Synspunkt av Tonje Haugen Ødegård og Synnøve Valderhaug Olsen

«Bekymring for omsorgskutt»

Norsk Fysioterapeutforbund og Ergoterapeutene i Ålesund kommune er bekymra for den foreslåtte avviklinga av 83 korttidsplassar, som skal behandlast i kommunestyremøte torsdag denne veka.

Leserinnlegg av Helge Orten

«Sve forsøker gang etter gang å skape motsetninger og så tvil om de beslutningene som er gjort»

Frank Sve kommer i et innlegg med tittelen «Parodien Møreaksen» som vanlig med påstander som ikke har rot i virkeligheten.

Leserinnlegg av Per Svein Hansen

«Protesthysteri»

KOMMENTAR:

«For lenge har breddeidretten blitt skjøvet ut i kulden»

Hele korona-perioden har vist at det er et skrikende behov for en idrettsminister.

Kronikk

«Covid-19 har fått frem hvor avhengig og sårbare industrien i Møre og Romsdal er av utenlandsk arbeidskraft og kompetanse»

Møre og Romsdal er kjent for flott natur og et næringsliv som konkurrerer internasjonalt. Fylket har dobbelt så høye eksportinntekter per sysselsatt som gjennomsnittet i Norge.

Lesarinnlegg av Oddbjørn Hofseth

«Skal vi gjeninnføre o-fag, no i den vidaregåande skulen?»

Kunnskapsminister Guri Melby presenterte fullføringsreforma 26. mars 2021. Målet med den er at fleire skal fullføre og bestå den vidaregåande skulen, slik at så mange som mogleg kjem seg inn i arbeidslivet og blir der.

Leserinnlegg av Jan-Hugo Holten

«Hareide tar feil om slepeberedskapen»

NMF har fulgt med og jobbet tungt med utviklingen av den statlige slepeberedskapen siden starten i 2004-05 og kommenterte og de disposisjoner som ble gjort i forbindelse med Eemslift Hendrika til norsk media, bl.a. NRK.

Leserinnlegg av Odd-Østen Hurlen

«Hurra – hurra – hurra!»

Overskriften lød: «Møreaksen gir optimisme». De som ser optimisme her er vel entreprenørene, ikke brukerne.

«Kjenner du på eit kvart?»

Frykta for korona kan føre til at fleire døyr. Ikkje av korona, men av kreft dei ikkje oppdagar i tide.

Kronikk av Aleksander Skrede

« I landssammenheng er Møre godt rustet for fremtiden, automatisering og robotisering er ikke noe vi bør hindre eller unngå»

Den maritime klyngen på Møre er muligens et kjent begrep for mange. Klyngen er en samling av over 250 lokale bedrifter og institusjoner som gir tusenvis av arbeidsplasser rundt om i regionen.

Leserinnlegg av Ånund Ottesen

«Hybridanlegg for oppdrett med energiopptak fra vind og bølger»

«Problemet er flytande offshore vindkraft byggjer på enno uprøvd teknologi og at lønsemda i ei slik satsing berre kan skimtast i det fjerne.»

Kronikk

«Solid mars for sjømaten»

Eksportverdien av norsk sjømat var rekordhøy i mars. Det forteller at næringen har tilpasset seg pandemien og at året i år med stor sannsynlighet blir et nytt rekordår.

Lesarinnlegg av Ragnar Elias Bakken

«Religion med særleg vekt på kristendomen bør ikkje rotast saman med andre fag»

Faginnhald og timefordeling i norsk v.g. skule skal endrast. Fagminister Guri Melby har klare/uklare tankar om kva desse endringane vil innebere.

Lesarinnlegg av Pål Vedeld Djupvik

«Om samferdselen på E39 og RV 15 her på nordvestlandet»

Eg ser i lokal-TV og i Sunnmørsposten at Statens vegvesen på Molde er tenkt å bruke over 1 milliard kroner frå søre Sunnmøre til Ålesund, og like mykje derifrå til Tomrefjorden (sjølv om det siste er dobbelt så langt).

«Provoserende angrep fra ordfører og varaordfører»

«Nei til vindkraftverk på Haramsøya» har skrevet et tilsvar til artikler i Sunnmørsposten om aksjonen på Haramsøya fredag.

Leserinnlegg av Arne Almås

«Sunnmøre får knapper og glansbilder»

Forslaget til NTP og byggingen av E39 gjennom fylket er i total ubalanse.

Synspunkt

«Sankt Olavstradisjon i Valldal – kulturminne og merkevare»

Mange som har sett dokumentarfilmen «Tro kan flytte fjell» undrar seg over at underteikna framstår så tålmodig og uthaldande. Det er neppe slike eigenskapar eg er mest kjent for.

Lesarinnlegg av Gerd Botn Brattli

«Sist i køa!»

Styresmaktene har i løpet av det siste året innført strenge tiltak for å slå ned smitten knytt til Covid-19. Restriksjonane har vore sterkt inngripande på det sivile livet.

Leserinnlegg av Bjørn Eidsvig

«Narkohelvetet. Hvordan skal vi bli kvitt det?»

Fengselsstraff hjelper neppe mange av dem som bruker narkotika. Kanskje tvert imot!

Lesarinnlegg av Lena Landsverk Sande

«Det er viktig å fullføre»

Fredag før påske lanserte kunnskapsminister Guri Melby fullføringsreformen for vidaregåande skule.

Leserinnlegg av Eva Vinje Aurdal, Siv Katrin Ulla, Geir Ove Leite og Anne Berit Støyva Emblem

«Rusreformen i vårt perspektiv»

Hva slags samfunn ønsker vi at våre unge skal vokse opp i? Skal vi fortsatt ha et samfunn med en restriktiv holdning til alkohol, til rus, eller ikke?

Lesarinnlegg av Magne Løvoll

«Rovdefjordsambandet – eit verdiskapingsprosjekt»

Ferjestrekninga Årvik – Koparnes vil bli avløyst med bru over Rovdefjorden frå Bjørlykka i Vanylven kommune til Storneset i Sande kommune.

Leserinnlegg av Nils I. Nybø

«Hvilken side skal vi gå»

Leserinnlegg av Anne Marie Fiksdal

«Venterom for kollektivtransport i Vestnes»

Møre og Romsdal FrP mener det er uholdbart at venterommet på hurtigbåtkaia i Vestnes sentrum er stengt.

Sunnmørsposten mener:

«En krevende balansegang»

Lesarinnlegg av Malena Strømmen Malakzadeh

«Korleis kan vi godta at 115 000 barn lev i fattigdom i Noreg?»

Sunnnmørsposten skriv før påske om Hjelpegruppa i Ålesund og omegn har delt ut matkassar til 150 familiar før påske, takka vere frivillig innsats og donasjonar frå matbutikkar, næringsliv og private donasjonar.

Lesarinnlegg av Ester Walgermo

«Eldreomsorg og institusjonsplassar»

Korleis kan vi gje best mulig helsetenester og omsorgstenester til innbyggarane i Ålesund?

Leserinnlegg av Arne Ibenhard Edvardsen

«En demensvennlig by?»

Er det noen av dagens politikere som husker slagordet og målsettingen som flittig blei brukt i skrift og tale om satsingen på eldreomsorgen i kommunen?

Leserinnlegg av Ruth-Wenche Hebnes Vinje

«Tre tips som kan bidra til gode studievalg»

15. april er tidsfristen for å ta valg om hvilke studier man skal søke i høyere utdanning. Dagens arbeidsmarked er komplekst og i stadig forandring.

Leserinnlegg av Monica Molvær, Lene Larsgård og Bente Bruun

«Det er på tide å tenke nytt i eldreomsorgen!»

Sviktende helse, ensomhet, utrygghet, demens og boliger som ikke er tilpasset livsfasen. Hvordan skal vi leve opp til målene vi selv har satt om å være en bærekraftig by?

Lesarinnlegg av Odd-Roe Skogen

«Politikk og statistikk»

Flott at pårørande og legar går ut i media og ropar varsku mot nedskjering av tilbod til dei mest trengande i eldreomsorga.

Kronikk:

«Vi ofrer ikke livet til redningsmannskaper for å berge verdier»

Denne uken gjennomførte norske sjøfolk og Kystverket berging av MS «Eemslift Hendrika», en operasjon i verdensklasse som balanserte hensynet til liv og helse med berging optimalt. Kritikken om for sen oppstart av sleping grunnstøter.

