Mandag til lørdag:

Midlertidig stenging av Borgundvegen

Borgundvegen vil bli stengt ved nummer 151 fra klokka 21.00-06.00 i perioden fra mandag 25. november til 30. november.
Ålesund

Stengingen skyldes lekkasje på ei kommunal vannledning og tilknytning til nytt boligbygg. Busser til og med avgang klokka 22. fra Moa og sentrum vil kunne passere som normalt. Busser etter dette vil kjøre Nørvegata via innfartsvegen til og fra sentrum.

Gående bes benytte trapper til Nørvegata, eller Nørvegata og Krohnbakken, mens biler oppfordres til å kjøre via sentrum og innfartsvegen. Alternativ rute vil være via Krohnbakken til Nørvegata, skriver Borgundvegen Boligutvikling as i ei pressemelding.