Ikke noe klimabudsjett i år heller

Som følge av vakante stillinger blir satsingen på klima og havrom i Ålesund utsatt.

Ålesund: Utsikt fra Fjellstua en morgen i januar 2020  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Allerede i 2016 vedtok bystyret i Ålesund et klimabudsjett - med oversikt over kommunens utslipp og en plan for reduksjon av disse. Klimabudsjettet over miljø- og klimautslipp skulle presenteres sammen med det økonomiske budsjettet for 2018. Det ble blant annet vist til Trondheim, hvor dette gjøres hvert år.