Synspunkt:

«Ode til OED»

Våkn opp! Suverenitet over egne naturressurser står på spill.

Leserinnlegg:

«Politiske fiender finner sammen om radikal bioteknologi»

26. mai skal Stortinget ta stilling til endringer i bioteknologiloven.

Lesarinnlegg:

«Folketannrøkta i Stranda og Sykkylven»

Norsk tannhelse var dårleg etter krigen. Folketannrøkta blei derfor ei av Arbeidarpartiet sine store reformer.

Lørdagskommentar:

Småpraten, håndtrykket, klemmen

Det lever noe mellom ordene, mellom berøringene. Det lever noe viktig der. Og da tenker jeg ikke på koronaviruset.

Kronikk:

«Fullverdig FN-medlemskap for staten Palestina eller evig krig?»

I 1917 lova Storbritannia sionistane å arbeide for etablering av ein nasjonal heim for jødar i historiske Palestina, under føresetnad av at det ikkje gjekk utover folket som budde der, som var 80% muslimar.

Lesarinnlegg:

«Sjølvkost – og dyrare tenester»

Vi let oss slett ikkje imponere av alle mediaoppslaga knytta til tenester frå den nye kommunen vår – Ålesund.

Leserinnlegg:

«Ta vare på lokalavisene våre!»

Mange yrkesgrupper får velfortjent honnør i disse tider. Alle ser den fantastiske jobben som gjøres av ansatte i helse og omsorg, barnehage og skole, transport, i dagligvare og mange andre sektorer.

Leserinnlegg:

«KrF med nøkkelrolle i fiskeripolitikken»

I et innlegg som er blitt publisert i flere av fylkets aviser de siste ukene, kommer et knippe med politikere fra partiet Rødt med en rekke utfordringer til KrF når det gjelder vår nøkkelrolle i fiskeripolitikken.

Kronikk:

«Innovasjon og utvikling avgjørende for konkurransekraft, også i krisetid»

Det som traff oss i mars 2020 vil bli stående i historien som noe av det mest dramatiske for norsk næringsliv siden 2. verdenskrig.

Leserinnlegg:

«Nye Ålesund kommunes skolekutt og økonomi»

I Sunnmørsposten av 16. mai d.å. går ordfører Eva Vinje Aurdal ut og ber oss innbyggere av storkommunen, om ikke å legge skylda for skolekuttet på administrasjonen.

Kronikk:

«Om løgn og virkelighet»

I en tankevekkende kronikk i Aftenposten forleden, tar stortingsrepresentant Marianne Martinsen for seg begrepet gaslighting, og kommer inn på hva dette begrepet egentlig betyr, og hvilke aktualitet dette i dag egentlig har fått, og hva dette i ytterste konsekvens kan føre til.

Leserinnlegg:

«Er sjømat mat?»

Enig. Dumt spørsmål. Selvsagt er sjømat mat.

Kronikk:

«Sunnmøringer har en egen evne til å få ting til å skje av ingenting. Nå må vi alle gjøre det vi kan for at denne innsatsen ikke er forgjeves»

Ingen kunne forutse et verdensomspennende virusutbrudd, som har bredt seg som tykk havskodde i alle farvann og i alle havner. Koronakrisen kom som en kastevind - også på maritim sektor.

Leserinnlegg:

«Den som mener at den rettslige logikken er hevet over alt annet, har en svakt utviklet sans for historiske fakta»

Etter å ha latt politiforsker John Reidar Nilsen dosere fritt over oppgitt emne fredag 15. mai, leverte ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg sin besvarelse i Sunnmørsposten lørdag 16. mai.

Kronikk:

«Den maritime næringen vil møte sterk internasjonal konkurranse i tiden fremover, noe som vil innebære lave resultatmarginer»

«A crisis is a terrible thing to waste» påpekte nobelprisvinner i økonomi Paul Romer i et foredrag overfor såkornkapitalister i 2004, da han fikk spørsmålet om hvordan mange andre lands satsing på utdanning ville påvirke konkurranseevnen til USA.

