Klarsignal fra kommunestyret:

Vil bygge Emblem skule i ett byggetrinn

Kommunestyret gir klarsignal for å rive og bygge nytt på Emblem barneskule – og for å bygge hele skolen i ett byggetrinn.

Emblem skule: Norconsult har kartlagt tilstanden på bygningsmassen. Resultatet peker på at det vil ha store fordeler å rive og bygge nytt.  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Det var opprinnelig tenkt å bygge i to byggetrinn. Nå framskyndes midlene og det blir samtidig byggestart for trinn 1 og 2. Kommunestyret støtter også til den faglige anbefalingen om å rive alle bygg.