Presentasjoner fra infomøtet:

Slik kan bypakken bli – og så mye må du betale i bompenger

I stedet for to bypakker, skal de viktigste trafikkprosjektene i Ålesund nå samles i èn pakke - med en bompengeperiode på 15 år. Her er det du bør vite om den nye bypakken.

Tre store prosjekter: Bypakken inneholder nå tre store prosjekter: 1) Brosundtunnelen skal realiseres, fortrinnsvis i fase 1 , fortrinnsvis i fase 1. 2) Breivika – Lerstad skal realiseres slik den er oppsatt i NTP, med oppstart rundt 2023. 3) E39 Vegsund – Breivika skal realiseres slik den ligger i NTP, med oppstart seinest i 2027. 

Ålesund

Styringsgruppa for bypakken har kutta - og lagt til prosjekter. Og er nå oppe i en bypakke på over 6 milliarder kroner, som skal nedbetales med bompenger fra år 2021 til 2036.