Ålesund:

Hun skal lede det nye kontrollutvalget

Mens det gamle kontrollutvalget har ekstra møteaktivitet for å håndtere enda et potensielt ulovlig innkjøp, forbereder Bente Bruun (H) seg på ansvaret for å kontrollere en enda større kommune fra nyttår.

Halvstudert røver: – Jeg er en halvstudert røver innen økonomi, statsvitenskap, offentlig administrasjon og jus, så jeg føler dette er noe jeg har kompetanse innenfor og har lyst til å lære mer om, sier Bente Bruun, som blir leder for Ålesund kontrollutvalg.   Foto: Marius Simensen

Ålesund

Bruun er oppnevnt av det nye kommunestyret til å lede Ålesund kontrollutvalg fra 1.1.2020.