Politikerne bruker av fjorårets overskudd:

Styrker kulturfondet

Ålesund kommunes driftsregnskap for 2018 viser et mindreforbruk på 20 millioner.  Det gav politikerne noen millioner ekstra å rutte med.

Tall Ships Races Ålesund i 2015. Politikerne brukte da penger fra kommunens kulturfond. Nå gjør overskudd at de kan styrke fondet med 2 millioner kroner.   Foto: Stig Vågnes

Ålesund

Tirsdag behandla formannskapet endelig årsregnskap for Ålesund kommune 2018. Overskuddet er korrigert og nedjustert etter revisjonen. Netto driftsresultat blei positivt med 31 millioner kroner. Etter bruk av fond, avsetning til fond og dekning av tidligere års underskudd ender mindreforbruket på 20 millioner.