Bruker 2 mill. mer enn de gamle kommunene til sammen:

Lønnshopp for politikerne i Ålesund

Ålesund