– Vi må opp en divisjon

Nye Ålesund ønsker å bli en idrettskommune. Det vil idrettsrådene bidra til.

Idrettsrådsledere i de fem kommunene som fra 1. januar 2020 utgjør nye Ålesund kommune sammen med Kåre Sæter og Roar Lervik i idrettskretsen, fra v: Arnt-Ove Tenfjord, Haram, Ragnar Bakken, Ørskog, Sæter, Kari Langva (bedriftsidrettskretsen), Frøydis Husøy, Sandøy, Jim Leander Hansen, Skodje, Lervik og Øystein Tvedt, Ålesund.   Foto: Jarel Mordal

Sport

– Det er stor idrettslig aktivitet og frivillighet i alle kommunene som inngår i nye Ålesund.