Alle gode ting er 12 i Frp

«12 ganger har stortingsrepresentanter i Frp vært ute med krav om at partiet må ut av regjeringen. Med det trettende kan det skje.»

12 ganger siden 2013 har en eller flere stortingsrepresentanter i Frp vært ute med krav om at partiet må ut av regjeringen. Med det trettende kan det skje.

Sunnmørsposten meiner:

«Må ta sterkare styring»

Kronikk

«Godt arbeidsmiljø - viktig for nyskaping, innovasjon og konkurransekraft»

Fiskeri, møbelproduksjon og maritim industri er næringer med lange tradisjoner i Møre og Romsdal.

Sunnmørsposten meiner:

«Eit uverdig spel i ei sak som kan omfatte så mange som 75 justismord»

At dei ikkje forstod eller gjorde noko for å forstå det då dei vart tekne med buksene nede, er for alvorleg til at trygdeskandalen blir gjort til eit svarteperspel der alle peikar på kvarandre.

Kronikk

Er vi litt naive, eller?

Det er lett å la seg imponere når en ser renovasjonssystemene som er i ferd med å innta byen, prektig og ordentlig. Og ikke minst enklere for de som skal tømme og kjøre det til videre behandling.

Kommentar:

«Vi må tåle ei rangering av byene i Møre og Romsdal»

Innflyttingsfesten er over. Nå starter jobben med å gjøre boligen så lekker at stadig flere får lyst til å flytte inn.

Når vi ser tilbake på dekningen av Ari Behns selvmord, ser vi problematiske eksempler som kan ha bidratt til glorifisering og romantisering

Medieomtalen av Ari Behns dødsfall har vært preget av åpenhet og respekt for de etterlatte. Men det har vært eksempler på utsagn som kan bidra til å glorifisere selvmord. Redaktører og journalister bør lytte til kritikken og delta aktivt i den offentlige samtalen om temaet.

Lesarinnlegg:

«Nye læreplanar frå 2020 - nokre refleksjonar»

Vi kan slå fast at skuleverket – grunnskule og delvis vidaregåande skule skal få nye læreplanar frå komande skuleår.

Leserinnlegg:

«Nye og bedre veier er et klimatiltak»

Det er gammeldags miljøpolitikk å kutte i veibyggingen. Høyre vil heller kutte utslippene til det som ruller oppå veiene.

Lesarinnlegg:

«Problem og løysingar for oppdrettsnæringa»

I midten av september i 2019 rømde 17 000 gyteklare oppdrettslaks frå eit slakteri i Sognefjorden og sette bestanden av villaks i fare. På same tid i 2005 rømde om lag 6 000 regnbogeaurar ut ei opa inspeksjonsluke frå ein brønnbåt i Høydalsfjorden i Flora kommune.

Kommentar:

Inn i det glade 20-tallet?

Det eneste vi kan si sikkert om 20-tallet, kan vi først si i 2030. Vi må likevel handle nå.

Lesarinnlegg:

«Kvar dag ser eg innlegg på sosiale medium som aldri burde sett dagens lys»

Internett og sosiale medium har vore med på å opne opp tilgangen til den offentlege samtalen for alle. På godt og vondt.

Næringslivstopper med åpent brev til fylkespolitikerne i Møre og Romsdal:

«YSK må reddes»

Som sentrale næringslivsaktører i Møre og Romsdal er vi nærmest sjokkert over vedtaket i Fylkestinget forrige uke om nedleggelse av flere av YSK-linjene i fylket. At YSK videreføres i Haram er positivt, men at linjene Ulstein, Fræna og Kristiansund legges ned er umulig å akseptere.