Leserinnlegg:

«Rent vann må alle ha»

TAFJORD: Ferskvatn frå Tafjord kan bli eksportert til tørkeramma område. ILLUSTRASJON: Aquathor AS  Foto: Aquathor AS

Meninger

Eventuell eksport av vann fra Tafjord vil være en beredskaps- og forsikringsordning for europeiske vannverk. Det vil ikke være lønnsomt å transportere vann fra Tafjord til Europa i stor stil. Til det er det europeiske regnet altfor konkurransedyktig.

Folkemøtet i Tafjord i september 2019 var veldig viktig for Aquathor. Under dette møtet kom mye kritikk og mange utfordringer koblet til vanneksporten frem. Sara Eriksen Fet følger nå opp dette i et innlegg i Sunnmøreposten 14. januar.Aquathor ønsker å ha Tafjordsamfunnet og Fjord kommune med på laget i dette arbeidet og her kommer et svar på Sara Eriksen Fet’s innlegg.

Vannet fra Zakarias-dammen skaper i dag fornybar elektrisk kraft og renner deretter ut i fjorden. Vi ønsker å bruke dette vannet og mener at vårt prosjekt er god ressursøkonomi.

En studie som MBA studenter fra Imperial College i London har gjort for Aquathor understreker at det er vann til ekstreme tørkeperioder (Spania, Malta, Syd-England) og vann til nødhjelpsprosjekter i utviklingsland som er mest interessant for Tafjordvannet.

Aquathor har også gjort undersøkelser hos europeisk industri og har ingen signaler at flaskevannfabrikker kommer til kjøpe vårt vann – disse selskapene ønsker lokale kilder nære markedene.

Faste leveranser er derfor ikke vårt primære satsingsområde – derimot så utvikler vi en forsikringsløsning der vannet fra Tafjord kan fungere som buffer mot tørkeperioder. Innovasjon Norge ga oss i desember 2019 støtte til å utvikle en slik løsning.

Sara Eriksen Fet har rett i at vi ikke skaper mange direkte arbeidsplasser, men «aktivitet skaper aktivitet» og det blir ringvirkninger fra et slikt prosjekt.

Når det gjelder skipstrafikken fra vår aktivitet så er denne begrenset og vi kommer til å lytte til turistnæringen og aktivt arbeide for lavutslippsløsninger for transporten av vannet.

Aquathor investerer penger i regionen og skaper aktivitet. Om vi tjener penger på dette risikoprosjektet så skatter vi i Fjord kommune.

Klimaendringer kommer raskt, med tørke, flommer, branner og algeinnvasjoner. World Economic Forum (WEF – The Global Risk Report) har identifisert Klima-handlingslammelse og Vannkriser som to av de 5 største risikoene som verden står overfor. Vårt prosjekt i Tafjord kan hjelpe til på disse områdene.

Tafjord har suverent vann som ikke brukes til landbruk eller forbruk i dag. Skal vi la dette renne ut i fjorden eller skal vi vise solidaritet og hjelpe områder med tørke og vannmangel.

Ledelsen i Aquathor er åpne for debatt og diskusjoner med Sara Eriksen Fet og andre som ønsker å diskutere vanneksport fra Tafjord.


Verdsarvstiftinga fryktar for framtida og statusen til Tafjorden

Skeptisk til vass-eksport frå Tafjord

Planane om å eksportere ferskvatn frå Tafjord møter ingen jubel hos Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv.