Leserinnlegg:

Fremtiden ligger i havet

Sats på norsk maritim industri!

Nye Maja Herner-funn

Leserinnlegg:

«Tenk at en ikke engang kan dra trygt til byen for å kjøpe seg en liten is»

«Jeg blir sint, skuffet og lei meg på datteren min sine vegne, og til de andre som er i risikogruppene. Tenk at en ikke engang kan dra trygt til byen for å kjøpe seg en liten is»

Kronikk

«Det er på høg tid at Ålesund kommune sjølv tek ansvar for desse flotte bygga»

Olav Wangensteen hadde eit positivt innspel i Sunnmørsposten 24. juni om kapellet ved gravplassen «bak fjellet» i Ålesund sentrum.

Kronikk

«Look to Germany – Hydrogen»

Under krigen sa president F. D. Roosvelt, «Look to Norway», i forbindelse med en overleveringssermoni av et skip til Norge.

Lørdagskommentar:

«Vi må få dem til å like øl, da er mye gjort»

Det snakkes lavmælt i omgangskretsen. Har han begynt? Har hun begynt? Hva gjør dere?

Nye Maja Herner-funn

Næring i omstilling og krise:

Den maritime klyngen – ut eller opp?

«Den maritime klyngen må tenke fundamentalt nytt ellers vil den erodere», skriver Jan Emblemsvåg i denne kronikken.

Nye Maja Herner-funn

Sunnmørsposten meiner:

«Meir kraft til mobbeombodet»

Kronikk:

Havvind kan gi motvind for fiskeria

«Vi kan ikkje setje oss i ein posisjon der vi tillèt at eventuelle havvindprosjekt kan skade våre fornybare fiskeressursar og artsmangfaldet»

Kronikk:

«Båtfolk tar vare på hverandre»

Er det noe båtfolk er kjent for, så er det å dele erfaringen og kunnskapen sin. Folk i båt er rause, det vil mange få merke i månedene som kommer.

Leserinnlegg

«Opptatt av miljøet? – Velg norsk lam på grillen i sommer!»

Norske bønder og norsk lam er del av klimaløsningen. Vi bønder er klimabevisst – det handler om vårt levebrød.

Kronikk:

«Koronakrisa i kulturlivet: Slik tok kommunane og fylkeskommunen grep»

Denne våren har kulturlivet i fylket hatt harde kår. Som følge av koronakrisa vart ei rekke arrangement avlyst eller utsett etter pålegg eller råd frå helsemyndigheitene.

Kronikk:

«Den nye normalen»

2020 har så langt bydd på omstilling, overraskelser og for mange av oss en radikalt ny arbeidshverdag noen måneder. Nå forsøker mange å finne en «ny normal».

Leserinnlegg:

«Næringsministeren tar feil»

Åpent brev til næringsminister Iselin Nybø.

Lesarinnlegg:

«Svar til Kari Fjørtoft»

Kari Fjørtoft, veit du eigentleg kva du snakkar om? Offshoreindustrien er vel ein av dei mest påpassa industriane når det gjeld forureining i Noreg i dag. 

Sunnmørsposten mener

«Kleven må på fote igjen»

Lørdagskommentar

«Den maritime klynga i alvorlig trøbbel»

Uten levedyktige verft er det over og ut for den maritime klynga på Sunnmøre. Den nasjonalt kjente næringsklynga er i alvorlig trøbbel etter konkursen i Kleven.

Nye Maja Herner-funn

Lesarinnlegg:

«Er verkeleg vindturbiner på Haramsfjellet det verste som kan skje?»

Ved å lese lokale media kan ein nesten få dette inntrykket.

Kronikk:

«En strengere vindkraftpolitikk framover»

Vindkraft på land har fått mye oppmerksomhet det siste året og vekker sterke følelser hos mange.

Leserinnlegg:

«Et klokt vedtak om vindturbiner – Havsul I»

Formannskapet i Ålesund kommune vedtok med stort flertall å be om ny konsekvensutredning for Havsul I.

Sunnmørsposten meiner:

«For svake tiltak mot trygdevekst»

Både enkeltmenneske og fellesskapet har alt å vinne om vi klarer å få ned talet på uføretrygda

Lesarinnlegg:

«Ålesund kommune flaggar med regnbueflagg»

Ope spørsmål til ordfører Aurdal.

Leserinnlegg:

«Kampen mot sosial dumping»

Ålesund kommune kjøper varer og tjenester for milliarder i løpet et år. Med stor innkjøpsmakt følger stort ansvar.

Nye Maja Herner-funn

Kronikk:

«Big-Cruise» utgått på dato i verdsarvfjordane !

Stortinget innførte i mai 2018 krav om 0-utslepp frå turistskip og ferjer i verdsarvfjordane seinast innan 2026. Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap støtta dette kravet då det vart innført.

