Prisdryss i Ålesund bystyre

Årets siste møte i Ålesund bystyre ble som vanlig brukt til å dele ut priser til folk som har gjort en ekstra innsats på sine felt.
Ålesund

I år fikk også Møre og Romsdal idrettskrets for første gang dele ut sin idrettspris i bystyresalen, og kretsen ønsket å hedre Perry Holen for den innsatsen han har gjort for idretten i mange år. Holen har vært leder i Spjelkavik IL siden 1989, og har også vært ildsjel og pådriver for de fleste idrettsanleggene som klubben har fått bygd.