Kommentar:

«I kamp på fleire frontar»

Koronakrisa er på veg inn i ein ny fase. Den kan vare lenge.

Leserinnlegg:

«Fysisk aktivitet i koronaens tid»

Mediebildet er nå fullstendig dominert av saker om Covid 19 viruset.

Leserinnlegg:

«Fjord kommune: Vern om vår Unesco Tafjord!»

Takk for sist, Aquathor!

Leserinnlegg:

«Å høre sammen»

Vi står i en tid med stor uro. Kirkens SOS opplever nå at mange tar kontakt på telefon, melding og chat for å ha et holdepunkt i en hverdag som ikke er til å kjenne igjen.

Lesarinnlegg:

«Svar på lesarinnlegg «Folkestemma» skrive av Karl J. Skårbrevik»

I Sunnmørsposten måndag 30. mars har Karl J. Skårbrevik eit innlegg der han etterlyser informasjon om innbyggarundersøkinga #Folkestemma på andre stader enn heimesida til kommunen.

Kronikk:

«Hjelper det med innreiseforbud, «søring-karantene» og hytteforbud?»

Vi er i en fase der koronastrategien til våre politikere settes på prøve. Det å gjøre det rette er vanskelig, særlig i en periode der det er tvil rundt hvilke tiltak som virker.

Synspunkt:

«Undergraving av vedtak»

Jan-Erik Larsen, tidligere statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg (Ap), skrev i VG 23.03 angående korona-pandemien: «I en demokratisk rettsstat er det dessuten avgjørende å skape forståelse og oppslutning om de tiltakene som settes inn.»

Sunnmørsposten mener:

Må ha ein klar exit-strategi

Kronikk:

«Stoisk ro i koronaens tid»

I 1594 gav den hollandske filosofen Justus Lipsius ut boka «De Constantia», der han rår til stoisk ro, dvs. emosjonell «likegyldigheit», som boteråd for angst og uro som rådde i datidas krigsherja Nederland.

Lesarinnlegg:

«Krigssone 24/7»

Respekt for barnehagepersonell stig i takt med dagar i krigssona.

Leserinnlegg:

«Studentar forrådt av eigen minister»

Statsråd for forsking og høgare utdanning, Henrik Asheim, presenterte torsdag krisepakka for studentar. Innhaldet i pakka er forskjellsbehandling, usikkerheit og gjeld.

Synspunkt:

«Samarbeid – nye Ålesund og Giske kommune – fiskeri, tele, kringkasting og krigshistorie»

«Nye Ålesund uten Sula og Giske – en halveis byfusjon» var overskrifta på ein artikkel i Sunnmørsposten 19.2.20. 

Leserinnlegg:

«Ei fastetid for rettferd og solidaritet»

I ei tid der vår eiga sårbarheit vert synleggjort er det viktig å hugse på at fastetida også er ei tid for å rette blikket utover og kjempe for rettferd og vår neste.

Leserinnlegg:

«Dugnad for å redde arbeidsplasser»

Vi klapper for helsearbeidere, renholdere og transportarbeidere. Bilbransjen heier på alle som bidrar.

Leserinnlegg:

«Renter og inkasso under koronakrisen»

Rødt var alene om å ville pålegge bankene om å sette ned renten. Nå Frank Sve roper ut (i Tidens Krav) om at bankene og renter burde han ta det internt i partiet sitt først.

Lørdagskommentar:

Om koronatiltak og en knust kopp

Jeg var blant dem som etterlyste koronatiltak lenge før tiltakene kom. Nå tenker jeg at vi bør ha mer enn én tanke i hodet samtidig.

Leserinnlegg:

«Hold hjulene i gang, det er nå det gjelder!»

Hold hjulene i gang, vi trenger det mer enn noensinne! Jo flere bedrifter og prosjekter vi klarer å holde i aktivitet, jo større er mulighetene for å lykkes i etterkant. 

Sunnmørsposten mener

Milliardene må brukes riktig

Leserinnlegg:

«Vanlige folk bør ikke lide på grunn av korona-krisen, men gavepakker til de rikeste er ikke måten å løse det på»

Stortinget har vedtatt å gi 100 milliarder i støtte til korona-rammede bedrifter, men vil ikke kreve at de avstår fra å betale utbytte. 

Leserinnlegg:

«Trafikken over Sula»

Hva vil skje om det hender noe med eller på Vegsundbrua? På hvilken måte kommer vi oss over til andre siden?

Leserinnlegg:

«Korona – din bedrift, før og etter»

Overalt hvor jeg vender meg, hører jeg folk si at dette er uvirkelig og at vi befinner oss i en merkelig tid. En situasjon som forandret seg nær sagt over natten og satte hele samfunnet på vent. Men i vent på hva og hvor lenge?

