Debatt:

Volsdalsberga – Ålesunds Manhattan?

Jeg undres over, i forbindelse med utbyggingen som er planlagt på Volsdalsberga så langt, om Ålesunds politikere går med en slags hemmelig drøm om at Ålesund skal få sitt Manhattan i miniatyr på Volsdalsberga?

Volsdalsneset ULSMO Eiendom vil bygge 152 leiligheter på Volsdalsneset sør, med seks blokker der høyeste blir en høyblokk på inntil 14 etasjer. Naboer protesterer, og mener prosjektet er for høyt og massivt til arealet.  

– Kjære politikere, Ålesund trenger ikke et Manhattan i miniatyr.

Gunnar Herfjord

DEBATT Nå kan du si din mening om byutvikling i Ålesund - klikk på bildet og delta i debatten. 

Meninger

Det ville kanskje bli et gjenkjennelig motiv for blaserte cruiseturister, men spørsmålet er om det gagner byens fastboende befolkning i fremtiden.

Volsdalsberga er det eneste gjenværende friluftsområdet nært sentrum i Ålesund, ved siden av Byparken, byfjellet Aksla og Tueneset, som kan utnyttes/bygges på en helt annen måte enn med høyblokker.

Kan bli flere høyhus på Volsdalsberga

Dersom byens folkevalgte vedtar at det kan bygges blokker på 8 (åtte) og 14 (fjorten) etasjer på en del av slakteritomta, helt ned i fjøresteinane, ser jeg for meg at det kan komme flere av samme størrelse på andre tomter der nede senere.

Følgende områder venter på et signal fra byens folkevalgte:

Området syd for det bebygde området etter SRB har to store lagerhaller som ikke direkte forskjønner området. Blir det her søkt om omregulering til boligformål, hvis Ulsmo får bygge sine høyblokker? og hvor mange nye høyblokker er det plass til her, 3 – 4?

Den andre delen av slakteritomta, hva med 2 – 3 blokker på 12 – 15 etasjer her? Når det blir bygd ny videregående skole på sørsida i sentrum, blir «maskinistskolen» der Ålesund videregående skole holder til revet, og hva kommer så istedenfor på det området? 2 – 4 blokker på 14 etasjer, kanskje flere?

 Brannstasjonen, like ved «studentblokka», brannvesenet har signalisert at de trenger mere plass, da blir den bygningen frigjort når de flytter ut, sannsynligvis solgt, kommer her 2 – 3 nye høyblokker ved siden av «studentblokka»?

Dette kan man tenke seg, når man leser sakspapirene til bystyret om Volsdalsneset, der det allerede er skissert 4–5 høyblokker i området, en på hvert tomteareal pluss en del lavere blokker.

Fortetting er kun en mulighet

Snakk om byutvikling, her kan det virkelig bli sving på sakene. Da momenter som bl.a. solforhold og utsikt ikke trenger å tillegges noen vesentlig vekt.

Fortettingen som A.K. Bryne skiver om i dagens avis er kun en mulighet, man er ikke nødt til å bygge høyblokker fordi det ikke er direkte forbudt.

Spørsmålene er mange og Ålesunds folkevalgte bør virkelig passe på hva de vedtar og hva de setter i gang, når det gjelder den første utbyggingen som er planlagt, det vil danne presedens for fremtiden. Det vil være svært vanskelig, nesten umulig, å nekte neste mann ut å bygge høyblokker hvis man først har sluppet dette løs.

Jeg synes ikke det er kommunens oppgave for enhver pris å legge til rette for at pengesterke firma/konsern skal få utnytte de fineste friområdene som er igjen i byen for å tjene nye millioner på salg av leiligheter.

Heller et badeland

Volsdalsberga/-neset tilhører Ålesunds befolkning, og må derfor utnyttes til befolkningens beste. Deler av det er friområde og bør fortsatt være det.

Skal det bygges noe på det som er igjen av området kan det, for eksempel som nevnt tidligere av undertegnede, legges et badeland her istedenfor at det skal ligge oppe i fjellsida. Ingen områder i Ålesund nært sentrum egner seg bedre og ligger bedre til rette for et bade/svømmeanlegg, både på land og i sjøen, enn Volsdalsberga vest.

Det blir interessant å se hva våre folkevalgte gjør i denne saken, den er enda ikke endelig avgjort. Det skjer på bystyremøte 1. september.

Møt fram i bystyresalen å se hvem som stemmer for rasering av Volsdalsberga/neset, det eneste gjenværende friområdet nært sentrum i Ålesund i tillegg til Byparken, Aksla og Tueneset.

Kjære politikere, Ålesund trenger ikke et Manhattan i miniatyr.

DEBATT Nå kan du si din mening om byutvikling i Ålesund - klikk på bildet og delta i debatten.