Ålesund sentrum:

Mener utbygger omgår krav om parkeringsplasser på Utstillingsplassen

Når ettromsleiligheter med enkle grep kan gjøres om til toroms, er det et forsøk på å komme seg unna parkeringskravene.

boligprosjekt: I en klage til fylkesmannen hevdes det at utbyggeren på Utstillingsplassen forsøker å omgå parkeringsbestemmelsene. Utbygger tilbakeviser dette, og sier at 20 p-plasser dekker behovet. Illustrasjon: Plot Arkitekter as 

Fazenda as sitt forsøk på omgåelse av parkeringskravene skjer altså ved at man unnlater å sette dør i døråpningen. Det overlates til kjøperen

Ørnulf Rasmussen
Ålesund

Det skriver advokat Ørnulf Rasmussen i en klage til Fylkesmannen på vedtaket i plan- og byggesaksutvalget som har godkjent boligprosjektet på Utstillingsplassen.