Leserinnlegg:

En topptung Nye Ålesund tar form

Diskusjonen om utforming av Nye Ålesund i media har i hovedsak dreid seg om valg av målform og kommunevåpen. I det stille bygges den nye organisasjon som skal iverksettes fra 1. januar 2020 opp, og den blir ikke liten!
Meninger

Jeg må ærlig innrømme at jeg frem til nå har vært så naiv at jeg har tenkt som følger; når fem kommuner med hver sine kommunale administrasjoner slår seg sammen til en så utløser det betydelige effektiviseringsgevinster. Fem rådmenn blir til en, ulike fagområder/kommunalsjefer med fagansvar får større geografisk ansvar med potensiale for å effektivisere driften og den administrative kostnaden blir vesentlig lavere med en felles administrasjon enn fem selvstendige administrasjoner. En gevinst som kan benyttes til å yte bedre tjenester og/eller lavere kommunale avgifter.

Leder 15. september:

«De gule boksene i nye Ålesund kommune»

Det skal være lys i alle rådhus, lover prosjektleder for nye Ålesund, Astrid Eidsvik. Det høres fornuftig ut. Vi er mer bekymret for lyset i de gule boksene i Eidsviks organisasjonskart. For dette kan bli dyre bokser for den nye storkommunen.


Så feil kan jeg ta!

Dagens Ålesund kommune med 47 500 innbyggere inngår fra nyttår 2020 i Nye Ålesund kommune med i alt 65 000 innbyggere. Kommunens «omfang» øker med andre ord med 17 500 innbyggere, eller med en drøy tredjedel.

Prosjektlederen i nye Ålesund kaller kommunelederne inn til samtaler

Utlyser ikke toppsjef-stillingene

Ingen av de ti toppstillingene i nye Ålesund har vært utlyst, verken eksternt eller internt. I stedet har prosjektleder Astrid Eidsvik kalt inn til kartleggingssamtaler.


Dagens Ålesund kommune har en rådmann og tre kommunalsjefer som hver har ansvar for sine ulike fagområder. Dette utgjør et toppnivå på fire personer. Det skulle tilsi at en uten å ta ut noe vesentlig effektiviseringspotensiale kan skimte en toppledergruppe som øker fra fire til fem i den nye, større kommunen.

Så var det dette med naivitet da.

Nye Ålesund kommune er foreløpig rigget med – hold deg fast; en rådmann, en assisterende rådmann, seks kommunalsjefer og tre spesialrådgivere. Om jeg teller riktig blir dette 11 stillinger – ikke fra fire til fem, men fra fire til elleve! I tillegg kommer fire stabssjefer, så da er ledergruppen oppe i smidige 15 personer.

Hva i all verdens dager er det som skjer? Hvem er det som dimensjonerer den nye kommunen som blir ca. en tredjedel større enn dagens Ålesund kommune med et toppledernivå som blir tre ganger så stort? Har noen regnet på dette? Er det noen politikere som har protestert mot denne administrative fråtsingen i stillinger, funksjoner og kostnader – eller sitter dere bare og nikker? Jeg har ikke registrert et snev av protest mot den fråtsingen som nå pågår – en fråtsing hver og en av oss skal være med på å betale i årene fremover.

Husk; dette er kun toppnivået i den nye kommunen. I ukene og månedene fremover skal de neste nivåene dimensjoneres med ledere, nestledere, støttefunksjoner o.l.  Er det noen grunn til å tro at det blir tatt ut noen effektiviseringsgevinster her?

«Alle skal med» er et uttrykk som brukes ofte, men at alle skal med som ledere i den nye kommunen kom litt overraskende på meg. Jeg trodde dette var et effektiviseringstiltak, ikke et sysselsettingstiltak. Men jeg innrømmer gjerne – her var jeg nok en gang naiv.