Signerte studentbygg-kontrakt

Sundebygget: Det nye studentbygget skal tilpasses den hjørneformede tomta ved Borgundvegen, like ved NTNU Ålesund. Bygget skal huse studentaktiviteter, 84 hybler, treningsfasiliteter og møtelokaler.   Foto: Illustrasjon av Lusparken arkitekter AS / 3RW arkitekter AS

Ålesund

6. oktober signerte Consto Midt-Norge AS og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) kontrakt for totalentreprisen for det nye studentbygget i Ålesund.