Åpnet sanserom på Åse

– Når verden oppleves som kaotisk, er det godt å kunne trekke seg tilbake til et slikt sted.

arbeidsgruppe: Sjukepleier Karina Meyer Digernes, vernepleier Iris Roth og ergoterapeut Ann-Karin Myklebust Knudsen har hatt ansvaret for å innrede det nye miljøterapeutiske tilbudet. Foto: Privat 

Ålesund

Det sier Kjetil Heggem som er leder for alderspsykiatrisk seksjon i Helse Møre og Romsdal.

Nylig kunne avdelingen på Ålesund sjukehus åpne et nytt tilbud – takket være en gave på 75.000 kroner fra Aase Helselag.

Dempa belysning og massasje

Eldre pasienter er ofte mer sårbare for bivirkninger av medisiner, og tiltak for å behandle uten medikamenter er viktig.

– Vi valgte derfor å bruke gaven fra helselaget til å innrede et aktivitets- og sanserom der vi har muligheter for andre miljøterapeutiske tiltak, forteller Heggem.

Et bad som sto ubrukt har nå blitt til «Kvilestova» der pasientene kan skjermes fra omverdenen for ei stund, og la sansene få påfyll eller hvile.

– Her er det rolig musikk, dempa belysning, fotbad, fotpleie og hvilestoler med massasje, forteller Kjetil Heggem.

Gave

– Vi har lenge ønsket oss et slikt tilbud, men de trange økonomiske rammene har ikke gitt muligheter for dette. Derfor er vi svært glade for gaven fra helselaget, understreker Kjetil Heggem.

Gaven ga også anledning til å gjøre andre fellesrom triveligere for pasientene. Helselaget var selvsagt invitert til åpningen av «Kvilestova» i forrige uke.