Kronikk

«Nitti år og heilt i hundre»

I april fyller Sunnmøre Museum nitti år. Den nye museumsmeldinga peikar på vitskapleg og heilskapleg museumsdrift for dei neste femti. Kva skal vi med museum i eit moderne samfunn?

Leserinnlegg Vidar Lund og Mona Iren Auganæs

«Giske kommune bryt lova!»

I sist møte vedtok formannskapet i Giske kommune at stillinga som biblioteksjef skal stå vakant frå 8. mai og ut året som eit innsparingstiltak.

Leserinnlegg av Lene Vadseth Larsgård

«Å vrake firerkravet er en nedgradering av læreryrket»

Mange har tatt til orde for å skrote karakterkravet i matematikk, med begrunnelsen at det ikke tar hensyn til hvilke fag lærerne skal undervise i, og at det kan føre til lærermangel.

Leserinnlegg av Lars Jørgen Vik

«Et koselig hjem»

Sunnmørsposten hadde onsdag 7. april en reportasje fra et bo- og arbeidskollektiv for kvinner i Bergen. Reportasjen skildrer miljøet i svært positive ordelag.

Kronikk

«Beredskap i nordvest»

Norge er et av verdens tryggeste land. Samtidig har vi en natur og et klima som kan sette beredskapen på prøve.

Leserinnlegg av Per Vidar Kjølmoen

«Forsinkelser på E136 er Frp sitt ansvar»

Eventuelle forsinkelser på E136 skyldes helt og holdent Frp, uansett hvor kreativ Frank Sve prøver å være.

Leserinnlegg av Helge Orten

«Sve tar feil!»

Frank Sve og FrP må slutte å lage motsetninger som ikke finnes.

Lesarinnlegg av Frank Sve

«Parodien Møreaksen»

Tidenes dyraste undersjøiske gigantprosjekt skal liksom byggjast utan at vegtraseen verken på Vestnessida eller frå Julsundet, gjennom og forbi Molde, knapt nok er på teiknebrettet.

Leserinnlegg av Svein Roger Skjong

«Gondolbane på Sulafjellet»

Følger med interesse debatten om gondolbane på Sula. Folk bruker stemma si og setter foten ned for ønsket trasé til bana.

Leserinnlegg av Charlotte Blakstad

«Nå kan kommunen ta over gravplassene fra kirken»

Døden rammer oss alle, før eller senere. Det er noe vi har til felles. Men religion har vi ikke til felles lenger. Sånn har det blitt.

Lesarinnlegg av Ivar B. Roald

«Stor auke i talet på unge uføretrygda»

Det har vore ei stor auke i talet på unge uføre over mange år,og auken har vore særs stor dei siste åra.

Lesarinnlegg av Birgit Oline Kjerstad

«SV vil bruke koronakrisa til grøn omstilling»

Når vi først skal bruke pengar på krisepakkar, kvifor bruker vi ikkje høvet til å komme i gang med det grøne skiftet?

Kronikk av Johann Roppen

«Arbeidslivsrelevans i høgare utdanning»

Studentane skal få betre kontakt med arbeidslivet. Dette er ein viktig bodskap frå regjeringas melding til stortinget om «Arbeidslivsrelevans i høgare utdanning» som nett har vorte lagt fram.

Lesarinnlegg:

«Sats på Giske folkebibliotek»

Giske kommune har nedprioritert folkebiblioteket i ei årrekke. Samanlikna med andre kommunar brukar Giske utruleg lite pengar på biblioteket.

Synspunkt av Solveig Bendixen

Om å avkriminalisere bruk av narkotika

Svar til ordførar Lena Landsverk Sande. «Straff» er eit så generelt og mangesidig omgrep at det er vanskeleg å diskutere utan å presisere kva ein meiner.

Leserinnlegg av Stig Holmstrøm

«Ordførere og skjevfordeling av vaksiner»

For kort tid tilbake gikk samtlige 26 ordførere i Møre og Romsdal ut med felles opprop mot skjevfordeling av Covid-19-vaksiner her til lands.

Synspunkt

«Hans Nielsen Hauge – en forretningsmann før sin tid»

Hans Nielsen Hauge var en forretningsmann før sin tid, som gjennom sin kristne tro trodde på et bærekraftig næringsliv i et solidarisk samfunn. Vi trenger mer Hauge i næringslivet.