Sunnmørsposten meiner:

«Må ha meir til skredsikring»

Leserinnlegg:

«Bring kirkebenkene tilbake til Ålesund kirke»

Jeg ser i Sunnmørspostens reportasje at det er tatt initiativ til å utnytte steinkapellet på Nordre kirkegård (bak fjellet) på en bedre måte enn til lager.

Kronikk:

«Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling»

En arbeidsgruppe i Helse Midt-Norge arbeider nå med oppgave å oppdatere vår modell for hvordan vil skal fordele inntekter gjennom basisramme for våre helseforetak.

Kronikk:

«Magnussen-skandalen»

Hvis informasjonen i Sunnmørsposten holder stikk, må det få konsekvenser både for hvordan sykehusene styres, og hvem som skal styre dem. Da kan heller ikke Bent Høie gjemme seg lenger.

Lesarinnlegg:

«Jeløya-plattforma og Nordøya-vegen?»

Har du høyrt om Holmenkollenbakken, Mjøsabygdene eller sunnmøredialekten?

Nye Maja Herner-funn

Leserinnlegg:

«Ingen fortjener å puste inn røyk fra brennende avfall»

Se for deg overskriften: «Barnehage unngikk brann». Avfallsdunkene sto nemlig i egne skur, langt unna bygget.

Kronikk:

«Vi foreslår verdikort på journalistikk»

Økonomiske skilnadar bør ikkje stå i vegen for innbyggjarane si moglegheit til å ta informerte val. Derfor bør politikarane legge til rette for ei ordning som gir alle tilgang til minst eitt redaktørstyrt, journalistisk medium frå sitt nærområde.

«Håper Riksrevisjonen vil se på Helse Midt»

Kan Riksrevisjonen snarest komme Møre og Romsdal til unnsetning så vi slipper å betale tilbake penger vi aldri har fått? skriver Siv Kathrin Ulla (Ap) i denne ytringa.

Kronikk

«Nytt mediehus i Volda. Opplysningstradisjonen frå Sivert Aarflot»

På høgskuleområdet i Volda reiser det seg for tida eit flott og tidhøveleg hus for mediefaga. Svært gode grunnar talar for at det bør kallast opp etter føregangsmannen og folkeopplysaren Sivert Aarflot.

Leserinnlegg:

«Sjøpromillen – det norske paradokset»

Svekket syn, langsomme reflekser, dårligere reaksjonstid og koordinasjon. Dette er kjennetegn på 0,8 i promille – og etter loven er det helt greit å kjøre båt med slike indikasjoner.

Nye Maja Herner-funn

Leserinnlegg:

«Har du en sommerjobb i år?»

Koronakrisen rammer de med lite arbeidserfaring særlig hardt.

Lesarinnlegg

«Fy, Ålesund kommune!»

Retten til å ytre seg, er grunnlovsfesta. Retten til fredfull protest, er grunnlovsfesta.

Kronikk:

«Vi trenger nye oppdrag i bygg- og anleggsnæringen»

I koronatiden har bygg- og anleggsbransjen hatt ganske høy aktivitet til tross for at store deler av samfunnet har vært nedstengt. Men nå står aktivitetsnivået i fare for å endre seg.

Kronikk:

«Korleis Haramsøya blei til»

Haramsøya er ei av øyane i rekka Nordøyane nordaust for Ålesund. Øya er om lag 13 kvadratkilometer stor.

Lesarinnlegg:

«Ope brev til leiinga i Møre og Romsdal politidistrikt»

I mitt 42-årige liv har eg hatt stor respekt for politiet. Eg har rett nok ikkje hatt så mykje med dei å gjere, sidan eg bor i ei lita grend ved namn Rogne og kriminalitet er noko som skjer andre stader.

Nye Maja Herner-funn

Synspunkt:

«Kulturarv – ikkje noko for barn og unge?»

Dei siste månadane har eg, på oppdrag av Fortidsminneforeininga på Sunnmøre, vore med å lage ei gaidbok for Rosekyrkja i Stordal. Det har gjeve meg mykje å tenkje på.

Lesarinnlegg:

«Kampen om Haramsfjellet må ikkje bli ein kamp om vindkraft generelt i Norge»

Vindkraft har mange fordelar framfor oljen.

Lesarinnlegg:

«Distriktstannklinikk (DTK) Sykkylven»

Den siste tida har det i ulike media vore diskutert plassering av ny tannklinikk i Sykkylven.

Kronikk

«Utdanning for fremtidens bærekraftige energiløsninger»

Det er i dag internasjonale krav og vilje til å redusere de globale utslippene av klimagasser. Fossile drivstoff må erstattes av fornybare energikilder og energibærere.

Leserinnlegg:

«Regionbyen Ålesund»

Viser til avisinnlegget til Asbjørn Schjeldrup her for ei tid tilbake. Dette må vel være en tankevekker for våre politikere og byråkrater i Ålesund.

