Hva skal øya hete?

Anbefaler Hessa og Hessen

Skal øya hete «Heissa» eller «Hessa»? Det skal Statens kartverk avgjøre.

Flere skrivemåter: Kultur- og byggesaksutvalget mener øya bør hete «Hessa». I dag brukes også «Heissa».  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Kultur- og oppvekstutvalget mener øya bør hete «Hessa», mens navnet på gården bør være «Hessen».

Politikerne følte nærmest at det var et historisk øyeblikk da vedtaket blei gjort mandag. På bordet hadde de sakspapirer heilt tilbake fra 1976, Allerede i 1974 påpeikte bydelsutvalget at ingen av innbyggerne brukte «Heissa», selv om dette er brukt av blant andre Kartverket.