Slik vil rådmannen investere

Her er noen av de viktigste investeringstiltakene som er lagt inn i budsjettforslaget for Ålesund kommune i 2019.

Det settes av penger til utvidelse og kapasitetsøkning på Kolvikbakken ungdomsskole. Arbeidet vil pågå over   Foto: June R. Johansen

Ålesund

Her er noen av investeringene som er lagt inn i rådmannens budsjettforslag:

Rådmannens budsjettforslag for 2019:

Ut av Robek - like stramt?

Det var en rådmann "preget av stundens alvor" som la fram budsjettforslaget for Ålesund kommune i 2019. - Nå kan dere med rette si at dere styrer en milliardbutikk. Vi regner med at regnskapet vil overstige 4 milliard allerede i 2018, sa Liv Stette til politikerne.

Etter de stramme Robek-årene har mange investeringer blitt satt på vent, særlig venter mange skoler på sårt tiltrengte midler til oppgradering og utvidelse av kapasitet.

Se tabeller nederst i saka.