Ålesund:

Stuen mot ny softis-rekord

Selv om havskodda etter hvert seg innover Ålesund tirsdag, så var det fortsatt mange som ville meske seg med softis i varmen.

Sommerglede: F.v. Sofie (9) og Helena Godø (11) spiser is og leker på «satellitten». Selv om de to er strålende fornøyd med hver sin is, så er favorittaktiviteten om sommeren å ta seg en dukkert.  Foto: HARALD SKOTHEIM

Hit har vi kommet for å spise is

Sofie og Helena Godø
Ålesund

Stuen gatekjøkken i Ålesund har blitt som en softis-institusjon å regne, og er en av Hennig-Olsen sine storkunder i Møre og Romsdal. I fjor solgte de til rekorder, som de også gjorde året før. Man skal ikke se bort ifra at det samme skjer når dette året etter hvert skal telles opp også.