Mener utbygging kan være med på å sikre middelalder-funn

Utbyggingen av parkeringsanlegget ser ut til å ta vare på fortidsminnet på «haugen», vurderer planavdelingen i Ålesund kommune.

Color Line Stadion fotografert fra lufta. I skogen øst for stadion er det gjort funn etter en middelalderbosetning.   Foto: Arkivfoto

Ålesund

På haugen øst for AaFKs storstue er det funnet spor etter en middelalderbosetning, datert til å stamme fra mellom 1155–1255 e.Kr.