Leserinnlegg:

Nasjonal transportplan og Møre og Romsdal

Sunnmørsposten hevder i en lederartikkel 18. september at «status for åtte år med rekordsatsing på vegbygging kan for Møre og Romsdal sin del ende opp i to krabbefelt».

Leserinnlegg:

«Hele breddefotballen må i gang!»

Jeg mener at kunnskap om hvilke ringvirkninger idrett og fotball har for folkehelsen i vårt samfunn, selv under en alvorlig pandemi, ikke har blitt benyttet godt nok av myndighetene.

Leserinnlegg:

«Havvindtilhengere – gå og se på havsulene!»

Jeg vil anbefale lokale politikere og tilhengere av vindturbinbygging i sjøen om å ta turvegen rundt Sævollen – Tueneset i Ålesund.

Kronikk:

«Reisetiden din kan være dobbelt så mye verdt som du tror»

Hvordan vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter? Basert på hva folk sier at de vil gjøre eller hva de faktisk gjør? Tilnærmingen kan gi helt ulike resultater!

Lesarinnlegg;:

«Felles akvaplan for Storfjorden trengst»

Tenk at vi har hatt 50 år med oppdrett utan at politikarane i Storfjordkommunane har stilt miljøkrav til oppdrettarane for å redusere forureininga av fjorden!

Lesarinnlegg:

«Dei viktige pårørande»

I Norge er det om lag 800 000 pårørande. Pårørandedagen markerast kvart år den 22 september, både her i Norge og i mange andre land.

«Utan makt i denne sal»

Søre Sunnmøre har sitte fast på Stortinget sidan 1989. Neste haust er det slutt. Er det så farleg?

Kronikk:

«Økonomiske problemer – samfunnets siste tabu?»

Fra gammelt av het det seg at det var enkelte ting man ikke snakket om rundt middagsbordet – politikk, sykdom og penger.

Synspunkt:

«Vær en raus nabo»

Du er kanskje ikke klar over det, men det er en stor sjanse for at det ligger en barnevernsinstitusjon nær deg.

Lesarinnlegg:

«Om steinbrot og ulovleg fjøretiltak på Åkre»

Vi registrerte med forbløffelse alt arbeidet som kom i gang på Hammarsgarden/Åkre Anlegg i fjor haust, men måtte gå ut ifrå at det var søkt om nødvendige dispensasjonar før dei starta så storstilt arbeid.

Lesarinnlegg;

«Knus Haramsøya ikkje, stans utbygginga på fjellet!»

Eg kom til å tenkje på ein viktig kommaregel og kor fatalt det kan verte dersom kommaet blir plassert feil i ei setning.

Lesarbrev:

«Husa treng å haldast ved like og det straks»

Storfjordkatedralen har Ørskog kyrkje vorte kalla. Kyrkja vår ligg vakkert plassert nede ved Ørskogvika og Osberget.

Leserinnlegg:

«En sommer er over»

Dette er en sang som Kirsti Sparboe synger på en fine måte.

Lesarinnlegg:

«Unnskyld frå ei fortvila bestemor»

I dag er eg ekstra lei meg. 

Lesarinnlegg:

«Rutetilbodet på Hovden»

Det er kjekt at stortingspolitikarane kjem og lovar støtte til betre rutetilbod på Hovden.

Leserinnlegg:

«Fjern støtteordningane til økologisk landbruk!»

Det er mange meiningar og ry kring økologisk landbruk. Nokre trur at det er ein meir miljøvenleg måte å produsere mat på.

Leserinnlegg:

«La kraften være»

Den gode og besluttsomme linjen som folk på Haramsøya har stått frem med i striden er imponerende.

Lesarinnlegg:

«Pant for skip må på plass»

Maritim næring er i krise. Høgre-regjeringa og Frp kan ikkje stå med hendene i lomma.

Leserinnlegg:

«SVs alternative virkelighetsoppfatning»

SV deler ikke Aps og Sps syn på den sikkerhetspolitiske utviklingen i Norges nærområder. Hvordan har de rødgrønne tenkt å løse det?

Lesarinnlegg:

«Overgrep mot folket på Kvasneset»

Sula og Ålesund vil bygge eit felles kloakkreinseanlegg på Kvasneset. Det skal ta seg av kloakken frå 70.000 personeiningar, også frå industri og sjukehuset, og ha utslepp til fjorden utanfor Kvasneset.

Leserinnlegg:

«Asylinnvandring eller velferdsstat?»

Den norske velferdsmodellen byggjer på at flest mogleg er i arbeid og betalar skatt. Dette krev tilsette som snakkar norsk og har høveleg utdanning.

Leserinnlegg:

«Når bakdøra til læreryrket står på vidt gap»

Nye tall fra SSB viser at 15 prosent i grunnskolen og 21 prosent i videregående skole ikke er kvalifiserte lærere. I Møre og Romsdal er tallene mer dramatiske.

Lesarinnlegg:

«Sunnmøre blir rundlurt av Møreaksen!»

