Ålesund:

Etterlysning: Hundepark

Båndtvangen er strammet inn, hundeklubben står i fare for å miste området sitt og administrasjonen i Ålesund kommune har ennå ikke lagt fram en plan for hundeparker.

BÅND: Thor Hansen på tur med Luna. Han etterlyser hundeparkene i Ålesund, som bystyret i fjor sommer vedtok skal utredes flere steder i Ålesund.  Foto: Mona Skjong

Ålesund

I juni 2018 gjorde Ålesund bystyre vedtak om at «administrasjonen utarbeider en egen sak med forslag til avgrensede områder flere steder i Ålesund som er egnet til hundeparker».