Kronikk

«Hva skal jeg velge etter 10. klasse?»

Dette lurer mange ungdommer på akkurat nå. Det er ikke mange uker igjen til valget skal tas. De kan velge mellom tre utdanningsprogram.

Eitt år etter Wuhan stengde ned:

«Og nordmannen var ute etter øl ...»

I vår ropte vi på strengare smittevern. No ropar vi på meir øl. Meir enn to million er så langt døde av Covid 19 eitt år etter at Wuhan vart stengt ned.

Lesarinnlegg

«Det må vere lov å stille spørsmål om politiet sin ressursbruk»

I det siste har det vore mange medieoppslag om hærverk på Haramsfjellet. «Fleire av handlingane kan i verste fall skade menneske og miljø …» står det leiarartikkelen i Smp. 14. januar. Det vil folk flest her ute så visst ikkje skal skje!

Leserinnlegg

«Alle skal stille likt på hjemmeskole – uansett adresse og bakgrunn»

Pandemien vi fortsatt står midt oppi har påvirket måten vi er sosiale på, måten vi jobber på – og måten vi lærer og underviser på.

Leserinnlegg

«Hvorfor må et slikt anlegg plasseres i en fjord når storhavet er tilgjengelig?»

Som innbygger i Ålesund kommune må jeg innrømme å ha «sovet i timen» når det gjelder å følge med på saken om nytt kloakkrenseanlegg. Aksjonsgruppas arbeid for å få alternativ plassering har fått meg til å bråvåkne.

Synspunkt

«Konsesjonen på Haramsfjellet»

Stortingsrepresentantane må ha tvilt på om alt gjekk rett føre seg med behandlinga av vindkraftkonsesjonane då dei 19.06.2020 gjorde følgande vedtak: «Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.»

Leserinnlegg

«Høyre fører MDG politikk for bilistene»

Regjeringens klimaplan som ble lagt frem nylig er dyster lesing for landets bilister. At Høyre er villig til å slå så hardt ned på bil og bilister er sjokkerende.

Synspunkt

Om en trailer eller et tog brenner norsk diesel eller diesel fra et annet land, er påvirkningen på miljøet den samme

Når statsminister Erna Solberg sier på riksdekkende fjernsyn at den norske oljen og gassen er mer miljøvennlig enn annen olje og gass fordi det er blitt gjort en elektrifisering på norsk sokkel, er det forhåpentligvis mot bedre viten.

Leserinnlegg

Jeg synes det er uholdbart at enkelte må ut med 40.000 kroner eller mer for å komme seg på jobb

Jeg har lansert en aksjon for å få halvert ferjeprisene over hele Norge. Fordi jeg synes det er uholdbart at enkelte må ut med 40.000 kroner eller mer for å komme seg på jobb.

Leserinnlegg

Støtte til kultur er ikke almisser. Det virker å være ei oppfatning som har fulgt Ålesund kommune lenge

– Støtte til kultur er ikke almisser. Det virker å være ei oppfatning som har fulgt Ålesund kommune lenge. For lenge, mener Festivalforum Ålesund.

Lesarinnlegg

«Grundig prosess for reinseanlegg på Kvasneset?»

Sindre Nakken (SN), Dag Olav Tennfjord (DOT) og Tore Johan Øvstebø (TJØ) går i en kronikk i Sunnmørsposten 5. januar ut med positiv argumentasjon for å legge det felles kloakkrenseanlegget til Kvasneset.

Lesarinnlegg

«Glimt frå starten av 2021»

Dei første dagane og vekene av året 2021 er alt historie.

Kronikk:

Så fort vi får lov å komme ut av våre 90 hjemmekontor vil vi gjerne gjenoppta og styrke den personlige kontakten

De siste dagene har GIEK mottatt flere innspill i og utenfor avissidene som gjelder vårt samspill med og bidrag til maritim næring.

Synspunkt:

«Sandkassa»

Det var hentetid i barnehagen, men eg laut fint vente. Arbeidsdagen var slett ikkje over for dei tre i sandkassa.

Lesarinnlegg

Tvilsomme påstandar om kloakkreinseanlegg på Kvasneset

Sunnmørsposten hadde den 5. januar ein kronikk på trykk, der det vart satt fram påstandar om at planene om eit kloakkreinseanlegg på Kvasneset er basert på grundige prosessar.

Lesarinnlegg

Ålesund kommune slit med omdømet

Med tvang vart «Nye Ålesund kommune» etablert. Det vart lagt ned mykje arbeid med «å pynte bruda». Det vart lova «gull og grøne skogar». 

Leserinnlegg

Har du noen gang tenkt over at bildene du legger ut på Instagram kan gjøre andre syke?

Har du noen gang tenkt over at bildene du legger ut på Instagram kan gjøre andre syke?

Kronikk

«Reiselivet på Vestlandet kommer tilbake – enda sterkere og mer bærekraftig»

Reiselivet er i krise og har mistet 20 milliarder i omsetning i 2020. Hvilket reiseliv vil vi ha når verden gradvis normaliseres og folk igjen begynner å reise?

Lesarinnlegg

«Hastevaksina»

Dette var overskrifta på eit stykke som stod i Magasinet som var eit innstikk i Dagbladet laurdag 14. november.

Lesarinnlegg

«Ei endring til det betre kan vere mogleg i amerikansk politikk »

Biden vil ikkje klare å bli den same krigsforbrytararen no som for ein del år sidan.

Lesarinnlegg

«Vindmøller – visuell forureining»

I Sunnmørsposten si laurdagsavis 19. desember var det fleire sider om vindmøller i Sør-Rogaland.

Lørdagskommentar:

«De vanskelige ordene»

Å finne de rette ordene kan være vanskelig. Særlig når verden står på hodet og ligner lite på alt vi kjenner fra før.

Kronikk

«Året nesten ingen var forberedt på»

Pandemien var den «sorte svanen» som senket eksportportverdien av norsk sjømat i både euro og norske kroner for første gang siden krisen i verdensøkonomien i 2003. Sjømatnæringen klarer seg imidlertid bedre enn andre næringer under pandemien.

Lesarinnlegg

«Kråkebollar – den nye tabben?»

Det er nokre som vil forske meir på kråkebolle, fortel Tidens Krav. Dei har alt funne ut at det finst 80 milliardar kråkebollar til ein marknadsverdi på 6,2 milliardar kroner.

Lesarinnlegg

«Ein hyllest til straumnettet vårt»

Fantastiske moglegheiter ligg framfor oss om me spelar korta våre rett. Den endringa som no skjer innan energisektoren, der me skal over på meir og meir fornybar energi er spennande.

Leserinnlegg

«Gondol til besvær»

Sula kommunestyre reagerte med nærmest hallelujastemning da Flakk Gruppen (FG) presenterte planene for gondol på Sulafjellet.

Leserinnlegg

«Importsmitte, en farlig fiende!»

De første vaksinene mot Covid19 er satt og dette markerte «starten på slutten» for denne pandemien som har rammet oss alle.

Leserinnlegg

«Klimameldinga viser vei ut av klima- og naturkrisen»

Klimameldinga ble lagt fram fredag av regjeringen. Denne stortingsmeldinga varsler regjeringens klimapolitikk for de kommende 10 åra.

Lesarinnlegg

«Eit varsku etter Trump!»

Frustrerte kvite arbeidslause i USA storma «demokratiet sitt tempel» – kvifor?

Kronikk

«Hans Nielsen Hauge – en viktig samfunnsbygger i Norge»

I 2021 er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Hans Nielsen Hauge fikk et radialt møte med sin Gud da han pløyde i jordet på gården sin, 25 år gammel.

Lesarinnlegg

«Trygt, Kjølmoen?»

Per Vidar Kjølmoen reklamerer i lesarbrev for den herligheita vi vil oppleve om berre AP og eit raudgrønt fleirtal får styre.

Leserinnlegg:

«Verdiskapingen skjer over hele landet »

Det norske, eksportrettede næringslivet er i stadig endring og står nå i en krevende situasjon. For å få mest mulig ut av pengene som skal styrke eksporten, er det viktig hvordan staten organiserer seg.

Leserinnlegg

«Derfor bør Giek/Eksportkreditt flyttes til Ålesund»

Å slå sammen de to statlige finansieringsinstitusjonene GIEK og Eksportkreditt vil kunne øke effektiviteten og gjøre det enklere for næringslivet. Men det er også av betydning hvor de er lokalisert.

Leserinnlegg

«Gieks rolle i fremtiden»

Rem Offshore har nå flere skipsbyggingsprosjekter under utvikling som vil medføre store leveranser til lokale leverandører.

Lesarinnlegg

«Israel og folkeretten»

Det er mange tankar som kjem fram når ein ser kva som skjer i vårt kjære fedreland i dag.

Leserinnlegg

«Politisk styring – hvor ble den av?»

I flere sammenhenger det siste året har Møre og Romsdal INP etterlyst politisk handlekraft. Det fremstår som at våre stortingspolitikere lider av beslutningsvegring.

Leserinnlegg

«Bedre byer med større kommuner»

Mange av Norges byområder, som Ålesundsområdet, er delt mellom flere kommuner. Det hindrer at byene utvikler seg til det beste for innbyggere og næringsliv.

Lesarinnlegg

«Kysten er framtida – vi treng sterke kompetansemiljø knytt til næringane»

Stig Remøy er ein markant gründer og reiar frå Herøy, som no ber regjeringa om å vise handlingskraft for å styrke den maritime klynga på Sunnmøre.

Kommentar:

«Ein fest for verda sine despotar»

Trusselen mot demokratiet er ikkje over, sjølv om Trump pakkar flyttelass og opprørarane er borte frå Capitol Hill. Tvert om: Despotane i verda har gode dagar.

Kronikk

«På tide å lytte»

Debatter rundt mobbing er ofte rettet mot mobbingens utvikling, mobbeofrene, forebygging, og hva man bør gjøre når mobbing skjer.

Lesarinnlegg

«Tankar om språkbruk»

Kva slags førebilete har vi vaksne vore når det gjeld språkbruken til våre fantastiske barn og ungdom som veks opp?