Fylkesmannen slår ned på ruske-praksis i Bingsa

Fylkesmannen slår ned på Ålesund kommunes lagring av avfall i Bingsa. Ålesund kommune mener de lagrer lovlig, men det avviser fylkesmannen.

Bingsa: Da fylkesmannen var på befaring ved kommunens avfallsanlegg i Bingsa i mai i år, ble det avdekket fire avvik.  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Da fylkesmannen var på befaring ved kommunens avfallsanlegg i Bingsa i mai i år, ble det avdekket fire avvik: at det lagres avfall i strid med tillatelsen, at anlegget i betydelig grad er forsøplet, har mangler i sin kontroll av utslipp til vann og at virksomheten ikke registrerer avvik når det tas imot ulovlige avfallstyper.