Mer forskning:

Han blir ny Sintef-direktør i Ålesund

Henning Borgen er ansatt som administrerende direktør i det nyetablerte Sintef Ålesund.
Ålesund

Han arbeider i dag med Forskning og utvikling (FoU) ved Vard Design i Ålesund, men har lang erfaring fra maritim virksomhet på Sunnmøre. Borgen vil trolig tiltre den nye stillingen ut på nyåret en gang.  Sintef er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon med 2000 ansatte og en omsetning på 3,2 mrd. kroner.

Større nærhet

NæringsDriv i gang i med 370 deltagere

– Hvordan evner vi å ta de rette grepa når krisa rammer? Det var spørsmålet banksjef Jan Rune Hurlen stilte ved starten av Sparebank1 sin konferanse NæringsDriv i Parken Kulturhus i Ålesund.

- Næringslivet på Sunnmløre har stadig gitt signal om at man ønsker seg en større nærhet til SINTEF i Trondheim. Det vil bedre forståelsen for de forskningsoppgavene som vi har lokalt, sier Borgen til smp.no. Han tror det nye Sintef i Ålesund vil kunne ta enda bedre temperatur på næringslivet og levere tjenester her, særlig innen maritim virksomhet, fiskeri og havbruk.

Samarbeid NTNU

Sintef er nært knyttet til NTNU i Trondheim, og med NTNU i Ålesund blir mulighetene for samarbeid med næringslivet enda bedre.

Sintef Vest vil ha kontor på NMK i Ålesund, der også SINTEF Raufoss er etablert. Det vil bli et nært samarbeid mellom de to selskapene.

Brikker på plass

Styreleder i det nyetablerte selskapet, Karl Almås er fornøyd med brikkene som nå har falt på plass.

- Sintef er veldig tilfreds med at vi har fått dette på plass. Vi har en virksomhet som er spennande å utvikle mot kompetansemiljøet og industrien i Ålesund. Nå har vi tatt et viktig steg for å realisere dette, sier Almås.