Åpnet sanserom på Åse

– Når verden oppleves som kaotisk, er det godt å kunne trekke seg tilbake til et slikt sted.

arbeidsgruppe: Sjukepleier Karina Meyer Digernes, vernepleier Iris Roth og ergoterapeut Ann-Karin Myklebust Knudsen har hatt ansvaret for å innrede det nye miljøterapeutiske tilbudet. Foto: Privat 

Ålesund

Det sier Kjetil Heggem som er leder for alderspsykiatrisk seksjon i Helse Møre og Romsdal.