At det går an å vere så inn i hampen greinalause og la seg rundlure av Torgeir Dahl, Helge Orten og co i Møreaksen, gjer at ikkje ei samferdselskrone kjem til Sunnmøre dei neste 20–30 åra.

Synspunkt:

«Hva er lykke og hva skal man gjøre for å bli lykkelig?»

I vårt samfunn får de fleste av oss dekket grunnleggende behov som mat, søvn og trygghet.

Lesarinnlegg:

«Hugs bandtvangen for hund i beiteområde!»

Gjeldande reglar for bandtvangen i Ålesund kommune finn ein ved å søkje etter «bandtvang» på Ålesund kommune sine nettsider.

Sunnmørsposten meiner:

«Mørke tider for reiselivet»

Kronikk:

«Pandemien senker eksportverdien av sjømat»

Seks måneder etter at verden stengte ned for å redusere smitten av koronaviruset og unngå at helsevesenet kollapset, vet vi mer om hvordan den påvirker sjømateksporten.

Lesarinnlegg:

«Lærebok» i fylkeskommunalt vanstyre»

Framlegget om å flytte folketannrøkta sitt kotnor i Stranda til Sykkylven rullar vidare.

Eit halvt år etter nedstenginga av Norge:

Framleis i farleg farvatn

Om koronaviruset hadde fått herje like fritt hos oss som i USA eller Sverige, så kunne det ha kravd nær 40 liv berre i ein by som Ålesund i staden for null.

Synspunkt:

«Årim – Et lokalt bidrag til europeiske plastbål?»

Hva skjer egentlig med plasten vi sorterer?

Leserinnlegg:

«Tiden for sløseri er forbi»

Forrige møte i Kultur- næring og folkehelseutvalget fikk vi det igjen bekreftet. Posisjonen i fylket med Senterpartiet i spissen er kun interessert i å bruke penger vi ikke har.

Leserinnlegg:

«Stopp pensjonsranet!»

I 2011 fremmet den rødgrønne regjeringen forslag om nytt pensjonssystem i Norge. Dette ble vedtatt av samtlige partier, med unntak av FrP.

Lesarinnlegg:

«Granheim sagaen»

Leserinnlegg:

«Krafta i vindkraftsaka»

Den store krafta i kampen mot vindkraft har bidratt positivt til å få fram kor viktig det er å ta vare på store naturverdiar og å skåne lokalsamfunn.

Kronikk

«Reiselivet i Møre og Romsdal får en svært tøff høst»

Nordmenn reddet sommeren for flere reiselivsbedrifter i Møre og Romsdal. Men med fortsatt strenge restriksjoner og et rødt Europakart, går bransjen en dyster høst og vinter i møte.

Kronikk:

«Norsk økonomi – den økonomiske gjeninnhentingen er i gang»

Økonomiske nøkkeltall indikerer at produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal har steget de siste månedene. Samtidig har ledigheten falt.

Leserinnlegg:

«Sian og motdemonstrantene»

Det ble publisert et leserinnlegg av Martin A. Engeset den 28. august. Der kritiserte han motdemonstrantene for å ikke ha nok kunnskap om islam blant annet.

Kronikk

Nullvisjon for selvmord

Kirkens SOS vil stå sammen med regjeringen og andre organisasjoner for at nullvisjonen om selvmord skal oppnås.

Leserinnlegg:

«Til dere som tenker på å bli «kanonføde» som Motvind Norge søker etter, tenk dere om»

Da jeg tenkte på å skrive dette innlegget vurderte jeg om det var verdt det, mange vil nok komme med sine sure oppstøtt og hetsing om at dette er feil og jeg forstår ingenting.

Kronikk:

«På bærtur med bærekraft?»

I Sunnmørsposten 3. september kritiserer Børre Andreassen Innovasjon Norge for å oppfordre næringslivet til å legge vekt på bærekraft i merkevarebygging.

Lesarinnlegg:

Still krav til dei som produserer søpla!

Både private og kommunale avfallsselskap ber nå myndigheitene stille krav om at emballasje må kunne materialgjenvinnast lettare.

Kronikk:

«Også professorar vil gjerne reise til og frå på dagen, så sant dei kan»

Det vart tidlegare sagt at«Ein volding overlever fint på ein student og ein gris». Men slik er det ikkje lenger.

Leserinnlegg:

«Plutselig en dag kommer ikke bussen»

Ja, og da snakker jeg ikke om at den er forsinket. Nei, jeg snakker om at den ikke kommer i det hele tatt – kanskje på mange dager.

Kronikk:

«Bærekraft er et utvasket, for ikke å si grønnvasket begrep»

I Sunnmørsposten forsøker Innovasjon Norge i samarbeid med NTNU og et lokalt reklamebyrå å fremme betydningen av lokal merkevarebygging basert på bærekraft.

Kronikk:

«Mission impossible» – det umulige oppdraget

– Landets politimestere er tildelt et umulig oppdrag, hevder forbundsleder Marit Ellingsen i denne kronikken.

