Her blir det eiendomsskatt neste år

Fra 2021 må også innbyggerne i de gamle kommunene Haram og Ørskog betale eiendomsskatt.

Brattvåg: Fra 2021 blir det trolig innført eiendomsskatt på 1 promille for boliger og fritidseiendom i Brattvåg. Og 2 promille for annen fast eiendom.   Foto: Staale Wattø

Ålesund

I budsjettforslaget er det lagt opp til å innføre eiendomsskatt også i de delene av nye Ålesund kommune som tidligere har sluppet unna denne skatten.