Leserinnlegg:

«mange lærere opplever nå stadig sterkere tiltak for detaljstyring av undervisningens innhold og metode»

Over hele landet tok lærerne utfordringen med skjermskole på strak arm. Men selvstendigheten vi trenger for å løse elevenes små og store utfordringer er truet.

Ja, vi elskar paragraf hundre

Ytringsfridom er ein av dei viktigaste verdiane i Grunnlova som vi feirar 17. mai. Denne fridomen blir stadig utfordra.

Leserinnlegg:

75-årsmarkeringen av freden: «Hvorfor fortalte de så lite?»

I forbindelse med 75-årsmarkeringen av freden ble det understreket hvor viktige de gjenlevende tidsvitnene var, som kunne fortelle fra sine opplevelser under krigen.

Leserinnlegg:

«Postmannen som fikk friheten til å vaie i vinden»

Frigjøringsdagen betyr mye for alle, og i by og bygd heises flaggene som et symbol på fred.

Leserinnlegg:

«Derfor skal du booke direkte når du bestiller hotellrom i sommer»

Tusenvis av nordmenn gleder seg nå seg til å oppleve det vakre Norge har å by på i de deilige sommerukene som er like om hjørnet.

Leserinnlegg:

«Trekk i nødbremsen – ikke hasteprivatiser fiskeressursene!»

KrF sitter på en fiskeripolitisk nøkkelrolle i næringskomiteen. Her kan Steinar Reiten trekke i nødbremsen sammen med mindretallet for å unngå helt uholdbare vedtak om fremtidas forvalting av fiskeriressursene.

Kronikk om kunstig intelligens på ledd:

Kronikk om kunstig intelligens på ledd: «Det mennesket bruker en uke på å gjøre bruker datamaskinen mindre enn ett minutt på å utføre»

I over et år har Sunnmøre MR-klinikk, med støtte fra Innovasjon Norge og i samarbeid med NTNU i Ålesund og ortopedene på Ålesund Sykehus, bygget opp kompetanse innen medisinsk anvendelse av kunstig intelligens på ledd.

Lesarinnlegg:

«Når kommunar og fylket trer eit steg tilbake i denne køa betyr det mykje for lokalidretten og lokalsamfunna»

I ei tid der hjelpepakkane til dei ulike samfunnsgruppene kostar samfunnet milliardbeløp er det vanskeleg for små, frivillige, lag å finne ein tilbørlig plass i biletet.

Synspunkt:

«Endring i mandatfordeling på Stortinget, svekker demokratiet»

Nylig offentliggjorde kommunal- og moderningseringsdepartementet fordelingen av stortingsmandater mellom de 19 valgdistriktene i Norge.

Leserinnlegg:

«Vegutbygging kan resultere i at noen blir skadelidende»

«Føler tiltakshaverne et ansvar i forhold til konsekvensene for berørte grunneiere?» Dette var overskriften til ekteparet Olsets innlegg under «Synspunkt» i Sunnmørspostens utgave av 5. mai 2020 vedr Borgundfjordtunnelen.

Leserinnlegg:

«En viktig jordbruksavtale for Møre & Romsdal»

Jeg er stolt av at KrFs landbruksminister Olaug Bollestad i forrige uke kunne presentere en enighet om jordbruksavtalen for 2020 – 2021.

Kronikk:

«Du har nok med å fungere i hverdagen»

– Det skal lønne seg å arbeide, sier NAV. Blir vi holdt på arbeidsavklaringspenger for å få ned antall uføre?

Lesarinnlegg:

«Kva gjer fylkespolitikarane?»

Før fjorårets fylkestingsval var det mange politiske parti som lova at dei ville gå inn for ei utgreiing av Romsdalsaksen.

Kronikk:

Rekonstruksjonsloven – redningen for ellers levedyktige virksomheter med akutt svik i inntektene pga. «Koronakrisen»?

Regjeringen fremmet i ekstraordinært statsråd 15. april 2020 forslag om ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 – rekonstruksjonsloven.

Leserinnlegg:

«Romsdalsaksen og Sunnmørsk kirkehistorie»

Mandag 27.04.20 skriver Paul Andreas Hofseth i sitt innlegg i Sunnmørsposten om Veøy og Romsdalsaksen.

Lesarinnlegg:

«Tolmodet blant innbyggarane og slitasjen på dei tilsette er tynnslite. For kvar dag som går utan løysing på dei bygningsmessige utfordringane, nærmar vi oss grensa til det som må kallast uforsvarleg»

Ålesund kommunestyre v/ordførar har i tidlegare dialog med helseforetaket gitt utrykk for uro for manglande forpliktande utviklingsplanar for Ålesund sjukehus.

Kronikk:

«Tilbake til hverdagen»

Ingen vet hvordan koronakrisen påvirker fremtiden. Det store usikkerhetsmomentet er hvordan vi forbrukere vil opptre når hverdagen gradvis blir mer som før.

Leserinnlegg:

Kjære sykepleiere

Fylkesstyret i Norsk sykepleierforbund (NSF) Møre og Romsdal hadde planlagt en stor markering av 12. mai, den internasjonale sykepleierdagen. Det lot seg ikke gjennomføre.

Kronikk:

«Kulturformidling vil endre seg som følge av coronakrisen»

Det tenkes her i første rekker på strømming av konserter via internett, noe som trolig vil bli mer omfattende i ettertid.

Livet med koronaen

Vi har lært oss hva Teams, R-tallet og kjedsomhet er

Den kontinentale uvanen med klemming som nordmenn har lagt seg til er fortsatt forbudt for alle andre enn profesjonelle fotballspillere. Om en måned er vi tilbake i den nye normalen for hvordan liv skal leves.

Sunnmørsposten mener:

Vegbygging på krabbegir

Kronikk:

75 år med frihet

I dag flagger vi over hele landet, akkurat slik vi gjorde på denne dagen for 75 år siden. Flagget er selve symbolet på nasjonen vår. Et symbol som hadde vært forbudt i fem lange okkupasjonsår.

Lesarinnlegg:

«Vi — kommunen»

Kronikk:

«Er vi alle psykisk sjuke?»

Gabriele Müller (namn endra) vaks opp i det tidlegare DDR, i Berlin. Hausten 1989 opplevde ho dei politiske omstenda som førde til DDR sitt samanbrot og innlemminga i Forbundsrepublikken Tyskland.

Kronikk:

«Vern av båtskogen kan felle UNESCO-kulturarv»

Klima- og miljødepartementet ønsker et sterkere vern av skog som vokser på olivingrunn, for å sikre pressede arter og naturtyper bedre for fremtiden.

Leserinnlegg:

«Hipp hipp hurra!»

Det er vår. Mange klarer å konsentrere seg om bare det.

Leserinnlegg:

«Oljefondets avkastning må brukes til grønn omstilling»

Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte til NRK TV i forbindelse med sin årstale i februar at penger fra Oljefondet ikke skal benyttes til å støtte en overgang til ren energi. Etter vårt syn er sentralbanksjefen fastlåst i gammelt tankegods.

Leserinnlegg:

«Eksportvegen E136 først»

Kom i gang med aktuelle prosjekt er omkvedet fra mange hold. De hentes frem fra en herlig blanding av alt fra ferske utredninger til ideer og forslag fra gamle nedstøvede permer.

Lesarinnlegg:

«Stormannsgalskap med to badeland i same kommune»

Som Skodjebygdar klarar eg ikkje stå med hua i handa og sjå Ålesund kommune bli styrt rett inn i ei kommunal luksusfelle i Brattvåg.

Lesarinnlegg:

«Avgiftssmell og «koppskatt» i Ålesund kommune»

Det er med undring eg les om nye gebyrforskrifter vedtekne av kommunestyret i Ålesund. Det som gjer at eg reagerer på dette er at eg er vald inn i eit styre for ei stifting som har ansvar for drifta av ein av aldersbustadene i gamle Haram kommune.

Kronikk:

«Råning, batong og peparspray»

Natt til søndag enda ei avskilting av ein Mercedes i at ein Ørsta-ungdom vart slått med batong og spraya med peparspray.