«Endelig litt stille fra miljøaktivistene i Ålesund MDG»

Det sies at ingenting er så galt at det ikke er godt for noe. Jeg tenker på dagens nyhetsbilde, som naturlig nok er sterkt preget av den alvorlige situasjonen landet vårt står i grunnet korona-viruset.

Kronikk:

«Vegvesenet får NTP-kritikk på feil grunnlag»

Vegvesenets foreløpige innspill til Nasjonal transportplan har fått mye kritikk. Her kommer svar på noen spørsmål vi ikke kan la henge i lufta.

Leserinnlegg:

«Sunnmørsposten retter baker for smed»

Norge og verden opplever den verste krisen i vår levetid. Da hjelper det ikke å anklage MDG for noe vi ikke har sagt.

Leserinnlegg:

«Når regjeringas ord og handlinger ikke stemmer overens»

Jeg hadde begynt å tro på Erna og hennes regjering. Det gjør jeg ikke lenger.

Leserinnlegg:

«Koronakrisen minutt-for-minutt»

For en drøy måned siden satt 2,3 millioner nordmenn som vanligvis spinner rundt i hamsterhjulet klistret til tv-skjermen og nøt sakte-tv rundt Svalbard.

Leserinnlegg:

«Bygg krabbefeltet på Ørskogsfjellet nå!»

Etter at arbeidet med Nordøyvegen ble startet opp, har det vært veldig få nye prosjekter for de lokale entreprenørene i vårt fylke.

Leserinnlegg:

«Kamelsluking på tvers, og skolepolitikere som mangler handlekraft»

Et stort flertall av politikerne i Utdanningsutvalget sa nei til å gjenopprette linjene som ble lagt ned under budsjettbehandlingen i desember.

Lesarinnlegg:

«Folkestemma»

Kronikk:

«Slik kan kommunene hjelpe reiselivet»

Reiselivsbransjen er i dyp krise på grunn av koronasituasjonen. Hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter stenger dørene, og mange tusen ansatte er permittert.

Kronikk:

«Ingen korona-krise for ringnot»

Pelagiske ringnotfartøy har bedre forutsetninger for å overleve koronaviruset enn andre.

Leserinnlegg:

«Bryt ensomheten i isoleringens tid»

De som allerede er ensomme kan bli enda mer isolert fra fellesskapet.

Kronikk:

«Trepartssamarbeidet viktig i denne krisa»

I disse dager er det mange arbeidstakere som føler utrygghet for jobb og inntekt. Flere bedriftseiere og ansatte frykter at smittesituasjonen vil ramme deres bedrift.

Digital trafikkrekord og opplagsvekst

«Takk for at du hjelper oss å gjere jobben vår»

Normalt ville vi ha feira og laga sak då opplagstala for i fjor vart presentert sist tysdag. Men ingenting er normalt i desse dagar. Vi hadde knapt tid til å sjå på dei gledelege tala.

Sunnmørsposten mener

Vi må vente med hyttelivet

«Folk treng å forstå kvifor drastiske tiltak for å hindre smitte er nødvendige, når tiltaka kan ha negative følgjer»

Dersom den nasjonale dugnaden mot koronaviruset skal lykkast, er god informasjon avgjerande.

Sunnmørsposten meiner:

«Tid for tydeleg leiarskap»

Krisen i Venstre

Som en bråtebrann du aldri får slokket

Venstre er som en bråtebrann. Akkurat når du tror du har kontroll, kommer et vindkast og flammene står opp over alt.

Lesarinnlegg:

«Kva er det vi held på med?»

Flyktningsituasjonen i Hellas og Tyrkia har tilspissa seg dei siste vekene. Tusenvis av flyktningar kryssar framleis grensene. Dette er ikkje nytt. Dette har pågått i årevis.

Leserinnlegg:

«Å sluke politiske kameler»

Er du klar over at Ålesunds ordfører Eva Vinje Aurdal har vært med på å vedta at den videregående skolen i sentrum av byen skal nedlegges?

Smitteverndugnad – ikke hysteri:

Ærlighet i koronaens tid

Jeg synger på do igjen, men det er ikke det verste du har i vente.

Kronikk:

«Det vi ikke vet har noen vondt av»

Det er vanskelig å snakke om vold og overgrep. Det gjelder for alle. Dersom du er funksjonshemmet kan det være ekstra utfordrende.

Lesarinnlegg:

«Klimadugnad og god distriktspolitikk»

For å avgrense den globale oppvarminga må Noreg og andre land omstille samfunnet og ta store kutt i klimagassutsleppa.

Kronikk:

«Godt norsk språk – identitetsmerke eller tidstjuv?»

Ei ny språklov skal leggast fram for stortinget i nær framtid. Vi er mange som er spente. Nokre av oss er også urolege.