Vil du delta i debatten i Sunnmørsposten, kan du sende lesarbrev eller ein kronikk til meninger@smp.no.

  • Eit lesarbrev bør vere under 2 500 teikn inkludert mellomrom.

  • Ein kronikk kan ha maksimalt 6 000 teikn inludert mellomrom.

Send også gjerne med eit bilde av deg sjølv.

I Sunnmørsposten vil vi ha ein sakleg debatt med eit korrekt faktagrunnlag. Syn gjerne til kjelder eller legg ved lenker om du siterer personar, rapportar, undersøkingar e.l.

Vi tar imot mange innlegg, og rekk ikkje å svare alle. Har du ikkje høyrt frå oss eller sett innlegget publisert innan to veker, har vi truleg ikkje fått plass til det.

Opplys alltid fullt namn, adresse (eventuelt stilling) og telefonnummer. Vi publiserer aldri innlegg under pseudonym og som hovudregel heller aldri anonyme innlegg.

Innlegg skal signerast med namn og bustad eller tittel.

Gi beskjed dersom innlegget er sendt til andre.

Skriv kort og forståeleg. Vi forkortar og redigerer innlegg som vi finn lengre enn nødvendig.

Spørsmål kan rettast til politisk redaktør Jan Erik Røsvik på telefon 70 12 00 00 eller jer@smp.no.