikkje diskriminere.

Kommentar:

«Tomme trusler gir også makt»

Tre ble to. Slik ble det lettere for Sp og Ap og sy sammen en plattform for en ny regjering. Spørsmålet er hvor sterk den sømmen er når høststormene river i den.

Leserinnlegg av Knut Kroepelien

«Politisk strømstyring vil ramme folk flest, klima og næringsliv»

Ingen skal behøve å fryse på grunn av dyr strøm, men vi må heller ikke gjøre inngrep i kraftmarkedet som vil forverre situasjonen både på kort og lang sikt.

Lesarinnlegg av Birgit Oline Kjerstad

«Vi tapte, men vann»

Ei tid til å le ei til å gråte. 

Leserinnlegg av Mari Velsand

«Få hjelp til å bli tryggere på nett»

Synes du det er vanskelig å finne ut om en nyhet på internett er falsk? Er det skremmende at nettsider samler inn informasjon om hva du gjør på nett?

Leserinnlegg av Asmund Kristoffersen

«Stortingets administrasjon må rydde opp»

Som tidligere stortingsrepresentant er det trist og provoserende å følge utviklinga i saka hvor den siste vendinga er at administrasjonen på Stortinget har villedet representanter og muligens stått i veien for innsyn og kontroll i eget arbeid.

Leserinnlegg av Kari Mette Abusland

«Å heie sistemann over streken»

Koronapandemien er maratonen det ikke handler om å vinne, men å få alle i mål.

Kronikk

«Økonomien snart på skinner»

Samtidig med at Norge og Ålesund gjenåpnes, er økonomien i ferd med å friskmeldes.

Lesarinnlegg av Erik Døving

«Ferjefri E39 – eit misfoster»

Det ville vere fint å sleppe ferje når ein skal til Hareid eller Molde. Klart det. Men det blir for snevert å diskutere traseval når det så mykje feil med heile ideen om ferjefri E39.

Lesarinnlegg av Ragnar Elias Bakken

«Veksande antisemittisme»

Antisemittismen er på frammarsj rundt i verda. Ordet og omgrepet semitt har sitt opphav i Bibelen.