Debatt:

Regjeringens tvangstanker

I en tid der folk føler seg overprøvd, oversett og overkjørt har den blåblå-regjeringen funnet ut at det beste er å kjøre på enda hardere.

Kommunereformen Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum   Foto: Arkivfoto

Meninger

Nå er det regjeringens kommunereform som skal la lokaldemokratiet unngjelde.

Over hele landet har folk gått til stemmelokalene for å si sin mening om kommunen deres skal slås sammen med noen andre.

I kommune etter kommune har det blitt lagt opp til at lokale hensyn skal telle,og at de som bor i kommunene skal få si sitt.

Det skulle da også bare mangle. Det er tross alt de som bor i kommunen som vet best.

Nå varsler regjeringen, med velsignelse fra Venstre og et halvhjertet KrF, at de ønsker å slå sammen kommuner med tvang.

Her skal altså regjeringen overstyre hva innbyggerne i kommune etter kommune har sagt er best for sin kommune.

Det at kommunereformen er en reform som er basert på frivillighet har vi i Senterpartiet alltid ment har vært en bløff.

Dessverre har regjeringen flere ganger gjennom prosessen endret spillereglene og brukt det jeg vil kalle tilnærmet økonomisk tvang for å få gjennom sin vilje.

Men folket og de lokale folkevalgte har mange steder ikke latt seg presse. Nå viser regjeringen sitt sanne ansikt, og tvangspisken er hentet frem.

Senterpartiet tror at det gode livet og samfunnet skapes lokalt.

Et samfunn der det er kort vei mellom de som bestemmer og de som rammes av vedtakene. Vi tror det er dere innbyggerne som vet best hvordan deres kommune best kan styres og utvikles.

Derfor er det skremmende og skuffende å se den forakten regjeringen nå har for folks meninger.

Dersom vi kommer i regjering til høsten 2017 skal en ting være sikkert:

Vi kommer til å oppheve alle tvangssammenslåinger som dagens regjering ønsker å presse gjennom.