Ålesund:

Utbygger protesterer mot grønt tak på Kremmergaarden

Politikerne vil ha folk og mose på taket av nybygget på Kremmergaarden. Det liker utbyggeren dårlig.

Operatak Slik så de aller første tegningene av nye Kremergaarden ut, og plan- og byggesaksutvalget krever at det fortsatt skal være plass både til folk og grønt på dette taket. 

Ålesund

Krever grøntareal på taket

Plan- og Byggesaksutvalget i Ålesund kommune vil fjerne teknisk rom på taket av den nye delen av Kremmergaarden

Det finnes ikke noe i reguleringsplanen som gir hjemmel for å kreve oppholdsareal og «grønne tak» på nybygget, skriver Jon Ketil Gjørtz i en klage på vedtaket.

Gjørtz er styreleder i Rasmus Rønnebergsgate Holding AS som er utbygger.