Stamveger har en helt annen funksjon enn lokale veger som jo skal løse lokale behov. Dersom stamveger som E39 skal både korte ned reiselengde og reisetid mellom regionene vest for Langfjella, samt løse lokale forhold som «bypakker» og fastlandsforbindelser, blir oppgaven håpløs.

E39

Det er noen år siden nå at ideen om en fergefri E39 mellom Trondheim og Kristiansand ble lansert. 7 fjorder skulle krysses, og 4 av fjordene er i vårt område - 3 i Møre og Romsdal, og den i Nordfjord. Et formidabelt prosjekt - «Vestlandets E6».

Det ideelle ville vært en helhetlig vurdering av traseer, for oppdeling i delområder/delstrekninger har medført mange kokker og mye søl. Eksempel på god løsning er strekningen Kristiansand - Stavanger. Når kronglete veger mellom kystbyene blir erstattet med en kortere, raskere og langt bedre mer indre veg, så kortes reisetiden.

Boknafjorden er neste utfordring regnet fra syd. Der er byggingen i gang med en 26,7 km lang undersjøisk tunnel. Den kunne blitt kortere ved annet trasevalg, og ved å utelate fastlandsforbindelsen midtfjords til Kvitsøy. Kostnaden for tunnelen har steget jevnt og trutt til siste estimat kr 33,7 milliarder før prisvurdering av siste del - det problematiske «midtstykket». Det inkluderer avkjørselen til Kvitsøy som ikke er ferdig priset. Årsaken er trolig hvordan man skal forholde seg til 62 svakhetssoner i grunnen. Ytterligere økt pris, eller at de 2 konkurrerende entreprenørene tar forbehold?

Om vi supplerer de 4 omtalte fjordene med Sognefjorden, vil 5 av de 7 fjordene være i et område med drøye 350.000 innbyggere, mens Rogaland alene nylig har rundet 500.000 innbyggere. Det hører med å minne om slike forhold, og skal vi ha håp om fergefri E39 gjennom vårt fylke om noen tiår, må løsningen være kortest, raskest og billigst. Vi må lære av løsningen mellom Kristiansand og Stavanger, samt å gjøre fjordkryssingene billigst og best mulig.

E136

I den nære fremtid må fokuset være på E136 mellom Ålesund og Dombås, samt de andre «eksportvegene» i fylket. Nye Veier er i gang med planlegging og klargjøring for flere delprosjekt på strekningen Vestnes - Dombås, mens den mest trafikkerte delen mellom Ålesund og Vestnes i stor grad er uavklart. Ellers må dagens veger i fylket oppgraderes og vedlikeholdes!

Det optimale ville vært at samme aktør fikk ansvar for hele strekningen mellom Ålesund og Dombås. Flere tiår med forsømmelser må opphøre, og nødvendige midler snarest tilføres fylkets viktigste næringsveg - E136!