Kronikk:

«Idet verste tilfelle vil en elev, senere student ikke ha erfart arbeidslivet før en fyller 23 år»

Om en vil ta høyere utdanning senere kan det være en stor fordel å ha gjort seg noen praktiske erfaringer

Leserinnlegg:

«Sats på havet»

Om kort tid skal elevene i ungdomsskolen velge videregående opplæring. Vår beste anbefaling er å satse på en utdanning som peker mot havet.

Sunnmørsposten meiner:

«Eit slag mot lokaldemokratiet»

Sunnmørsposten meiner:

«Skandaløs skivebom»

Kommentar:

«Ferjefylka må snakke med ei stemme»

Ferjefylka har ei god sak, men å tro at Senterpartiet kan instruere regjeringa til å bla opp en ferjemilliard, er likevel litt vel optimistisk.

Kronikk:

«Regjeringen fører en aktiv og offensiv maritim politikk»

Jeg vil takke Maritimt Forum for velkomsten i kronikken 5. februar og er glad for at næringen har forventninger til veien videre.

Lesarinnlegg:

«Reduksjon i kollektivtilbodet Møre og Romsdal»

Fylkeskommunen har gjort vedtak om kutt i kollektivtilbodet i fylket. Ruteproduksjonen skal reduserast med 5,9 % pr. rutepakke (8 stk.) frå 17. august.

Lesarinnlegg:

«Utfordrerens utfordringer i aksekampen»

Det er ikke enkelt å være den som utfordrer generelt, og når midlene er knappe spesielt.

Lesarinnlegg:

«Samferdsle-graut med Sve»

For å vere blant dei mest røynde samferdselspolitikarane vi har, møter Frank Sve frå Framtegspartiet seg sjølv i døra gjentatte gonger i eit innlegg denne veka, med kraftige forenklingar om dagens situasjon vedrørande ferjefinansiering.

Lesarinnlegg:

«Rutekutt på Hovden – konsekvensar for kompetansearbeidsplassar»

Widerøe har bestemt seg for å kutte i rutetilbodet i heile landet – også på Ørsta Volda lufthamn Hovden.

Lesarinnlegg:

«Der er ei tid for alt og sjuke mødrer alle stadar»

Eit etter kvart langt liv har gitt meg den erfaring at der er ei tid for alt.

Leserinnlegg:

«Møre og Romsdal fylke – uten klimaambisjoner?»

Alvoret i klima er i ferd med å bli erkjent.

«Ytringsfriheten er bare plagsom når du selv mangler argumenter»

Det mest alvorlige angrepet på våre frihetsverdier i dag, er kampen for å innskrenke ytringsfriheten.

Leserinnlegg:

«Internasjonal kompetanse er gull verdt!»

Dagens elever og studenter kommer til å møte et stadig mer internasjonalt arbeidsliv og utfordringer som krever internasjonalt samarbeid.

Leserinnlegg:

«Skadelig ytringsklima»

Alt som er lov er ikke lurt, og det må vi snakke om.

Leserinnlegg:

«Hva handler debatten om turistskatt egentlig om?»

200 innbyggere, 1 million gjester. En fjord, et nasjonalt symbol. Det er Geiranger, et av flere eksempler på steder i landet vårt som har utfordringer i møte med på turisme.

Kronikk:

«Nettkriminalitet rammer sjømatnæringen»

Den digitale svindelen på nett øker og utgjør en stadig større trussel for norsk sjømatnæring.

Leserinnlegg

«Norske klimatiltak er reelt sett helt uten betydning for global temperatur»

Som et lite land, med et innbyggertall som en middels by i den store verden, har Norge tatt mål av seg til å redde kloden. 

Kommentar om kristen folkehøgskule:

«Viktig tilbod for unge som vil ha eit alternativt skuleår»

Den skuletrøytte guten droppa ut av vidaregåande fordi han ikkje orka meir. Eit år på folkehøgskule i Ålesund vart redninga for han. I dag er han i full jobb og har det bra.

Kronikk:

«Mobbing – skal vi behandle symptom eller årsak?»

