Interkommunalt arkiv (IKA) i Ålesund:

Klart for arkivdag på IKA i Kirkegata

Skole er temaet for lørdagens arrangement ved Interkommunalt arkiv (IKA) i Ålesund.

Brannskader: Tema for årets arkivdag i Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal er skole. Her blar rådgiver og historiker Vibeke Lunheim (nærmest) og historiker Aud Farstad i en gammel protokoll fra Nørvøy skole som har brannskader fra bybrannen i 1904. Foto: Staale Wattø  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Den årlige arkivdagen er et populært tiltak, og i fjor var det rundt 200 som tok vegen til lokalene i Kirkegata på Aspøy, da med slekt og slektsgranskning som tema.

I år er tittelen «Da klokka klang».


– Vi har masse interessant i arkivene våre som gjelder skolesaker. Her er det blant annet et arkiv fra Aspøy skole, på over hundre hyllemeter, hvor publikum blant mye annet kan bla i over 100 år gamle straffeprotokoller.

– Her finnes også juleheftet «Julespurven», med en tekst av sjetteklassingen Reidun Steinfeldt, og avisa til gymnassamfunnet Brage der Martin Linge var bidragsyter, forteller historiker Vibeke Lunheim.

For noen tiår siden: I dag kan vi vise fram forsida av fotografen med kjernefamilien

Interkommunalt arkiv, som dekker 36 kommuner pluss fylkeskommunen, har også invitert historiker Aud Farstad. Hun vil holde foredraget «Lærarinnene – kvinnesakas fortropp i Ålesund».

– Ålesund lærerinnelag ble stiftet i 1900, som en av de første i landet. Karla Barstad var foreningas første leder. Hun var også den første kvinna i møre og Romsdal som ble valgt inn i et kommunestyremøte, forteller Farstad.

For noen tiår siden: Les mer historisk stoff i Sunnmørsposten.

Ny bok om Rønneberg-familien: Rønneberg-dynastiets vekst og fall