Hva skal øya hete?

Anbefaler Hessa og Hessen

Skal øya hete «Heissa» eller «Hessa»? Det skal Statens kartverk avgjøre.

Flere skrivemåter: Kultur- og byggesaksutvalget mener øya bør hete «Hessa». I dag brukes også «Heissa».  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Kultur- og oppvekstutvalget mener øya bør hete «Hessa», mens navnet på gården bør være «Hessen».