Leserinnlegg:

«Sortering av plastproblemet»

Norske forbrukere har fulgt Atle Antonsens oppfordringer om å sortere avfall. Folk flest «tar seg sammen». Men det internasjonale systemet for håndtering av plast henger etter.

Leserinnlegg:

«Luksusfelle eller en lenge planlagt investering?»

Da er svømmeanlegget i Brattvåg igjen i media, denne gangen med store oppslag i både Bygdebladet og Sunnmørsposten.

Kronikk:

«Ålesund til leie»

Byvandring i Ålesund er ikke oppmuntrende. Overalt annonseres: «Til leie». Og verre kan det bli i kjølvannet av koronaen.

Synspunkt:

«Føler tiltakshaverne et ansvar i forhold til konsekvensene for berørte grunneiere?»

Det spørsmålet stiller vi oss selv hver eneste dag.

Kommentar:

«Elendig håndtert av NRK og Spellemann»

Ja, vi jubler over at Ålesunds store datter, Sigrid, ble Årets Spellemann og Årets popartist. Men annonseringen av den gjeveste prisen var elendig håndtert.

Kronikk:

«Ålesundstunnelene – «proppen i systemet»?»

Siden nye Ålesund kommune ble etablert i 2020, er det fokus på å utvide samarbeidet med nabokommunene Giske og Sula.

Kronikk:

«Thorium-basert atomkraft er trygg, ren og svært lønnsom»

Norge var en av de første landene som investerte i atomkraft, og har hatt to reaktorer i drift i flere tiår. Disse har gitt viktig bidrag til forskning innen bl.a. energi, materialteknologi og medisin, men nå er det slutt for begge. 

Leserinnlegg:

«Tiltak for å sikre den maritime industrien er nødvendig»

Koronaepedemien og tiltakene for å redusere smitten av koronavirus får store konsekvenser for næringslivet.

Lesarinnlegg:

«Rein galskap å gjere Haramsfjellet om til industriområde»

Det synest som om slaget om vindmøller på Haramsfjellet kan vere tapt.

Kronikk:

«Føre var – også til havs»

Regjeringa brukar tida godt. Medan nokre statsrådar arbeider med naudsynte tiltak mot koronakrisa, legg andre grunnlag for nye kriser for klima og naturmangfald.

Leserinnlegg:

«Gebyrkrøll»

Kommunen oppfordrer folk til å sjekke bruksareal og målt vannforbruk. Det er vel neppe her problemet ligger i denne skandalen med gebyrer. 

Leserinnlegg:

«Bønn i krisetider»

Vår verden er inne i en krisetid akkurat nå. Og nettopp i krisetider vil jeg tro at Gud får mange bønner, kanskje også fra dem som ikke ber til vanlig.

Sunnmørsposten meiner:

Må gi meir rom for krise-skjønn

Sunnmørsposten meiner:

«Bingoval for småpartia»

Kronikk:

«Skip kan ikke bygges fra hjemmekontor»

Den doble korona- og oljekrisa kan ramme Møre og Romsdal spesielt hardt. Da holder det ikke med hjemmekontor.

Leserinnlegg:

«Plast som nye produkter, eller sortering mest opp i røyk?»

«Hvis forbrukerne faktisk hadde visst hvor lite som går til gjenvinning, ville de ikke sortert plastavfallet sitt». I en artikkel i Dagens Næringsliv 06.09.2019 forteller Rudolf Meissner, som var renovasjonssjef i Stavanger i over et tiår om tvilsom norsk plastemballasje og grønnvasking av produkter.

Synspunkt:

«Borgundfjordtunnelen – det eneste prosjektet som kan løse trafikkfloken i løpet av 2–3 år»

Er politikerne klar over det enorme ansvaret de har i forhold til mulige konsekvenser pga. mangelfull samferdsel?

Lesarinnlegg:

«Barn – ei gåve, eller?»

For ca. 40 år sidan sat eg ein dag i restauranten i Stortinget og snakka med ein kjend representant. Eit «heitt tema» på den tid var lova om «fri abort.»