I slutten av januar vart dei nasjonale tala frå Elevundersøkinga 2019 presentert. 6 %, omlag 27 000 elevar, har svara at dei blir mobba på skolen to til tre gonger i månaden eller oftare.

Leserinnlegg:

«Også ytringsfridom har sine avgrensingar»

I Sunnmørsposten på nett søndag 9. februar leste eg med vantru at Sian ønsker å halde ein anti-islamistisk demonstrasjon på sjølvaste Joachim H. Rønnebergs plass i Ålesund sentrum.

Lesarinnlegg:

«Sjøholt folkehøgskule»

For snart 10 år sidan kom den triste meldinga. Ørskog vidaregåande skule på Lande i Ørskog skulle leggjast ned/avviklast.

Leserinnlegg:

«Visjoner for bærekraftig transport»

Norge har en vid naturgitt infrastruktur for sjøtransport med store investeringer i farleder og havneanlegg. 

Kronikk:

«Klimavennlig kryssing av fjordene – ferger eller broer?»

I Norge er det ca. 115 fergesamband. Politikerne ønsker mer klimavennlig drift av fergesambandene og har satt i gang overgang til elektrisitet.

Kronikk:

«Derfor bør du interessere deg for iskantsonen»

Det store spørsmålet er hvordan vi kan ivareta både natur og næring i de verdifulle og samtidig sårbare havområdene i nord.

Lesarinnlegg:

«Kjøttskam?»

Nei, i grunnen ikkje. Er det kjøtdeiga som er problemet når vi et taco? Vi bør vel heller redusere bruken av for eksempel avocado?

Lesarinnlegg:

«Opplæringslovens «mobbeparagraf» – nok ein gong»

Opplæringslovens § 9 A, pkt. 5, «mobbeparagrafen», påbyr at «Den ansatte skal ikke stille spørsmål ved den krenkede elevs subjektive opplevelse. Det foreligger en krenkelse om en elev føler det slik».

«Jeg følte meg sjelden trygg» - pårørende til personer med demens i sykehjem

Pårørende til personer med demens erfarer et vedvarende og tyngende ansvar for sine nære til tross for innleggelse i sykehjem.

Leserinnlegg:

«Retten til liv»

Kronikk:

«Hverdagsmagi»

For det var den draumen da. Drømmen om hvordan livet skulle bli når vi ble stor og ikke trengte noen voksne til å ordne opp. 

Kronikk:

«Svindel blir stadig mer avansert»

Også jeg som er banksjef, og dermed bør ha alle forutsetninger for å lukte ugler i mosen, holdt på å bli lurt av avanserte svindlere.

Kronikk:

«Tiårets klimakamp: Oljefritt Arktis»

Denne våren legger regjeringen fram ny forvaltningsplan for Barentshavet. Venstres mål er klimavern i Barentshavet nord, og at iskanten flyttes sørover.

Kronikk

«Studiestader og distriktsutvikling»

For om lag 50 år sidan var distriktsutvikling framleis eit tema som hadde oppslutning i storting og regjering.

Kronikk:

«Moralsk kompass som politisk navigasjonsreidskap?»

Den borgarlege regjeringa havarerte da Frp trekte seg. Skulda la dei på statsministerens «moralske kompass» som dei meinte stilte dei i moralsk gapestokk. Ved nærare ettertanke innsåg eg det ikkje var uventa.

Kronikk:

«Ungdommens krav til foreldregenerasjonen»

Ungdomspanelet er fylkeskommunen sitt ungdomsråd, vald av alle ungdomsråda i fylket på ungdommens fylkesting.

Kommentar:

«Krangelen om skuld er ein debatt fullstendig ute av kurs»

Staten og fylket er «partners in crime». Krangelen om skuld er ein debatt fullstendig ute av kurs.

Kronikk

«Når verdiane skuggar for saka»

Indremisjonsforbundet (ImF) startar som eit av få tilbod i landet folkehøgskule for sekstenåringar på Sjøholt. Dette er det behov for, og isolert sett er det difor grunn til å juble.

Kronikk:

Havbruk og innestemme

Havbruk påvirker mennesker og miljø og vil alltid vekke følelser. Derfor er det viktig å legge til rette for en god dialog, der følelsene kan påvirkes av fakta.