Slik vil rådmannen investere

Her er noen av de viktigste investeringstiltakene som er lagt inn i budsjettforslaget for Ålesund kommune i 2019.

Det settes av penger til utvidelse og kapasitetsøkning på Kolvikbakken ungdomsskole. Arbeidet vil pågå over   Foto: June R. Johansen

Ålesund

Her er noen av investeringene som er lagt inn i rådmannens budsjettforslag: