Kommentar

Det vanskelige språket

Språk handler om identitet, også for oss bokmålsbrukere el. Språkvalget har blitt en så viktig symbolsak at det krever solid forankring i den nye kommunen. Så langt har ingen klart å bygge fundamentet.

Kommentar til foredragskveld i Spjelkavik kyrkje om kyrkje og kjønn

«Kven er elefanten i rommet?»

Kronikk:

Fortsatt ferje, vesentleg betre «effekt» enn Møreaksen

I absolutt alle rapportar og vurderingar som eg har sett, absolutt alt som Møreaksen AS også har lest, kjem fortsatt ferje over Romsdalsfjorden ut med den definitivt beste «effekten», og, sannsynlegvis er Romsdalsaksen også godt med i « finalen»!

«Vanskelig å se for seg at Anniken Hauglie kan bli sittende som arbeids- og sosialminister særlig lenge»

Etterhvert som denne saken utvikler seg, er det vanskelig å se for seg at Anniken Hauglie kan bli sittende som arbeids- og sosialminister særlig lenge.

Lesarinnlegg:

«Når slike utsegner og haldningar berre blir synleggjort jamt og trutt, vil nok nynorsken måtte seie takk for seg»

Fagfornyinga 2020 er ein katastrofe for nynorsken, meiner mange. Andre jublar over å sleppe denne elendigheita og det er veldig forståeleg.

Lesarinnlegg:

«Eit fattigare fylke utan IB»

Fylkeskommunen meiner vi ikkje har råd til å behalde den einaste IB-linja i fylket. Vi meiner at vi ikkje har råd til å legge den ned.

Lesarinnlegg:

«Å kalle Ålesund for «bokmålsbyen» er respektlaust overfor alle dei i byen som nyttar nynorsk»

– Å kalle Ålesund for «bokmålsbyen» er respektlaust overfor alle dei i byen som nyttar nynorsk, skriv artikkelforfattaren.

Kronikk:

«Vi har kildesortert søppel i en årrekke nå, men fremdeles er det mange av oss som går halvhjertet til verket»

Kan vi tenke oss en verden uten søppel? Kan vi greie å nyttiggjøre de samme ressursene igjen og igjen på stadig nye måter? Det er på tide med en skikkelig søppelprat.

Utdanning

«Vi ønsker flere medisinstudenter velkommen til Ålesund og Helse Møre og Romsdal!»

Grimstadutvalgets utredning om muligheten for å øke antall studieplasser i medisin i Norge ble nylig lagt frem.

Når kjem ferjeopprøret?

I Sunnmørsposten 5.11.2019 er det ein kommentar av politisk redaktør med overskrifta «Når kjem ferjeopprøret?» Ja, når kjem det?

Kommentar

Han «rör ju på sig» — men i utakt

«– Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? – Nä, han är död. – Det är han inte, han rör ju på sig»

Innlegg:

Urbanisme som styringsverkty

Staten tappar kystnorge for kapital og infrastruktur. Gjennom ein cocktail av auka særskattar, nye lovpålagde tenester utan finansiering og nye miljøkrav blir distrikta generelt og kysten spesielt utarma.

Kronikk:

To måtar å redusere matsvinnet på

Ut av skammekroken, skriv Sunnmørsposten, og meiner at forbrukarane ikkje skal bere ansvaret for matavfall som blir kasta. Vel – så lett bør vi ikkje sleppe unna.

Leserinnlegg om mørke nettverk:

«Alvorlig å se hvor mange som er berørt»

Kirkens SOS ønsker å takke NRK for Trigger Warning-artikler og Innafor-dokumentarene.

Skyld ikke på folket på Nordøyane

Temperaturen rundt fylkeskommunens skakkjørte økonomi når stadig nye høyder. Nå føler folk på Nordøyane at de blir gjort til syndebukker. Det er helt meningsløst.

Lesarinnlegg:

Knefallet til domstolar og påtalemakt

Domstolane er ikkje til for å skilje rett frå vrangt; dei er til for å skape ro og orden!

Leserinnlegg:

Barmhjertighetens grense

Bør vi alltid være barmhjertige? Finnes det grenser for hvor barmhjertige vi skal være?

Lesarinnlegg:

Smartare bruk av straumnettet

Elektrifiseringa av Noreg vil gje folk lågare energikostnader. For å få til dette, treng vi ein ny prismodell for nettleige.