10 år gammel advarsel står ved lag:

Vet ikke når sjømaten ved Ålesund blir trygg

Mattilsynet kan ikke gi svar på når det igjen kan bli trygt å spise krabber fra Åsefjorden, eller når torsken i Ellingsøyfjorden er trygg for alle.

Borgundfjorden Mattilsynet advarer fortsatt folk mot å spise krabber fra indre del av Borgundfjorden/Åsefjorden. Også blåskjell og berggylte advares det mot på grunn av høyt innhold av miljøgiften HBCDD som er en bromert flammehemmer. 

Ålesund

ADVARSEL: «Ikke spis krabber, blåskjell eller berggylte fra Åsefjorden ut til en grense trukket mellom Åse og Humla», advarer Mattilsynet i sine kostholdsråd.