Nye Maja Herner-funn

Lesarinnlegg:

Hol språklov

For fyrste gong får Noreg eiga språklov, sa kulturministeren då han kom med framlegg om ny språklov. Kvifor sa han det?

Leserinnlegg:

«Haramsøya – nåtidens Stiklestad»

Der slaget på Stiklestad blir regnet som en milepæl for innføringen av kristendommen i Norge vil slaget om Haramsøya kunne være med å sette presedens for overkjøringen av lokaldemokratiet som pågår rundt om i Norge.

Kronikk

«Litt mindre panikk og litt meir humanistisk tankegang, takk»

Det mykje omtala drapet på George Floyd har utløyst ei stor rørsle med sterk verketrong.

Lesarinnlegg:

«Stopp vindkraftutbygginga på Haramsfjellet»

Senterpartiet fremma i 2019 forslag om at kommunane skulle ha veto i saker om vindkraftutbygging. Dette fekk ikkje fleirtal.

Lesarinnlegg:

«Disharmoniske reisekostnader»

Kristin Sørheim hevder i artikkelen «Norsk transportplan – hvem, hva, hvor?» at Møre og Romsdal ikke får sin rettmessige andel av samferdselspengene.

Nye Maja Herner-funn

Lesarinnlegg:

«Til alle folkevelde»

De har fått tillit av folket til å styre. Kommune, fylke og stat.

Leserinnlegg:

«Om løgn og virkelighet»

Om norske msm-journalister rett og slett ikke forstår amerikansk politikk, eller om de er så politisk motiverte at de blindt følger CNN skal jeg ikke spekulere så mye i.

Leserinnlegg:

«Ny e-lov bidrar til et tryggere Norge»

Nå er den nye etterretningstjenesteloven vedtatt i Stortinget. Det er jeg glad for.

Leserinnlegg:

«Rusreformen – et forslag i tråd med FNs anbefalinger»

Det norske forslaget til avkriminalisering av bruk og innehav av mindre mengder ulovlige rusmidler til egen bruk er ikke bare innenfor rammen av FN-konvensjonene, men helt i tråd med FN-organenes faglige anbefalinger til medlemsstatene.

Synspunkt:

«Var det berre planlegginga som ikkje var god nok?»

I 1945, etter krigen, var Noreg eitt av dei fattigaste landa i Europa. Nokre av oss hugsar litt frå den tida.

Lesarinnlegg:

Politiet tek alle kostnader på Haramsøya sjølv

Politimeisteren og politistasjonssjefen forklarer korleis dei ser på aksjonane mot vindkraft på Haramsøya.

Kronikk: Hydrogen kan bli Norges nye energigjennombrudd

«Nå er det på høy tid å også tilby støtte for nullutslippsteknologi som virkelig monner både for norsk industri og for miljøet»

Med klimakrisen og det grønne skiftet fremst i pannen, har hydrogen gått fra en akademisk og forskningsdrevet visjon, til å oppnå solid anerkjennelse og oppmerksomhet over hele verden. 

Lesarinnlegg:

«Det norske språket vårt, vårt morsmål»

Eg er verkeleg uroleg og bekymra for det norske språket vårt, spesielt innan musikkbransjen, og i media som radio og fjernsyn (TV). Det har eg vore i fleire år.

Synspunkt:

«For dei som stod i brodden for kommunesamanslåinga, måtte det vere venta at økonomien ville kome til å spele ei viktig rolle»

Politikarane i Fjord (tidlegare Norddal og Stordal kommunar) får ein travel sommar og haust.

Leserinnlegg om politivedtektene i Ålesund:

«Vedtaket er ulovlig»

Ålesund kommunestyre har vedtatt å endre de lokale politivedtektene. Etter hva jeg kan se, er vedtaket i strid med norsk lov - og det er et angrep på ytrings- og demonstrasjonsfriheten.

Kronikk:

«Kjære norske turister. Ålesund trenger dere mer enn noensinne!»

Hele reiselivet i Møre og Romsdal er hardt rammet av koronakrisen. De aller fleste reiselivsbedriftene har vært stengt siden 12. mars, og mange tusen ansatte er permitterte.

Kronikk:

«Redusert kjøpekraft senker eksportverdien av norsk sjømat»

En betydelig svekkelse av den norske kronen tar unna noe av den verste smellen for norsk fiskeri og havbruksnæring under koronapandemien.

Leserinnlegg:

Vindkraft. Medvind eller motvind?

Som en av flere grunneiere av et par øyer i Nordøyområdet, er det vel naturlig at man følger litt med i det som skjer på Haramsøya angående vindkraft, og andre prosjekt på øyrekken.

Leserinnlegg:

«Vindkraft er kynisk business-ingenting annet»

Bygging av vindmøller på Haramsfjellet bør selvfølgelig ikke bli iverksatt. 

Nye Maja Herner-funn