Kronikk

«Høyt sykefravær koster kommunene i Møre og Romsdal dyrt»

Å jobbe systematisk med forebyggende arbeidsmiljø er et viktig virkemiddel for økt lønnsomhet og gode tjenester.

Kommentar:

Språkdrakta som brukes for å beskrive prosjektet ligger milevis utenfor ordbruken folk flest bruker

Jeg bor i en smart by, i et smart fylke og i lomma har jeg en smart telefon. Hvor smart er det smart å bli?

Kronikk:

«Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten»

Sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder blir stadig mer alvorlig. Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten. Derfor anbefaler jeg en betydelig satsing på Forsvaret.

Full damp mot grunnstøting

Splittelsen i fylkestinget i Møre og Romsdal stikker ikke så djupt som det kan se ut på overflaten. I grunt farvann skal det likevel ikke så mye til at det ender med grunnstøting.

Lesarinnlegg:

«Jo! Vi har nok pasientar for eit PCI-senter!»

Svar til innlegget av Rune Wiseth 15. september 2019.

Kronikk:

«Høies forledning»

Dersom barnet ikke klarer å bite over en brødskive fordi tennene ikke går i hop, vil de aller fleste foreldre søke hjelp. Med de nye endringene, må de dekke denne behandlingen selv. 

Leserinnlegg:

«Strømkabler til utlandet gir billigere strøm til norske forbrukere»

Vi nordmenn liker å diskutere strømprisene. Meningene er sterke, men sammenhengene i strømmarkedet er kompliserte å forstå.

Kronikk:

Det likekjønna ekteskapet, i kyrkja og i samfunnet

Der har alltid vore ei spenning melom tru og fornuft. I dag står fornuften sterkt.

Leseinnlegg:

«Reiselivet vokser, og utslippene går ned»

Til tross for stor økning i opplevelsesbasert turisme i Møre og Romsdal de siste årene, er utslippene fra reiselivet på full fart ned. Med grønne destinasjoner som Geiranger i spissen satser næringen på null utslipp allerede neste år.

Lesarinnlegg om klimadiskusjonen:

«Kva i alle dagar er det som gjer at ei 16-årig svensk jente får denne merksemda?»

Som forventa har dette blitt ein diskusjon om miljøforkjempar Greta si mentale helse, både kva ballast ho fører med seg og kva framtidsutsikter ho har, i staden for å dreie seg om jordbuarane sine framtidsutsikter.

Leder:

«Kan ikke gi mer gass»

«Bærekraft er framtidas konkurransekraft, og budsjettet må vise at alt snakket om «det grønne skiftet» og «havrommet» blir mer enn bare snakk»

Leder:

«Kutt som smaker av fordommer»

«Troen på at store grupper heller velger å leve på trygdeytelser enn å stå på egne bein fordi de vil ha det slik, er dårlig forankret i virkeligheten»

Leserinnlegg:

«Vi må stoppe vindkraftverket på Haramsfjellet før det er for seint»

Våren 2019 kom FN med ein ny rapport som seier at arealtap er like alvorleg som klimagassutsleppa for tap av biologisk mangfald. Har Sunnmørposten sove timen?

«Det er ikkje påvist at store domstolar er meir effektive eller har høgare kvalitet enn dei små»

Sentraliseringsiveren til regjeringa vil ingen ende ta. No er det domstolane som skal til pers, og det så raskt som råd. 

Hemmeligheten bak det faktum at Dimna IL har fått fram verdens beste hekkeløper

«En gull-duo helt utenom det vanlige»

Det er fullstendig galskap at en gutt fra Ulsteinvik og Dimna IL skal være verdens beste i «signaturøvelsen» 400 m hekk. Verdens beste, det er noe, det!

Kronikk

Vindkraft – klimabløff og nasjonal tragedie

Media har viet mye spalteplass på vindturbiner og klima. Sunnmørsposten (Smp) lot oss få innsyn i «solskinnshistorien» om vindturbinene «Mehuken» i Måløy. Noen få og små vindturbiner der grunneierne får betalt av oss andre via strømregninga. Historien er dessverre lite relevant.

Kronikk

«Hvis kostnadene for Møreaksen er for høye må den bygges i flere trinn fremfor å bygge en billigversjon lengre inn i fjorden»

Hva skal Møre og Romsdal (M&R) være i fremtiden? Skal vi fortsette å være en region med steingarder rundt kvar ei grend? Skal vi være de mellom Trøndelag og Vestlandet som ikke klarte å bestemme seg? Skal vi være noe eget?