Går videre med tre alternativer – må trolig ha dispensasjoner fra krav:

Slik ser de for seg Brosundtunnelen

Tunnelen bør ha åpning i øst på Ystneset og i vest på Skutvika eller ved Fjordlaks på Aspøya.

Vil ha bilene bort: Brosundtunnelen skal få mest mulig biltrafikk bort fra sentrum, slik at bygatene kan legges mer til rette for syklende, gående og kollektivtrafikk.   Foto: Staale Wattø

Ålesund

Det er anbefalingen i en rapport fra Norconsult som oppsummerer idéverkstedet og den overordna silinga.