Helseforetaket brøt loven

ASS. FYLKESLEGE: Cato Innerdal sier det også er opprettet egen tilsynssak mot kvinnen. 

Ålesund

Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener Helse Møre og Romsdal brøt loven og handlet uforsvarlig da en sjukepleier fikk jobbe 12 år på Ålesund sjukehus uten autorisasjon.

I et ferskt brev får foretaket passet sitt påskrevet, og Fylkesmannen forventer nå at forholdene som er avdekket blir brukt i videre kvalitetsarbeid, slik at det ikke blir oppdaget flere personer uten autorisasjon i spesialisthelsetjenesten.

Det er strenge krav til autorisasjon i helsevesenet, slik at pasientene kan føle seg trygge på at de får riktig hjelp.

Sjukepleieren i Ålesund ble ansatt med en gul «post-it»-lapp som vedlegg:

«Eksamen som ikke er bestått på karakterutskriften tok jeg opp igjen nå i mai/juni 2004. Har ikke fått resultatet enda.»

Helse Møre og Romsdal lot kvinnen jobbe og regnet med at hun fikk godkjent eksamen for å kunne bruke den beskyttede tittelen.12 år senere, i 2016, ble det avslørt i en rutinekontroll at kvinnen aldri fikk godkjent eksamen.

Høgskolen bekreftet at hun ikke hadde nødvendig utdanning.

Overfor Fylkesmannen har ikke kvinnen noen god forklaring på hva som skjedde og hvorfor hun ikke tok opp alle fire fag, men kun hovedoppgaven. Hun mistet oversikt, og la alt vekk etter at hun fikk bestått hovedoppgave.