søndag 20.01 2019

Leserinnlegg:

«Kunnskap om ME er avgjerande»

Det er gått nesten tre år sidan den førre ME-konferansen fann stad i Stryn i 2016. Kva har skjedd på desse to åra på forskingsfronten, kva har politikarane gjort og korleis er situasjonen til ME-pasientane og deira pårørande i dag?

Leserinnlegg:

«Barnevernet mangler tillit»

lørdag 19.01 2019

Leder lørdag 19. januar:

«Uheldig spissing av frontene i abortsaken»

Abort er en dypt personlig og for de aller fleste en ytterst vanskelig beslutning. Derfor er det forståelig at kommentaren fra KrFs Kjell Ingolf Ropstad under Debatten i NRK vekker reaksjoner.

Lørdagskommentaren 19. januar:

«Først meg selv – så meg selv igjen»

Norge har fått sin første borgerlige flertallsregjering på 35 år. Det var ikke et smil å se.

fredag 18.01 2019

Leserinnlegg:

«Slå ring om helsetilbodet i Møre og Romsdal»

Det er viktig å ha sjukehus med høg kvalitet i rimeleg nærleik til der folk bur. Det sentrale må vere at det er pasientane sine behov som står i sentrum. KrF meiner det offentlege bør ha ei sterk rolle i det norske helsevesenet og sikre eit desentralisert tilbod i heile landet med likeverdige tenester uansett kvar i landet ein bur.

torsdag 17.01 2019

«Kompostabonnentane betalar ein urettferdig høg pris for servicen Årim yter»

Stad skipstunnel:

«Vi ynskjer oss ein spektakulær reisedestinasjon i konkurranse med verdas sju underverk»

Leder om Møreaksen:

«Viktig bompenge-avklaring»

«Dahl vil legge ned sykehuset i Volda!»

onsdag 16.01 2019

Leserinnlegg:

«Forargelsens hus på Slinningen»

Lesarinnlegg om sjukehuskutt:

«Svekk ikke tilbudet om rehabilitering»

Leder

«Behandle hele mennesker, ikke bare diagnoser»

tirsdag 15.01 2019

«Massivt svik mot pasientene i Møre og Romsdal»

Leiar

«Vi må kunne krevje meir av naudnettet»

Kronikk om forslaget om å legge ned døgnplassar:

«Rehabilitering er økonomisk berekraftig»

Kronikkforfattarane er tilsette ved Mork rehabiliteringssenter i Volda, og advarar mot dei kutta som er foreslått der. Dei meiner at nedlegging av sengeplassar der set kravet om likeverdige tenester i fare, og ser korkje faglege eller økonmiske gevinstar ved forslaget.

Sjukehus-kuttene:

«Et dramatisk nyttårsforsett som vil kunne medføre store endringer i driften av sjukehusa fylket»

Sykehus-kuttene:

«Trenger mer penger, ikke omorganisering»

mandag 14.01 2019

Leder tirsdag 15. januar:

Vi trenger et kvalitets- løft i barnehagene