NTNU foreslår å legge ned helsesykepleierutdanninga i Ålesund, ei utdanning som har flere hundre søkere på 40 plasser, og som utdanner helt nødvendige helsesykepleiere til kommunene.

Staten har over tid lagt tydelige føringer for det forebyggende helsearbeidet gjennom styrking av den lovpålagte helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Langt flere helsesykepleiere kan i dag bidra til å styrke og støtte foreldre, barn og unge, nettopp på grunn av et faglig godt utdanningstilbud lokalt.

Vi som ledere for denne tjenesten på tvers av alle kommunene her i distriktet opplever det som svært viktig med tanke på både fagutvikling og rekruttering å ha denne utdanninga så tett på. Et viktig og omfattende fagmiljø har blitt bygd opp gjennom mange år.

Mange som tar videreutdanning til helsesykepleier gjør dette etter å ha jobbe noen år som sykepleier og gjerne etter å ha etablert seg. Å flytte utdanninga til Trondheim vil gjøre det vanskelig for de aller fleste å kunne ta denne utdanninga om du er etablert med familie her i regionen.

Selv med utdanninga tett på og fulle kull, klarer vi ikke å utdanne nok og opplever økende rekrutteringsutfordringer der helsesykepleierstillinger fylles med sykepleiere for å dekke behovet. Riktig kompetanse må være på plass for å utøve de lovpålagte tjenestene i helsestasjon – og skolehelsetjenesten.

Sett fra vårt ståsted og på vegne av alle barn og unge i regionen mener vi at utdanningen må styrkes, ikke flyttes!

På vegne av ledende helsesjukepleiere i Ålesund, Sande, Vanylven, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Sula, Giske, Volda, Fjord, Haram, Vesten og Rauma.