ROBEK-exit til sommeren:

Sprakk på utgifter – men skatteinntekter reddet Ålesund fra minus

Ålesund kommune brukte mer penger enn budsjettert, men god skatteinngang sikret overskudd i 2018.

Netto driftsresultat for Ålesund kommune: Ålesund blei meldt inn i ROBEK-registeret i 2014. I løpet av 2019 er kommunen ute.  Foto: Grafikk: Infogram/Sofie Svanes Flem

Ålesund

Regnskapstallene for 2018 er klare, og viser et netto driftsresultat på 55,5 millioner kroner og et mindreforbruk på 27,5 mill.