Grønmyr vil bygge lavblokker på Hessa

Naboer protesterer mot planene til Grønmyr Eiendom i Solsidevegen, like nedenfor Hessa skole.

Hessa med Hessa skole i midten. Innringet er området der det er søkt om rammetillatelse for tre lavblokker.   Foto: Staale Wattø

Ålesund

På vegne av GH Eiendom AS har Plot arkitekter sendt over en søknad om rammetillatelse for bygging av tre lavblokker med 24 leiligheter i Solsidevegen 92-96. Grønmyr Eiendom er byggherre for prosjektet like nedenfor Hessa skole.