Kronikk:

«Vi kan ikke ofre jordbruksproduksjonen i forhandlingene med Storbritannia»

Koronakrisen har fått mange til å forstå at vi bør øke norsk matproduksjon og redusere avhengigheten av import.

Lesarinnlegg:

«Nyttar eigentleg kjeldesortering?»

Nyleg har Folkeopplysningen og Debatten på NRK teke opp kjeldesortering og gjenvinning, særleg av plast.

Lesarinnlegg:

«Nok er nok!»

Kommunedirektør Astrid Eidsvik foreslår å redusere talet på omsorgsplasser i Ålesund med 45. Målet er å spare 35 millioner kroner.

Lesarinnlegg:

«Vindturbinar på Fjellstua?»

Kai for ilandføring på Skateflua?

Kronikk:

«Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi aldri bli»

Har DU gjort deg opp tankar omkring eigen alderdom? Ja, for vi lever lenger, og grensa for når ein blir gamal skyv vi framfor oss. I 2017 var forventa levealder 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. Tala er blant dei høgste i verda.

Leserinnlegg:

«Få slutt på milliardsløsing på bygdeveger i Romsdal»

Det bygges veger over det ganske land, men ikke på Sunnmøre, som er den mest aktive og verdiskapende del av landet.

Leserinnlegg:

«Keiserens nye klær» for Hareide

I regi av NHO M&R gjennomførte de tirsdag 19. august en selsom seanse for samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Synspunkt:

«Trakassering av arbeidsfolk»

Verbal trakassering på vei til og fra jobb. Fysisk blokkering av kjøretøy. Uvedkommende som skaper farlige situasjoner ved plutselig å dukke opp på anleggsplassen. Situasjonen for arbeiderne på Haramsøya har de siste månedene blitt uakseptabel.

Leserinnlegg:

«Har ikke folk i Møre og Romsdal noen som tar vår kamp på Stortinget?»

Det haster på Haramsøya. Det graves. Vi hører lyden av signalet «sprenging kommer» med lange støt i en sirene. Hvor er stortingsrepresentantene fra fylket?

Synspunkt:

«Politikk og ledelse i USA»

Det republikanske partiet i USA ble grunnlagt av anti-slaveri aktivister i delstaten Wisconsin 20. mars 1854. Hovedårsaken til at partiet ble dannet var for å stanse utbredelsen av slaveri.

Kronikk:

«Kvalitet viktigare enn nokon gong»

For mange artar og mange produktgrupper står ein no i ein krevjande situasjon som følge av dei utfordrande marknadsforholda som koronapandemien og tiltaka kring pandemien skapar.

Lesarinnlegg:

«Med lov skal landet byggast, og ikkje med ulov øydast»

Det kom fram sterk lokal motstand mot planane om utbygging av vindkraftverk på Haramsfjellet under høyringa i 2005: Kommune, næringslag, idrettslag, ungdomslag, velforeining, fagforeining og einskildpersonar gjekk imot at det vart gitt konsesjon.

Lesarinnlegg:

«Slireknen må fjernast – jo før jo heller»

Då vi byrja å opparbeide den to mål store hagen vår for nær 40 år sidan, var ein av ønskeplantane den staselege stauden slirekne med sine lysande gulgrøne blad og ditto raklar.

Leserinnlegg:

«Hukommelse»

Det sies at manns minne er seks måneder. Det kan kanskje gjelde fra dag til dag i korttidsminnet vårt, men vi vet at vi kan huske langt tilbake, og vi kan huske godt.

Lesarinnlegg:

«Ei fasinerande oppleving»

Mitt fyrste møte med Sian sine markeringar. Ei fasinerande oppleving. Eg kom tidleg, og prata litt med nokre motdemonstrantar.

Leserinnlegg:

«Nei til ny flagglov og lov om hatkriminalitet»

Regjeringa har nye lover på trappene i haust som mange er bekymra over.

Leserinnlegg:

«Å kaste kulturkroner ut av vinduet»

Senterpartiet roper etter mer midler til kultur, samtidig kaster fylkeskommunen penger etter konsulenter for å få vite ting vi allerede vet.

Lesarinnlegg:

«Skuffande og unnfallande svar om flagging med regnbueflagget»

I svaret i Sunnmørsposten 21.8. har ordføraren i Ålesund valt å følge Fri sin tilrådde strategi overfor politikarar som er å unngå diskusjon om Fri sin politiske agenda.

Leserinnlegg:

«Elbiler vs. hybrid»

Christina Bru skriver i Sunnmørsposten 31. juli at hun er mektig imponert over økningen av salget av el-biler. Hun skriver også at en slik økning kommer når det er snakk om bomringer.

Sunnmørposten mener

«Giske burde ventet»

Synspunkt:

«Skyt ikke budbringeren: Sjøfuglenes tilbakegang skyldes ikke havørn»

Sjøfuglenes tilbakegang bekymrer mange. Utvalget av arter som går tilbake er stort, og utviklingstrekkene strekker seg ofte tiår tilbake.