Torghagen på Kiperviktorget skaper debatt

Siden mandag, da den såkalte Torghagen ble etablert på Kiperviktorget, har debatten rast om prosjektet. Det før den offisielle åpningen skjer på lørdag.

Kritisk: Arkitekt Margarida Pais er kritisk til utformingen på Kiperviktorget. Hun mener man bør legge større ambisjoner til grunn når man arbeider med byrommene i kommunen.  Foto: Nils Harald Ånstad

– Det er flott med debatt, men alternativet til dette hadde vært et tomt torg

Trine Klemetsen
Ålesund

Margarida Pais, som har jobbet som arkitekt i Ålesund i snart 20 år, stiller seg kritisk til prosjektet.